Krvácanie z močových ciest.

09.06.2018 09:36

Modlitba k Bohu za zastavenie krvácania z močových ciest.

Bože svojou láskou k Tebe sa slovom tejto prosby utiekam, ktorou svoje krvácanie z močových ciest zastaviť potrebujem. Spoj silou svojou každé prerušenie močových ciest, ktoré sa duševnou ťarchou mojou spôsobilo. Staň sa Ty sám Bože lekárom tela môjho, ktoré zastaviť tejto chorobe a krvácaniu silnému len Ty dokážeš svojou všemohúcnosťou. Spojením prerušenia mojich močových ciest sa toto krvácanie postupne zastavovať bude, až sa celkom zastaví. Touto prosbou Ťa Bože skrúšene o pomoc prosím, lebo duša moja cíti, že jedine Ty sám na celom svete môžeš telo moje a dušu moju uzdraviť. Staň sa Bože láskavo Ťa prosím odnášateľom tejto choroby z môjho tela a nedopusť, aby som sa neuzdravila. Len Tebe Bože dôverujem a svoju lásku do nebeských výšin posielam najväčšiu. Slovom tejto modlitby svoj život s pokorou Tvojej vôli odovzdávam a trápenie svoje Ti skromne posielam do Tvojej blízkosti s nádejou v svoje uzdravenie Tvojou milosrdnosťou. Stanem sa svoj celý život len Tebe oddanou dušou, ktorej život sa stane Svetlom Tvojej lásky ožarovaný každý deň. Amen.

Stane sa silou účinkov tejto modlitby toto krvácanie zastavované. Amen.

Pridať komentár