Kde je problém vo vzťahu deti k nám - rodičom?(Božia diagnostika)

26.11.2013 02:23