Ľúbiš Boha?

02.05.2020 19:15

ĽÚBIŠ BOHA?

18.12.2014

Boží odkaz:

Ľúbim vaše duše ja Boh sám. Hrdinovia opľúvajúci moje Božie meno budú porazení a tí slabí, silou lásky úprimnej ku mne budú pozdvihnutí. Koľko dôkazov chceš ty nevedomá duša dostať. Chýba ti plač? Budeš ho mať. Moja Laura sa nepomýli v jednej odpovedi pre vaše duše. Vaša záchrana spočíva vo viere v Boha a keď toto je pre vás problém, spoľahnite sa sami na seba. Koho chcete skúšať? Boha v jeho všemoci alebo sami seba v svojej nedokonalosti? Mňa vy duše hlúpe a nevedomé nikdy nedobehnete. Bojte sa spravodlivosti, ktorú vašim dušiam naložím za nepokorenosť vašich duší. Bojte sa najviac Boha a nie svojeho nepriateľa. Zlé duše budem ja Boh sám trestať a zastavíte sa až vtedy, keď pochopíte. Chcete Boha svojeho oklamať v svojich pohnútkách? Áno, som láska ja Boh sám, ale keď pozerám na tvoje duševné schybenia, ktoré nechceš ani najmenšou snahou naprávať, budem spravodlivý ja tvoj Boh láskavý. Zobuď svoju dušu z nesprávneho snenia do ktorého spadla usnutím. Váš celý svet je samá nespravodlivosť. Zákony platia len pre tých, ktorí sú bohatí a svoje hriechy pred štátom si dokážu vykúpiť svojim bohatstvom nazbieraným dlhými rokmi. Preto sa cítia nedotknuteľní. Nie je pravda. Súdna sieň oslobodí za úplatok, ale Boh vidí a mňa žiadna duša neoklame. Spovedaj sa zo svojich zlých skutkov len mne Bohu, čo je ale u teba problém. Spoliehaš sa viac na svoje dobré meno a financie ktoré máš. Boh je podľa teba o ničom. Nevidím ho a musí byť aj nevedomý a asi aj hlúpy, aby mojej duši pomohol. Toto sú zákony vašeho nevedomého duševného sveta. Máte svojeho Boha za nič. Hoc strážim celý váš duševný svet, stále nedokážete pochopiť, že som vaše duše v láske svojej poslal na túto zem trpieť s úlohou duše odčiňovať to, čo v dávnych bytiach pokazila a musí naprávať. Som Boh a nie internetový žiaden portál, na ktorom visíte celé dni a hodiny. Stále nechápete? Ja Boh milujem len tie duše, ktoré dokážu celý svoj život odovzdať do mojich Božích rúk a neprú sa s Bohom či je to tak. Koľkým dušiam z vás som pomohol a prečo? Lebo som videl v tvojej duši bezútešnosť a sklamanie nad celým životom. Toto som ja Boh pre tvoju dušu nepripravil ale tvoje zlé skutky a zlé myslenie tvoju dušu dostali do beznádeje. Kor sa svojemu láskavému Bohu, ktorého ty duša nevidíš a plač nad zlými skutkami ktoré v živote svojom činíš. Tvoj život sa otočí do dobrých obrátok, ak pochopíš, že ja Boh existujem. Moja Laura je prorok, hoc si toto pomenovanie nechce priznať, ale nemusí. Na toto som ja váš Boh sám aby som stratené sebavedomie mojej duši Laure navrátil. Všetci ju len pokorujete