Krátkosťou týchto slov získavať budete lásku svojeho Boha.

16.07.2017 14:39

Krátkosťou týchto slov získavať budete lásku svojeho Boha.

Láskou k Tebe Bože duša moja horí a dobré skutky skrze Teba robiť budem celému svetu. Amen.

Bože, láska duše mojej sa touto ľúbivou myšlienkou k Tvojej láske posiela. Amen.

Kontakt

045/540 1849

BOH VÁM RADÍ

09.02.2019

Veľkostná liečivostná sila kyslej kapusty v spojení s týmito ingredienciami do príchodu tejto zimy.

 

ĎAKUJEME TI BOŽE

05.02.2019

Vrúcne poďakovanie môjmu milovanému Panu Bohu

Poďakovanie Bohu a Laure

 

Vďačnosť Láskavému Pánu Bohu za oslobodenie mojej duše z miesta kde odrábala hriechy

Mama ľúbim ťa