Kľakajte a plačte duše všetky len do obrazu tváre mojej Božej.

03.06.2014 09:54

Kľakajte a plačte duše všetky len do obrazu tváre mojej Božej, v ktorej láskavom Božom pohľade zastaviť dokážem ja Boh sám vaše tečúce žiaľom slzy duševné vždy, keď budem počuť váš plačúci a o pomoc Boha prosiaci duševný nárek.

03.06.2014

Koho duševné volajúce o pomoc prosebné modlitby nedokážem naplniť v svojej všemoci ja BOH sám? Ale vaše modly v menách Márie panny, Ježiša Krista, duše zomrelých vyhlásené falošnou cirkvou za svätých a cirkvou vymyslenosťou fantázie Duch svätý, ktorý ani neexistuje a nikdy nebol mojou mocou k životu vytvorený prosíte o všetko, čo vaše duše trápi v každodennom pokľaku pred ich nefungujúcou mocou naplniť váš duševný horkosťou kalich šťastím v ich vyslyšaní, do ktorého sa utiekate v slovách svojich ako ku nepočujúcej a láskavej matke, ktorá sa vaše slová prosieb snaží odčítať z vašich artikulujúcich pier, no ani jednému z nich nerozumie a toto nesprávne odovzdanie vašich modlitieb vaše duše naučila zlá a farizejská katolícka cirkev, do moci ktorej aplauz do každej omše odosielate, keď ich obrazom ukázaným modlám na ich cirkevný povel kľakáte a svoju tvár nie k Bohu otáčate, ale tam kde ona zámyslom svojej záškodnickej moci chce a to pred tvár Krista a jeho matky Márie, ktorých duše nedokážu nikdy vyslyšať ani jednu vašu prosebnú modlitbu, lebo túto moc patriacu jedinému Bohu oni nevlastnia a váš láskavý Boh trpezlivo čaká na pochopenosť každej jednej z vás z duševného omylu, ktorého cirkevnou mocou nesené ste všetky do duševnej okupácie a manipulácie všetkých vašich zmyslov a takej duševnej vedenosti a zobudenosti buďte smerovaní, že ten jediný, kto všetky vaše prosebné slová v žiali duševnom vypočuje a naplniť dokáže sa nazýva v pravom pomenovaní váš všemocný a láskavý jediný BOH. Do Bohom láskavej tejto odoslanej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.

Pridať komentár