a haníte, mimo vás oddaných Bohu. Keby to nebola moja Božia vôľa, prorok by nebol. Trápi sa moje dieťa nad silou pravdy Boha. Nikdy nechcela dovoliť aby som túto skutočnosť svetu odovzdal, lebo váš svet je veľmi naoko múdry a šplhá sa do výšin, ktoré jeho poznaniu nikdy patriť nebudú. Keby som dar, ktorý má Laura odovzdal inej duši, bola by sebecká a vykašľala by sa na to, aby pomáhala druhým. Moja Laura aj keď má silné bolesti po ťažkej autohavárii sa nepýta sama na seba, ale počúva trápenosť vás všetkých a v prvom rade ste vy pacienti pre jej posluch prioritní. Vždy jej ja Boh pomoc na bolesť tela pošlem. Reaguje tak, že sú dôležitejšie vaše bolesti schránok telesných ako jej telesné bolesti. Vždy smeruje svoj pohľad na druhých. Toto sa mne Bohu páči. Moja Laura aj keď veľké schopnosti má, nepýta pomoc od Boha pre seba a svoje telo, ale len pre vás. Tomuto sa hovorí pravým slovom obeta za vás všetkých. Nikdy svojej Laure nedovolím zhasnúť, lebo tá láska, ktorú v svojej duši k vám nepoznaným pestuje, prekračuje rámec dobroty a nevinnosti jej duše. Nepočítaj svoje dobré modlitby k Bohu, pokiaľ si dušou nenávistný a zlý. Prečo sa ku mne modlíš? Aký zázrak odo mňa tvoja duša čaká keď je zlá a nenávistná. Pochopila tvoja duša smer svojej cesty ako nesprávny? Čiň zlo a modli sa k Bohu. NEFUNGUJE A NEPLATÍ. Zahas plameň nevraživosti svoj voči každej duši a preukáž jej lásku aj za jej zradu duševnú. Neplatí to pre kliatobnícke duše, lebo tie sa nechcú poučiť zo svojeho duševného zlyhania. Mám vaše duše ja Boh rád a učte sa pochopiť moje Božie postuláty. Prvé miesto je, nebudeš mať iných bohov okrem jediného Boha. Nenávisť a závisť zo svojej duše položím na oltár pravdy a nebojím sa, že Boh moju dušu odsúdi, lebo sa snažím byť čestná a úprimná. Bože dôverujem tomu, že aj keď som ja duša hriešna, že ma ľúbiš a miluješ. Odpusti mi všetky hriechy a sľubujem Tvojej Božej tvári, že sa polepším. Chcem to. Chcem pociťovať tú lásku, ktorú odovzdávaš tomuto nepoučiteľnému svetu. Odpusti mojej duši môj láskavý Boh, že som zlyhala a porušila Tvoje Božie zákony a pravidlá. Lásku Boha nestratíš ty duša žiadna, pokiaľ budeš k Bohu úprimná. Koľko dôkazov chceš o tom, že ja Boh existujem. Nestačí ti trápenosť v živote tvojom, aby si pochopila ty duša že niečo je za niečo a platíš svojimi dávnymi schybeniami v svojom existenčnom bytí svojim životom nezdarným. Ľúbim ťa ty duša a konečne pouč sa zo svojich životných omylov. Nebuď nenávistná a podaj pomocnú ruku každému, kto o jej dotyk blízkosti žiada. Ľúbim vaše duše ja Boh sám a pomoc liečebnú odo mňa žiadaj až v dobe tej, keď pochopíš že ja Boh existujem. Amen.

