Ľubovníková tinktúra.

01.06.2020 04:18

Ľubovníková tinktúra.

Bude liečivostná sila tejto koncentrátom učineného výluhu ľubovníkovej bylinky nesmierne posiľňovať vašu oslabenú celú nervovú sústavu, liečiť bunečné pečeňové štruktúry od nánosov toxických škodlivín, regenerovať bunečný celý svalový systém do spätne navrátenej funkčnej sily, bude krížovú oblasť všetkých ľudí sceľovať do zastavovanej každodennej jej bolesti cítenej svalovou únavou a napätosťou svalov, triády svalových skupín bude tmeliť do ich zjednotenej svalovej sily, kĺbové poškodené ložiská niesť bude do výživy od posunu v ich suchých nárazových posunoch vo vzájomných treniach kĺbov. Do tejto ľubovníkovej tinktúry treba dostať dávkovanie do každého dňa dva krát po 30 kvapiek dobou ich užívania 3 mesiacov. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.