Ľúbim Vás moje zlatíčka milujúce Pána Boha. ĎAKUJEM ZA TO, ŽE MILUJETE SVOJEHO BOHA!!!

15.09.2020 20:52

Ľúbim Vás moje zlatíčka milujúce Pána Boha. ĎAKUJEM ZA TO, ŽE MILUJETE SVOJEHO BOHA!!!

06.12.2014

Naša duševná spoveď Tebe Otče Bože:

Váš cit duševnej lásky k Bohu a pochopenosť Vašich hriechov s následnou ich ľútosťou Vaše duše zachráni od večného zatratenia. Milujem len BOHA jediného a Božiu pravdu nedovolím nikomu zo svojej duše vziať a odobrať, nikdy sa toto v mojom živote nestane, lebo Ťa môj Otče Bože navždy milujem, ľúbiť Tvoju Božiu existenciu budem navždy. Ty si jediný ten, ktorý plač v mojej duši zahasíš a zotrieš slzy z mojej tváre, môj láskavý a dobrotivý Bože. Prečo ja duša som v svojom životnom trápení na Tvoju Božiu existenciu zabudla? Je mi to ľúto môj dobrotivý a láskavý Bože. Odpusti mojej duši, že som na Teba v bolesti svojej duše zabudla, ale ver tomu, že moja duševná láska po celý môj život bude patriť len Tebe jedinému a nikomu inému. Otče Bože ja duša Ťa milujem a prosím, neopusti ma svojou blízkosťou nikdy. Ja budem tiež Tvojej Božej láske verná, to Ti môj Otče Bože sľubujem. Zhrešila som ja duša a ľutujem každý jeden svoj hriech. Viem, že Ty si milostivý a nesmierne láskavý voči všetkým dušiam a sľubujem Ti ja hriešna duša, že sa zo svojich doterajších omylov a hriechov napravím a nebudem ich viac nikdy opakovať, lebo v hĺbke svojej duše cítim, že moje činy a skutky idú proti Tvojim Božím pravidlám a zákonom. Otče Bože? Budeš mať zmilovanie nad mojou dušou hriešnou? Veď Ty jediný moje schybenia duše najlepšie poznáš a vieš, že Ťa milujem. Prepáč mi. Odpusti mojej duši schybenia. Ja Tvoja zablúdená duša prosím o Tvoju Božiu milosrdnosť a zľutovanie. Bože Otče môj láskavý, vypočuj spoveď nás hriešnych. Nikdy Ťa nezradíme, lebo si pre naše duše náš jediný Pán Boh a navždy v ich útrobách ostaneš ako náš jediný Boh, ktorého všemoci podlieha celý svet a aj celý vesmír. Kto sme my smrteľníci? Hráme sa na Boha. Hanba nám hriešnym. Otče Bože, odpusti nám hriešnym a nevedomým dušiam naše všetky schybenia, lebo všetci sme chybní a dokážeme sa učiť len zo svojich duševných omylov a poučiť sa dokážeme, len keď padneme na úplné dno zeme. Odpusti môj Bože nám dušiam hriešnym. Prijmi našu duševnú spoveď od každej jednej z nás náš milostivý a láskavý Otče Bože. Budem za Tvoje Božie pravdy bojovať každý jeden deň a učiť nevedomé duše milovať jediného len Teba môj Otče Bože láskavý. Laura