 

Komentáre:

 1. Zuzana | 09.07.2018
  Je to veľmi smutné , že v tomto svete je dôležitejší mamon , sebeckosť , nevraživosť a všetko len to zlé na čo nás Otecko upozorňuje. Tiež som neni dokonalý človek a som hriešna duša, no vďaka tejto stránke sa učím byť lepším človekom. Tiež moja duša zle myslela na nášho proroka aj keď si to nechcela priznať, no keď človek báda vo svojom vnútri nájde tam všetko aj ten odpad čo napáchala. Otecko mi odpustil ,naša Laura tiež no ja som si ešte asi neodpustila a vždy sa bojím, či sa moja duša znova neprepadne. Prosím Otecka o posilnenie a verím , že s pomocou Božou túto cestu očiscom zvládnem. Učím svoje deti , aby neboli sebecké a vždy pozerali na ostatných , učím ich k viere jediného Boha. Prosíme spoločne Teba Otecko o ochranu nášho proroka od každého tenmého nepriateľa, aby si dal silu našej Laure a mohla plniť toto ťažké poslanie na tejto zemi, ktoré by nik z nás nezvládol. Ďakujeme Otecko za našu Lauru.

 2. Kika | 07.07.2018
  Pane Bože veľmi pekne dakujem za tento odkaz ked ho čítam cítim že mi hovorí priamo do duše. Budem sa snažiť byť takou dušou ako v tomto odkaze opisuješ budem sa snažiť byť dobrou, milou, priateľkou, a nápomocnou. Verím Bože v Tvoje existenciu v Tvoju silu v Tvoju dobrotu a spravodlivosť. Budem sa snažiť žiť celí svoj život vo viere v Teba aj ked ma niekedy prepadnú temné myšlienky ale ja viem že tie mi do mojeho myslenia posielajú zlé sily a vždy ked prídu budem proti nim bojovať a nedovolím im ovládnuť moju dušu. Verím Bože v teba aj v to že Laura je Boží prorok, ktoré si nám poslal aby našim dušiam pomáhal. Ďakujem Ti Bože za Tvoju pomoc, ktorú nám hriešnikom neustále odosielaš. Prosím Ťa Bože zmiluj sa nad nami. Ešte raz veľmi pekne Ďakujem

 3. Peter K. | 05.07.2018
  Bože tatinko len Ty jediný nám vždy s láskou odovzdávaš pravdy od Teba dané cez našu drahú pani Lauru.Je to presne tak, že tento svet je nespravodlivý a Teba Boha jediného a odkazy od Teba Bože tento svet nedokáže prijať, lebo pre nich je viac ich namyslenosť a nedotknuteľnosť, ako nám odkazuješ v tomto odkaze pre nás.Tak ako drahá pani Laura, ktorá len napĺňa Tvoju Božiu vôľu a pomáha všetkým trpiacim a nešťastným ľudom v ich trápení a s láskou odovzdáva liečebnú pomoc každému, kto požiada o pomoc Božiu.Pritom pani Laura nepozerá sama na seba a jej dušička v prvom rade myslí na nás všetkých ako nám pomôcť v našom každodennom trápení,tak isto ako Bože tatinko nám vždy na tejto krásnej Božej stránke odovzdávaš vždy liečebné rady a pomoc od Teba, ako napríklad liečivé cviky,bylinky a v neposlednom rade liečivé a krásne od teba Bože dané modlitby.Veru kto by si to z nás vymenil za našu drahú pani Lauru, keď za všetku tú nekonečnú námahu a obetavosť a odovzdávanie všetkej pomoci pre nás hriešnych ešte musí odolávať nenávisti a zlobe od mnohých, ktorí Boha nepoznajú a neveria v neho, ale aj od uzdravených pacientov.Veru nikto z nás by to nedokázal, taký dar sily a nesmiernej lásky má len jediná duša na tejto zemi a to naša drahá pani Laura, ktorú si náš jediný a všemocný Boh nikdy nedá, lebo pani Laura je posledný Boží prorok s Božej vôle. Sami neprajníci a nenávistný ľudia na svojej koži pocítia, že je to pravda a že Boh sa nikdy nemýli a drahá pani Lauru bude s Božej vôle silná tak ako nikto, lebo Boh si vybral jej dušičku, ktorá aj napriek svojmu trápeniu vždy len plní Božiu vôľu a ukazuje celému svetu pravdu nebojácne a s pokorou duše nesmiernej. Drahá pani Laura, Vám patrí aj s Vaším manželom ozajstná vďaka za Váš nekonečný čas, ktorý obetujete pre nás všetkých, ja viem o čom hovorím... a len nenávistný a zlý človek môže za pomoc od Pána Boha zle priať a nenávidieť, za ten dar, ktorý Boh požehnáva a to je zdravie, pokoj a láska od Boha dané a keď si to nezaslúžime a Boh nám pomoc nedá je to pre naše schybenia a zlyhania duševné.Preto tak ako píše Pán Daniel vo svojich výstižných komentároch,vážme si ten poklad na tejto zemi Bohom daný v tejto zlej dobe a pre všetkých je najviac mať čo najviac majetkov a byť slávny a mocný a láska sa vytráca, tak ako aj pokora a pomoc druhému. Veru, vážme si našu drahú a láskavú pani Lauru a jej obetavosť vždy nám odovzdať každú pomoc a každú odovzdanú liečivú radu na tejto krásnej Božej stránke.Len Boh nás učí ako máme žiť a dodržiavať jeho Božie postuláty, aby sme boli v jeho milosti a mal nás rád, preto Boh by mal byť pre nás najlepší priateľ a ten kto nám dal náš život a stále pri nás stojí vo dne aj v noci. Preto základom je skromnosť láska a pokora, a pomoc blížnemu svojmu, tak ako žije a učí nás naša drahá pani Laura, Náš posledný Boží prorok na tejto zemi.

