Infekčný kliešťový zápal mozgu.

16.12.2013 15:48

Infekčný kliešťový zápal mozgu.

Bože svojou láskou duše najväčšou cítenou len k Tebe sa Tvojej láskavej pomoci dovolávam, keď sa telo moje stalo zasiahnuté kliešťovou infekciou, silou ktorej sa vyvolaným zápalom v tele stalo strate telesnej a duševnej sile priblížené. Stápaj všetky zápalom poškodené miesta každej mozgovej bunky, ktorá sa nesenou infekciou zastavila svojej prírodou danej zákonitosti funkčnosťou ,čoho dôsledkom sa telo moje nedokáže riadiť do pohybov a reflexov uvažovania takého, aby som dokázal tento život zvládať pracovnou a fyzickou zdatnosťou zdravého človeka. Do Tvojej láskavej pomoci svoje trápenie cítené stratou svojho zdravia s pokorou duše odovzdávam, lebo sa dušou stávam presvedčený pochopením, že len Ty jediný dokážeš späť zdravie telu môjmu navrátiť svojou všemohúcnosťou. Staň sa Ty sám dobrotivý Bože telu môjmu lekárom z nebeských výšin a silou svojou zastavuj prítomnosť nesenej infekcie v jeho útrobách stiahnutím jej sily ničivosti z neho navždy, čo sa bude ukazovať zdravím telu môjmu späť navráteným. Stanem sa Bože svojou vďakou Tvojej pomoci dušou len Tebe celý svoj život oddanou, ktorá sa smeru Tvojich Božích prikázaní ani okamihom svojho žitia neodkloní a svoju lásku najväčšiu dušou cítenú Tvojej blízkosti odosielať budem slovami láskavých modlitieb každý deň. Len Teba svoj celý život velebiť a milovať bude duša moja až do jeho dňa posledného, lebo sa viera mojej duše stáva v silu Tvojej pomoci nekonečná a bezhraničná ,silou ktorej vyslyšaniu týchto slov dôverovať nikdy neprestanem. Amen.