Produkty Kyani.

28.01.2016 13:59

Produkty Kyani.

Dana | 05.06.2013
Drahý Bože, prosím, ak môžeš, daj nám odpoveď na otázku ohľadne užívania produktov tejto firmy, nakoľko to nazvali Trojuholník zdravia - praveká sila prírody. Či je naozaj také prospešné pre nás užívanie týchto produktov. Dávame to našej chorej dcérke. Z celého srdca ďakujem Tebe Pane Bože za všetko čo pre nás robíš a pani Laure, že môže pre nás robiť to čo robí. Veľké Ďakujem.

 

Božia odpoveď:

Korene tejto liečivej medicíny nesú v sebe základy skutočnej silnej získanej do nich prírodnej sily no skutočnosť ich pravej liečivosti zasádza svoj úder mocný do telesných schránok hlavne tých ľudí, do ktorých blízkosti postavený sa nesie v Božom požehnaní lebo kto z obyvateľov Slovenska tieto produkty bude užívať môže len zlepšiť svoj zdravotný stav ale nie určite sa pôsobením ich liečivej sily uzdraviť. Preto sa ich užívanie pre slovenský celý váš národ stáva iba úbytok peňazí z vašich ušetrených zásob finančných, lebo poznanosť tejto liečivostnej sily vloženej do nich sa napĺňať dokáže iba telesným schránkam chorých žijúcich v symbióze s touto ozdravnou liečivou prírodnou silou. Do kúpenosti všetkých Kyani produktov získate oveľa viac životodárnej sily z liečivých rastlín tých, ktoré produkuje v náraste vaša slovenská zem do ktorej pre vaše choré telá Boh položil základ celostnej medicíny na všetky choroby do ktorých trápenosť cítite a lekárska veda nezná čo znamená v jej nevedomosti a nezáujme bylinka v svojej liečivosti ktorá, lebo ľahšia cesta sa nesie vypísať tabletkový recept pre ktorý svoj chrbát nemusí žiaden lekár k zemi ohýbať v hľadaní a skúmaní liečivých rastliniek. Veď z čoho by bol živý megalomanský farmaceutický priemysel od ziskov ktorého by mohol byť postavený druhý váš pozemský svet. Boh odoslal toto slovo cez duševný príjem svojej Laury. Amen.