Duše zvierat.

01.05.2020 20:36

Duše zvierat.

miro | 19.03.2013
Pane prosím ťa nie je mi jasné či aj zvieratá sú duše a či urobili niečo zlé v minulých životoch keď teraz musia byť "len"zvieratá. Je aj pes, mačka alebo aj mravček, rastlina, strom dušou??

 

Božia odpoveď:
Každá duša, ktorú v jej duševnom poslaní na vašu zem napĺňanosť cieľom svoju predurčenosť Boh láskou svojou poslal, nebola nikdy vsadená do žiadneho tela zvieraťa a všetky zvieracie tvory nenesú v svojom vnútri žiaden duševný základ prenesený z ľudského tela. Ku tvojej duševnej tázanosti v poukázanosti nad neľahkým bytím jednotlivých skupín zvierat v pozemskej ríši, Boh odpovedá týmto vysvetlením: ani jedno zviera, ktoré túto vašu pozemskú zem obýva, nebolo vsadené do jej bytia neprispôsobené akéhokoľvek prežitia svojeho bez potrebného zásahu akéhokoľvek človeka do cieľa toho, aby v svojej úlohe na tejto zemi prežilo a nestrádalo, keď rôzne zvieracie druhy som do ich prispôsobenosti k ich prežitiu vložil do len takých oblastí zeme, v ktorých nájdu vždy všetko ako aj tú správnu potravu aby prežili a nezomreli hladom, keď tie zvieratká ktorých existenčnosť by tvár slnečného žiarenia pochovala, som vstavil do oblasti večného ľadu a snehu v ich zvieracom postavení na zemi aby prežili, keď kŕmim a opatrujem všetky zvieracie na vašej pozemskej zemi žijúce tvory každý deň a starám sa o ich stravovací príjem pozorne, aby všetky, aj tie ktoré v svojej zvieracej úlohe a vrodených inštinktoch sú spomalené a nedokázali by prežiť bez mojej Božej pomocnej ruky, získavam pre ne vždy dostatočnú v ich potrebe príjmom potravu ovplyvňovaním všetkých živlov zeme, ktoré im ju doslova v ten správny čas do ich prežitia nečakane naservírujú ako vy hovoríte „na dlani“ priamo pred ich vyhladovenú zvieraciu tvár a posielam k ich prežitiu vždy včas aj tú životodarnú vlahu v dažďových kvapkách, ktorej dostatok aby prežili musia mať neustále a všade tam kde obsypal pozemskú zem púštny prach a sú na nej zvieratá žijúce veľkostnou svojou Božou silou aj ich smädné hrdlá vždy ovlažím zdvihnutím vody z jej hlbín do vyvierajúcich svetom nepoznaných tajných púštnych prameňov, do blízkosti ktorých vždy smädnú zver dostanem a správne k jej žriedlu nasmerujem. Veď koľko uhynutých púštnych zvierat našla vedecká asociácia v skúmaní vodného zdroja na púštnych miestach, pokiaľ ich existenčnosť nezahubila ona sama v možnosti ich vlastného prežitia v svojom blúdení na púštnej zemi. Ani neviete koľko skrytých zdrojov vodných prameňov ukrýva každá púštna zem, keď vašim očiam som jej videnosť zakázal, aby sa nestalo to, že aj túto neporušenú vodu v púštnych oblastiach nikto nezaniesol v svojich snahách jej čerpania pre vlastné ziskuchtivé účely toxickým nánosom a všetky zvieratá na púšti by hynuli bez vody nie v mojej neschopnosti Božej nedokázať sa postarať o ne v danostiach prispôsobenia ich tiel na horúčosť podnebia, ale ľudským zásahom sebeckých a mamonu slúžiacich v jeho neustálych rastúcich túžbach duší, ktoré keby obsluhovali v svojom riadení túto zem, ani jeden živočích na nej by neprežil hoc v tej svojej najlepšej danosti od Boha do svojeho tela vloženej, čo pre vaše duše to poučenie z týchto slov znamená "obsluhujte všetky od Boha požehnané do vašeho prežitia pozemské zdroje v takej svojej zodpovednosti v svojom k nim prístupe a s takou láskou a starostlivosti k týmto od Boha požehnaným darom, akou láskou a zodpovednosťou k vám všetkým dušiam na celej zemi Boh spravuje jej existenčný chod v Božom svojom jej riadení." Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.