 4. Margita | 04.07.2018
  Drahý Bože ďakujem Ti za ďalší Tvoj odkaz,v ktorom každý človek musí pochopiť pravdu a je na nás ako sa budeme ďalej správať a konať vo svojom živote .Či chceme žiť v Láske alebo bez Lásky.
  Viem a cítim každým dňom, že v Tvojej Božej náručí sa cítim bezpečne a viem že každý problém či starosti alebo môj plač len Ty vidíš a aj vyriešiš a utíšiš. Stačí mi len odovzdať moje ťažkosti Tebe Bože a za chvíľu moja duša a srdce sú pokojné a bez strachu.Ďakujem Ti Boh môj za pani Lauru, nášho posledného proroka tu na našej hriešnej zemi, ďakujem Ti že som mala tú možnosť spoznať ju osobne.Pani Lauru trpezlivú, láskavú a obetavú, ktorá odovzdáva Tvoje odkazy pre nás hriešnych a nevďačných ľudí.Verím len Tebe Jediný môj BOH.TEBE posielam najväčšiu moju lásku.Len Teba milujem.Prosím TA Pane BOŽE o dopustenie za moje schybenia z terajšieho života ale aj z minulých životov. Prosím ŤA o požehnanie do každej oblasti a ochranu od každého nebezpečenstva pre mňa, moju rodinu a pre Pani Lauru a jej Vladka.
  Usmerňuj Pane Bože myšlienky,slová a činy moje a aj mojej rodiny, Veď nás cestou len tou správnou.
  Ďakujem za Božiu stránku, kde nájdem všetko čo potrebujem k správnemu žitiu, modlitby,pohladenie mojej duše,príspevky od ostatných čitateľov, z ktorých sa tiež môžem poučiť.
  Pane Bože ďakujem Ti za to že denne pri mne stojíš a sprevádzaš ma.
  S láskou, vďakou a pokorou Margita

 5. Gitka | 04.07.2018
  Láskavý a dobrotivý Otče Bože, chcem sa Ti vrúcne poďakovať za tento nesmierne pravdivý a pre nás všetkých ľudí veľmi poučný Boží odkaz a Božiu pravdu. Ďakujem Ti drahý Bože za Tvoju najvernejšiu, najoddanejšiu a najskromnejšiu Božiu služobnicu, nášho Božieho proroka Lauru. Napriek všetkým životným útrapám a že ich nebolo málo nikdy Ťa neprestala milovať a vždy zostala verná Božej pravde. Pani Laura je môj vzor, má moju veľkú úctu a obdiv. To čo ona už zvládla a stále zvláda by nikto z nás nedokázal. Mala som tú česť navštíviť a osobne poznať pani Lauru prvýkrát v roku 2003. Je to tá najčistejšia a najláskavejšia duša akú som doteraz poznala. Jej ochota pomôcť ľuďom v trápení, zúfalstve a beznádeji je hodná veľkého obdivu. Obeta pre druhých je u nej na prvom mieste. Prosím Ťa láskavý môj Bože ochraňuj nám obrovský poklad tu na našej zemi našu vzácnú pani Lauru.

