Komunikácia s anjelmi.

02.02.2020 15:00

Komunikácia s anjelmi.

Mirka | 25.02.2013
Láskavý Náš Bože, v Tvojich predchádzajúcich odpovediach je napísané, že anjeli nemajú dovolené komunikovať s ľuďmi. Tí, ktorí hovoria že s anjelmi komunikujú, vraj od nich cítia lásku a dobro.Sú títo ľudia len luhári ktorí sa snažia nekalo obohatiť, alebo je za tým niečo horšie??? Otče Božinečku, ďakujem Ti vrúcne za Tvoju odpoveď.

 

Božia odpoveď:

Všetky duše na vašej zemi dostali od Boha prideleného strážneho anjela, v ktorého každodennej ochrannej stráži dostáva duša cíteniami zachytené od neho varovania prichádzajúceho nebezpečia, do ktorých ak vnesú uposlúchnutia, dokážu sa vyhnúť zlým životným svojim krokom v pádoch na holú zem neabsolvovaných duševným dotykom. Bolo Bohom od prvopočiatku vašeho pozemského existenčného bytia zakázané všetkým dušiam niesť v obraze vašeho pohľadu svoju anjelskú duševnú podobu, do ukážky ktorej pre vás sa ukazuje navždy jej tabu a všetci tí, čo v svojej túžobnej predstave komunikujú s anjelskými bytosťami dostávajú v odpovediach k svojim otázkam komunikačný spojovací kanál s blízkosťou záhrobného duševného sveta, pod rúškom zástierky ktorého nepravdy sa v odovzdanosti tejto svojej cítenej pravdy že komunikujú s anjelmi stávajú obeťou podvodných duševných démonov, do veľkosti ktorých ich školenosti v prezlečení svojej duševnej tváre zmenenej na anjelov nesie sám satan svojou chytrosťou pre ne školenie, aby v tomto prevleku zavádzali nevedomé duše do nepravdy a v ukážkach svojich akože láskavých a pravdivostných predpovedí, čo tieto démonické bytosti naozaj dokážu v tomto časovo stiesnenom prostredí vidieť ako skutočnú pravdu, niesli nevedomé takéto duše do cesty istej zatratenosti duševnej, čo sa výsledkom duševných snáh mnohých ľudí vedieť dobre a pravdivo predpovedať aj dobre darí napĺňať v ich démonickom cieli, nakoľko bola túžba mnohých duší do získanosti pre seba veľkolepých schopností napĺňaná démonickými a satanom riadenými duševnými bytosťami, do veľkosti duševnej schopnosti možnosti ktorých predpovedať, satan zvolil poradie dôležitosti výberom pre každú takúto démonickú dušu, čo znamená pre vašu pochopenosť odpoveďou touto od Boha. Nikdy nesmerujte svoje duševné kroky do ľudí komunikujúcich s anjelmi, nakoľko dokážete získať nielenže nesprávnu a zavádzajúcu od nich odpoveď, ale aj zápočet svojeho duševného vstupu do ríše toho neviditeľného sveta,,ktorej chod neriadi v svojej vôli Boh ale sám satan, do ktorého silnej skúšobnej právomoci jeho existenčnosti Boh do tejto doby odovzdal dovolenie pokúšať duše ľudí všetkými možnými jeho výberom spôsobmi a záleží len na samotných duševných jedincoch či skočia v svojej túžbe za schopnosťami do tejto doby v každej duši neúmerne narastajúcej po splnení, čo satan očakával a cielene útočí na nevinné duše v tejto oblasti sa pohybujúce satanovi na lep, alebo sa neistoty z nepoznaného daru pre lásku k Bohu dobrovoľne vzdajú. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.