DUCHOVIA.

04.11.2019 09:33

DUCHOVIA.

Peter | 2014

Otče Bože i naša pani Laura. Prosím vás, existujú duchovia medzi nami? Alebo je to len povera. Proste, či ľudská duša, ktorá odíde na druhý svet, či môže tu medzi nami ľuďmi prebývať a či môže dať o sebe vedieť, že je tu s nami. Ďakujem veľmi za vašu odpoveď.

 

Božia odpoveď:

Každá duša, ktorej telesná smrť dá povel opustiť vašu zem nesie blízkosť svojej cesty do tej sféry, ktorá jej skutkom počas žitia na zemi Bohom pridelená právom prináleží a do žiadnej duševnej bytosti nedostáva Boh zvolenie túlať sa v svojom duševnom tele po planéte zem. No ale keď zomrie dušou človek nenávisťou celý svoj život živený a veľmi zlý, dostáva smer svojej cesty ihneď po telesnej smrti do predpekelnej sféry, v ktorej nedostáva žiadna duša od Boha ochranu, v ktorej zovretí obývaním svojim musí znášať od ostatných démonických duší ich pekelné úklady a neni toho, za koho ochranný štít by sa mohla v svojej bezútešnosti postaviť nakoľko dostáva z tejto sféry ovocie odmeny za zlo páchané na zemi spravodlivosťou Božou nadelením. Do takejto sféry, ktorej blízkosť sa vašemu pozemskému povrchu moc nevzďaľuje sa nestávajú tieto duše slobodné ale v predpeklí uväznené, na ktorých existenčnosť dozerá svojim pekelným okom sám satanský kráľ zvaný satan do ktorého područnej moci vrhnuté sú všetky v svojej bezmocnosti a musia v svojej bezmedznej poslušnosti napĺňať jeho satanský dobre zorganizovaný pekelný plán v programe ktorého sa stáva obsluhovať vešteckými schopnosťami karty čítajúce duševné bytosti, do ktorých služieb odosiela zo svojeho pekelného územia tieto dávnou dobou zle žijúce duševné bytosti od ktorých videnosti krátkej budúcnosti zhustenej doslova časom do malej kocky získavajú od kartárok vedomosti duše nevinné bažiace po poznaní nepoznanom, keď o odpovedi ktorú od kartárky dostanú neuvažujú jej cielený zlom prvotný zámysel nasmerovať dušu nevinnú do zlej životnej cesty podľa vyrčeného kartárkinho programu, do ktorého záludnosti sa nesie veľa ukázanej pravdy splniteľnej no do duševného smeru duše zvedavej sa chod jej osudovosti nebude však pod vplyvom týchto pravdivostných odpovedí smerovať do tej správnej životnej cesty, ale do krokov ktorých chod cesty viesť bude zlo. Bolo by dobre pochopiť do tejto tázanosti takú vec, že všetky duše dobré a Bohom chránené nevstupujú na vašu zem v žiadnej podobe ani viditeľnej ani nevidenej, nakoľko by opustenosť duševného sveta nedovolil ich dušiam Boh. No tie duše, ktoré obývajú predpeklie a nachádzajú sa v blízkosti vašej zeme mnohé blúdia videné aj nevidené po ľudských obydliach a hľadajú cestu toho domova, ktorého náruči patria a nájsť bez Božej pomoci nedokážu. Mnohé zas vyslané s cieľom od satanského kráľa do služieb nízkym vešticiam odslúženosťou svojou ku ich otázkam a nepotrebné viac ostávajú nimi odvrhnuté a nepotrebné čo znamená pre ne nezaopatrenie a úľak, čo sa to s nimi deje, keď nevedia domov svoj nájsť, nevedia koho majú poslúchať a túlajú sa po obydliach v ktorých šarapatia aby upozornili žijúceho majiteľa že sú tam a potrebujú odprevadiť do toho domova, ktorého dvere nedokážu nájsť a často upozorňujú na seba otváraním dverí, buchotaním nečakaným, spínaním a vypínaním elektriny, zobúdzaním cez desivé nočné mory, vlastným duševným telom líhajú na spiace telo človeka, čo mnoho z vás cíti ako ťažobu dýchania a hrudnú tiaž a tie, ktoré sa už veľmi dlho a bezúspešne zakotviť v svojom domove túlajú po vašom duševnom im nepatriacom svete, začínajú v zúfalstve a beznádeji svojej obsadzovať schránky telesné tých duší, ktorých život na zemi bol blízky ich žitiu keď neboli ešte mŕtvymi telami a v ich útrobách zažívajú opäť slasti, ktoré predčasne zastavila nečakaná ich telesná smrť. Každý pociťovaný cudzí vašimi dušami a schránkami telesnými zaregistrovaný vnem duševnej nepoznanej blízkosti nepochádza nikdy od dobrých duší, ale záhrobných vyslancov satanom, ktoré sa dokážu do dobrej v ukážke viditeľnej podoby vašeho blízkeho zomrelého premeniť a predvádzať sa zjaveniami vo vami nikdy neodhaliteľnej identifikácii za jeho pozemským menom, čo môže u vás vyvolať pocity duševnej návštevy vašich milých zomrelých v ich podobách, ktoré sa stávajú však zlom maľované nazvané preludom, ktorý vo vás zanechá hlboké spomienky a želáte si aby jeho duševné návštevy boli pre vás častejšie a neuvedomujete si, že svoje city ukazujete duši pekelnej, do cieľov ktorej sa nesú snahy vo vašej dôvere k nej ako dávno žijúcej blízkej a milovanej dostať vás na životné scestie a tieto duše sa potulujú po vašom svete vždy len zlé z predpeklia vytiahnuté a nikdy nie tie, ktoré v svojich túžbach stretnutia očakávate ako duše vašich blízkych, do ktorých ste vložili veľa svojej lásky a oplakávate ich stratenosť každým dňom v duševnej bolesti, čo okamžite zachytí peklo a postará sa pre vás o vami vytúžený cirkusový program, ktorého vrcholné číslo jedna sa pre váš pohľad stáva stret s dušou vami oplakávanou a milovanou v priamej jej falošnej účasti preludovou podobou ako vyšitou pre váš užialený pohľad a poznanosť tohoto duševného stretu vás môže poznačiť na celý ďalší život. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.

Pridať komentár