 6. Erika Ď. | 03.07.2018
  Čo k tomuto odkazu dodať?BOŽIA PRAVDA.

 7. Zdeno | 03.07.2018
  Citát z Božieho odkazu pre ľudí ktorí si nechcú priznať, že Boh im odkryl pravdu o nich samých v ich zlom myslení a skutkoch: Ja Boh milujem len tie duše, ktoré dokážu celý svoj život odovzdať do mojich Božích rúk a neprú sa s Bohom či je to tak.

 8. Daniel | 03.07.2018
  Tento odkaz by si mali prečítať a vziať k srdcu hlavne tí, čo našu pani Lauru popreklínali a preklínajú doteraz. Je až neuveriteľné, že preklínajú pani Lauru najmä tí, ktorým ona v minulosti od Pána Boha pomohla sa kliatby zbaviť. Dosť často komunikujem s Vladom jej manželom a preto viem, že sa nájdu dokonca takí, ako je napríklad jedna žena ktorej bola Bohom odmietnutá pomoc za jej duševné schybenia a ona za to pani Lauru preklína. Tá dokonca tvrdí, že pani Laura klame a je chorá na hlavu. Toto ona tvrdí pred svojou rodinou, svojim okolím aj v práci len aby sa vyvinila, lebo si nechce priznať pravdu aká je zlá duša. Pani Laura presne vie kto to je. Nie nadarmo je vedma. Táto žena, ale aj ostatní Lauriní kliatobníci by si mali priznať svoj ťažký hriech páchaný na duši pani Laury a jej manželovi. Oni namiesto toho kľajú ešte viac a za všetko zlé čo sa im v živote teraz deje vinia pani Lauru. Mali by viniť seba, lebo to že im Pán Boh odmietol dať pomoc nie je vina pani Laury, ale vina ich a Božia spravodlivosť na nich za to nastolená. Robia veľkú chybu! Keby si svoju vinu pred Bohom priznali a oľutovali, možno by im Pán Boh odpustil a život by sa im do lepšieho obrátil, tak ako je písané v tomto Božom odkaze na ktorý reagujem. Ale oni sú natoľko zlí, nenávistní a navyše ešte aj hlúpi, že robia úplný opak. A tým pádom na seba privolávajú ešte väčší Boží hnev a jeho spravodlivou rukou ďalšie veľké nekončiace utrpenie v svojom živote. Ako zvyknem, uvediem príklad ich nekonečnej falše a klamstva. Táto nemenovaná žena ktorú spomínam, v minulosti dostala okrem zbavenia kliatby svojej duše viac ako desať pomocí pre seba, deti a manžela. Každá pomoc bola účinná, ona sa ďakovala a Laura nebola blázon a chorá na hlavu. Stačila posledná jedna negatívna informácia pre ňu a už je Laura blázon a chorá na hlavu. Z toho logicky vyplýva podľa nej, že predtým Laura nebola blázon ani chorá na hlavu keď sa dotyčnej pomáhalo, ale pani Laura sa zbláznila až pri tomto poslednom pre ňu zlom odkaze. Takže pani Laura nie je blázon keď pomáha, ale blázon je vtedy, keď pán Boh pošle pre konkrétneho človeka kritický odkaz. Tu je ukážka obrovskej falše a krivého charakteru tejto ženy a jej podobných. Milí čitatelia, tí z Vás, čo čítate tento môj článok a náhodou poznáte v svojom okolí ľudí, ktorí takto krivo obviňujú a klamú o pani Laure, neverte im. Ba práve naopak, verte tomu, že pani Laura nikdy neklame, lebo pán Boh neklame. Ak pani Laura dostane odkaz na človeka pochvalný, je to pravda. Ak dostane odkaz kritický, označujúci človeka za kliatobníka, podlého a krivého, je to tak isto 100% pravda. Blázon a na hlavu chorý človek by nemohol prijať toľké tisíce liečebných a iných rád pre toľké tisíce ľudí za celé obdobie svojej práce. A úspešných a na 100% účinných. Tak isto by nemohol blázon a na hlavu chorý človek tvoriť a spravovať túto nádhernú a veľmi obsiahlu stránku. S tým snáď budete súhlasiť všetci, ktorí máte zdravé a súdne uvažovanie. Tu je dôkaz: V minulosti sa stalo, že niektorí z Lauriných kliatobníkov ktorí predtým celé roky zanovito tvrdili, že na pani Lauru nikdy zle nemysleli, po dlhom čase volali, kliatby priznali a "kolenačky" a s plačom prosili o pomoc. Bolo to ale až vtedy, keď padli na úplné dno a od ťažkého utrpenia v živote Bohom na nich poslaného už nevládali žiť a ani dýchať. Pre mnohých bolo ale už neskoro. Mali sa spamätať skôr. Tí, ktorých sa to týka, mali by ste sa zamyslieť. Či chcete svojou nenávisťou k pani Laure ďalej sami sebe ubližovať a padať čím ďalej tým hlbšie ku dnu, alebo pravdou a ľútosťou pred pánom Bohom sa oslobodiť a začať znova dobre žiť. Nie nadarmo sa hovorí: Pravda ťa oslobodí!!! 

