Je správne podľa Boha odpojiť človeka v kóme od prístrojov?

24.08.2020 17:35

Pacient je v kóme po autohavárii. Pýtal sa ma jeho dobrý priateľ a liečiteľ, ktorý ma navštívil s otázkou, že či je správne podľa Boha ho odpojiť od prístrojov?

24.08.2020

Božia odpoveď:

Slovo Božie sa tomuto skutku stáva zavrhovateľom, lebo sa lekárom žiadnym zastaviť život žiadneho človeka nesmie. Všetko tu na tejto zemi len sám Boh riadi, ktorý jediný môže rozhodnúť, či sa život ľudí zastaví alebo nie. Svoje trápenie duša jeho dostala za duševný trest, keď veľkosť sily čistej Božej lásky, nedokázala svojou odmeniť. Do záchrany tohoto človeka sa stať len Boh smerovaný môže, keď vôľa Jeho bude a nesúhlasí so zastavením jeho života. Bolo by dobre, keby sa stala zachraňovateľom jeho utrpenia žena, ktorej láskavé prosby k Bohu sa stať záchrancom jeho žitia môžu. Do tejto kómy sa duša jeho zastavila slobode a silu do nej len Boh vniesť do zobudenia jej môže, len sa slová do jeho záchrany odosielané Bohu stávajú nevypovedané z jej úst a slzami a duševným jej smútkom sa nahrádzajú. Svoje utrpenie stiahnuté dostať môže Božou pomocou, keď sa nezastaví viera duše jeho ženy v jej silu. Amen.

Pridať komentár