Konfirmácia.

16.05.2013 16:41

Konfirmácia.

Dara | 16.05.2013
Drahá pani Laura,chcela by som sa opýtať nášho otecka nebeského či by sa veľmi hneval ak aj napriek vedomostiam z vašej stránky by som dala dceru na konfirmáciu pre kľud v rodine a v okolí. Ďakujem vám aj Pánu Bohu za odpoveď.
 

Božia odpoveď:
Ku náväznosti tejto cirkevnej konfirmácie do duševného obohatenia duše tvojej dcéry k zvýšenosti jej viery v Božiu existenciu sa opačný účinok stáva do pravdy životnej skutočnosti prenesený a efekt nulový, nakoľko mnohé duše do tejto konfirmácie chrám Boží navštíviť nechcú a vstupujú doň nasilu, nie pre lásku k svojemu Bohu ale pre spokojnosť svojich rodičov a celého okolia, ktorých pohľad keď uvidí takúto dušu činiť konfirmáciu, okamžite ju považuje za pre spoločnosť dobrú a neškodnú a najmä Boha milujúcu. No čo sa odohráva v tých dušiach, ktoré konfirmáciu podstupujú tvoja duša nevidí a ani by vidieť nikdy nechcela, čo nosia v skrytosti duše svojej tieto obete cirkevnej politiky obkľúčené prísnosťou svojich starostlivých rodičov, do ktorých duší nesmierna cítená radosť sa nesie ukázaná, keď pri žiariacej tvári láskavého pána farára sľub odovzdanosti odrieka v slovách vaše dieťa, čo sa ku vašim ušiam prekrásnou muzikou večne znejúcim časom stáva, ale chyba je v tom, že ani jedna duša nevstupuje do činenej konfirmácie dobrovoľne, ani jednej sa tam ísť nechce a tá ktorá hovorí že áno klame, vždy pre rodičovskú spokojnosť. Skús sa svojej dcéry opýtať, či naozaj jej tak naplnená konfirmácia ku šťastiu a životnej spokojnosti chýba, či by radšej nechcela ísť v daný čas s kamarátkou do kina. A ak tvoja duša žije v tom myslení, že konfirmáciou si každá duša zaväzuje Boha do každodennej Božej ochrany a Jeho Božej lásky tak sa veľmi mýli, lebo ktorá duša podstúpila konfirmáciu z donútenia svojeho okolia, či rodiča a keď ju podstúpi a opustí múry kostola bude v tichosti duše nikomu nevypovedanej nenávidieť nielen Boha ale aj každého v ktorého vôli toto všetko podstúpiť poslušnosťou svojej duše musela. Ku tomuto počinu cirkevnej konfirmácie svoju dušu do hnevu Božieho nedostaneš vtedy, ak tvoje dieťa tento cirkevný akt naplní dobrovoľne zo svojej slobodnej vôle a úprimnosťou svojej lásky cítenej k Bohu. Ale keď tento základ jej duša vo svojom vnútri nenesie, naberá okamihom naplnenia takejto konfirmácie tvoja duša naviazanosť hriechu do svojeho vnútra. Konfirmačný obrad Boh v svojej vôli neodhadzuje do hriechov, ale hodnotí v každej jednej duši ktorá ho podstupuje, pre aký cieľ a v akých skrytých pohnútkach ku nemu pristupuje. Lebo to, na čo Ja z nebeských výšin čo sa týka konfirmácie pozerám, sa stáva potlačovaná a zakopávaná slobodná vôľa tých duší, ktoré sú ku konfirmácii prizvané z donútenosti okolia a vôľou prísnych rodičov ktorým sa nedá odporovať, čo spôsobí v ich dušiach zásluhou pôsobenia okolia a rodičov to, že celý svoj ďalší život ich dušiam nikto nerozkáže žiadnym spôsobom aby milovali Boha, nakoľko zanevrú na cirkev ktorej životnosť vždy len s existenčnosťou Boha spoja a keďže do cirkvi viac nikdy vstúpiť nechcú, po tomto násilnom duševnom konfirmačnom ich kroku zanevrú aj na svojeho Boha a preto musí tvoja duša tento cirkevný počin dobre zvážiť v tomto svojom Božom poučení. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.

Pridať komentár