 9. Vojto | 03.07.2018 Rád by som upozornil na tieto vety od Boha v jeho odkaze: Koľkým dušiam z vás som pomohol a prečo? Lebo som videl v tvojej duši bezútešnosť a sklamanie nad celým životom. Toto som ja Boh pre tvoju dušu nepripravil ale tvoje zlé skutky a zlé myslenie tvoju dušu dostali do beznádeje. Kor sa svojemu láskavému Bohu, ktorého ty duša nevidíš a plač nad zlými skutkami ktoré v živote svojom činíš. Pokora je kliatobníkom pani Laury neznámy pojem. Ako pán Boh ľudí vyzýva, kor sa svojemu láskavému Bohu ktorého ty duša nevidíš. Títo ľudia sa koriť nedokážu, práve preto lebo Boha nevidia. Vidia len Lauru. Ale zabudli na to, že pán Boh vidí ich a ich zlé myslenie na nevinného človeka, ktorý im v živote iba pomáhal. Divím sa ich slepote.
   

 10. Irena | 03.07.2018Ja chcem upozorniť tiež na jednu vetu z Božieho odkazu "spovedaj sa zo svojich zlých skutkov len mne Bohu, čo je ale u teba problém." K tomu niet čo povedať čo sa kliatobnikov týka. Ja chcem ale napísať stručne svoj príbeh, keď som dostala po niekoľkých dobrých radách jeden pre mňa zlý odkaz. Priznám sa, niekoľko dní som to v duši popierala, ospravedlňovala v duši samu seba, vyhovárala sa. Bolo to veľmi nepríjemné a bolelo to najmä preto, lebo to bola pravda ktorú som si sama pred sebou nechcela priznať. Po niekoľkých dňoch obviňovania všetkých, iba seba nie som s plačom priznala Božiu pravdu, ktorú mi pani Laura odovzdala. Uznala som že je to tak a vinná som iba ja. Pani Laure som sa ospravedlnila za to že som ju vinila a pred Bohom dodnes ľutujem svoje schybenie. Je pravdou že treba veľa sily aby si človek priznal pred Bohom aj pred druhými ľuďmi (svojou rodinou) svoje hriechy. Mne ale nič neostávalo, lebo som chcela byť pred Bohom čistá a nie dvojtvárny krivák. Pani Laura mi odpustila a pevne verím, že aj náš láskavý pán Boh. Až na pár drobností, ktoré ale prináša život sa mi nežije zle, rodina je zdravá a hlavne mám veľký kľud na duši, že som dokázala nájsť v sebe pokoru pred Bohom aj keď to ľahké nebolo.

 11. Julia L. | 03.07.2018
  Láskavy Môj Bože veľmi pekne ďakujem za Boží odkaz ako máme správne kráčať po tejto zemi kde spravodlivoť neexistuje .Dal si nám slobodne sa rozhodovať ,dal si nám svojho proroka aby sme sa zobudili z duševnej hniloby .Človek v tejto dobe chce len hmotu a mať sa fantasticky a duševná čisota je veľká neznáma človek zabúda na Boha nepripúšta ho do svojej duše .Moja duša je nekonečne vďačná len Tebe Bohu za tvoju cestu a za Proroka na tejto zemi za smer ktorý si mi ukázal Môj Boh Láskavy lebo len Ty Jediný vieš aká je moja duša zákerná a zla a veľmi rada s láskou sa snažím odbahňovať moju dušu s dovolením z Božej Náruče .Slovo ĎAKUJEM jza Láskavu p.Lauru je skutočne len kvapka za tú úžastnu obetu pre celý tento svet ktorú svojou pomocou prejavuje k ľuďom veľmi hriešnikom na tomto skazenom svete.Láskavy Môj Bože z celého srdiečka Ti ĎAKUJEM za Tvoju Nárúč ktorú nám ponúkaš a účíš nás ako máme správne ísť si Ten Najvzácnejší dar pre moju dušu o ktorý sa láskou a modlitbami starať budem pokiaľ tu žiť budem a dezinfikovať svoju zákernu dušu každým dňom budem ,za milovanú p.Lauru a jej manžela každým dňom ďakovať budem sú moje pokladíky v mojom živote .Hlboko sa Ti Láskavy Môj Bože ospravedlňujem za všetky schybenia z mojej duše úctou ,láskou .hlbokou pokorou a veľmi pekne prosím do Najvzácnejšej Najdrahšej Naruče Láskaveho Pána Boha o odpustenie .Milujem Ťa Bože a tak to zostane .Amen

 12. Renata R. | 03.07.2018
  Láskavý Otecko tvoje slová ako vždy prežívam s pocitom lásky najväčšej . Sme ľudia nepoučiteľní lebo naša nenažranosť je obrovská . Stále chceme viac a viac. Aj ja som zabudla ale prebudil si ma Otče a ukázal že láska a pokoj v duši je pre nás výhrou a lotériou života. P, Laura je naším prorokom aj bude či sa to niekomu páči alebo nie. Pre mňa je to človek prajný a láskavý, ktorý nás prebúdza v našom nekonečnom zúfalstve a bolestí . Láskavý Bože iba Ti jej môžeš pomôcť a mi ostatný sa pridružíme ako parta dobrých ľudí , ktorý chcú na tento svet s tvojím požehnaním odovzdať lásku všetkým ktorí to potrebujú . To nevadí keď bude šanca 1 z 10 tich ale ten jeden keď bude tebe verní za tých desiatich potiahne. Viem to Otecko môj lebo ja cítim toľko lásky rozdať ako sama budem vládať nebojím sa lebo viem že ma ochrániš a pomôžeš keď som smutná tak ma pohladíš a keď sa trápim tak pomôžeš a presne toto by sme mali všetci od tebe môj milovaný prebrať lebo iba toto nás zachráni od zloby a ponižovania . Si nekonečne láskavý a ústretový Bože ja by som to vzdala máš nekonečnú trpezlivosť a týmto zisťujeme aký sme mi ľudia chudobný na každú pomoc druhým. Nikdy nedopustím a nikomu aby teba hanil a ponižoval ani p. Lauru si naše všetko a budem si svoju lásku k tebe pestovať ako tú najkrajšiu kvetinku na svete budem ťa zalievať svojou trpezlivosťou a láskavosťou a milovať ťa z celej duše a prosiť za odpustenie za svoje hriechy. Snažím sa milovaný môj a budem lebo viem že robím to najlepšie . Ďakujem za lásku ale aj za bolesť aby človek vedel kde urobil chybu a nabudúce sa jej vyvaroval. Verím v Teba Bože a tak to aj ostane AMEN.