Dokáž duša zobudenosťou svojou opustiť navždy cirkevné bohoslužby.

09.01.2018 17:30

Dokáž duša zobudenosťou svojou opustiť navždy cirkevné bohoslužby.

09.01.2018
Dokáž každá duša tohoto sveta ctiť a napĺňať postuláty Božieho desatora prikázaní, čo tvoja cirkev katolícka odhodila za svoj mocenský chrbát a ctí len tie prikázania ktoré si v svojej moci sama vytvorila do zosilnenia svojeho mocenského postavenia pred svetom tvojim, ktorý nedokáže v svojej poslušnosti voči tisícletej cirkevnej existencii oponovať tým slovám, ktoré vedú celý váš svet do večného zatratenia a preto zastav nesprávnosť svojeho myslenia nastoleného katolíckym hlásaniam k duševným posluchom, z ktorých tvoja duša napĺňania nekráča cestou duše správnou, ale odbočila vstrebanosťou katolíckeho učenia na nesprávnu životnú koľaj, v konci ktorej sa posledná výstupná stanica pekelný svet nazýva, z hlbín ktorej v svojom duševnom zablúdení duša tvoja nikdy nenájde svoj od Boha nadelený patriaci domov, keď zabudnutím na toho pravého a nikým z vašeho nádelu obdareného do trojjedinečnosti Boha, ktorého jedinečnosť je nemenná a cirkvou pomenená do mnohých nepatriacich mojemu Božiemu menu osobitostí ktoré ja Boh nepoznám a ani nevlastním, zostane navždy v pekelnom domove uväznená a započítaná do satanovej moci patriaca. Začni zmýšľať opačne ako doteraz, odhoď zlom postavený cirkevný oltár s trojjediným Bohom, ktorého neexistujúce časti v pokľaku pred pohľadom všetkých uctievaš a odosielaj svoju lásku len mne Bohu svojemu jedinému, lebo len moja milosrdnosť a láska dokáže tvoju duševnú úctu a prejav tvojej lásky odmeniť obdarením takým, aké žiadna moja v tvojom myslení zlom a nesprávnom časť neexistujúcej trojjedinečnosti nevlastní, lebo neexistuje v mojej navždy dokonalosti a nemennej jedinečnosti, ktorú zaprela pred celým svetom oligarchická a skazená peklom riadená katolícka cirkev, učenie ktorej sa odosiela z náruče satana a vy všetky duše patríte do jeho područia už teraz ktoré v chrámoch cirkevných potentátov ctíte za svojeho Boha, Boha trojjediného cirkvou do detailov rozprávkovo vytvoreného vašim dušiam a ukázaného ako pozostávajúceho z ducha svätého a syna Ježiša Krista, čo sa nestáva ani tá najmenšia pravda, ale hra satana s vašou hlúposťou do ktorej nemusí ani veľa svojeho úsilia vkladať, pretože vaše duše bezmyšlienkovite a bez vlastných úvah počúvajú poslušne hlásané omše cirkevných potentátov, ktorých ukázanosť pred vašou tvárou v chrámoch vaše duše vedie od úcty pred nimi a ich mocou do pokľaku na kolená, ale pozabudli vaše duše na to, že všetky vaše poklony každej jednej z vás nesprávnemu a falošnému Bohu vymodelovaného cirkvou do jeho fantazijnej očiam vašim duševným ukázanej premeny ja Boh nikým a ničím netvorený vidím a budem spravodlivo tvoj modlársky každodenný počin súdiť, nehľadiac do žiadnej akceptovateľnosti tvoje duševné omluvy a výmluvy za nevedomosť ktorou si svoju dušu živil v oddanosti ku falošnej a satanom ovládanej katolíckej cirkvi, nakoľko Boh tvojej zemi do náučnej knihy odoslal desatoro Božích prikázaní ktorým duša tvoja bezhranične verí a ctí ich zápis, ale porušuje nedodržiavaním od zapísaného prvého na čele s katolíckou cirkvou, ktoré porušujete najviac v slepote do Božej pravdy vloženej do jeho cieľov, aby vaše duše v svojom živote nikdy nezablúdili a Boha svojeho láskavého nikdy neopustili dušami, čo sa ale stalo, keď pre celý váš svet Boh ktorý ho pre vaše duševné existenčné bytie stvoril neexistuje v poznaní, lebo ste ho zamenili za modly učenosťou katolíckej cirkvi a pre môj Boží pohľad ste takéto duše všetky zradcovia akým bol Judáš v Getsemanskej záhrade keď zradil Krista, ako mu on dopredu avizoval že tak sa stane a takto ste zradili mnohé z vás svojeho najláskavejšieho a najvšemocnejšieho Boha oddane sa v zopätí rúk modliac k mojej cirkvou vymyslenej náhrade a tou sa nesie nikdy neexistujúci Boh trojjediný, čo veľmi prísno budem trestať ku všetkým vašim farizejským dušiam a váš plač a modlitby odosielané z vašich duší do adresy Božej neznámej vypočúvať ja pravý a jediný Boh nikdy nebudem, ale ten komu vaše duše odovzdali vernosť a lásku svoju v mene pravého adresáta volajúci sa kráľ hlúpych a zablúdených duší na svete a aj v pekle chytrý satan, zovretie ktorého pekelnej sily budú vaše nepoučiteľné duše cítiť každý deň v svojom bezútešnom svete, v ktorom ako vás on pekelný kráľ riadi a ovláda sa stávate duševne veľmi zlí, nenávistní, požierajúci šťastie a lásku druhých, o čo ste v oddanosti nepravému Bohu prišli a nikdy vrátené späť nedostanete, lebo zatratená duša nepatriaca ochrannej náruči Boha nikdy nedokáže cit lásky pravej poznať a uchovať ako dar od Boha ktorého nepozná. Budete zradcovia duševní svojeho Boha spravodlivo potrestaní a môžete sa Kristovej tvári a všetkým cirkvou vymysleným modlám oddávať v svojich prosbách od rána do večera, lebo sa vaše volanie odosiela do nesprávneho Boha, ktorého neexistujúce nikdy súčasti váš prosebný hlas o pomoc nezachytia, lebo letia priamo k satanovi pred jeho pekelnú tvár, ktorého faloš a chytrosť nadelia vašim dušiam takú ukážku, že zázrak sa stal, Kristus Boží moju dušu vyslyšal, chvála mu za jeho zázrak, budem ho za to milovať a uctievať celý svoj život a odovzdávať jeho Božiu moc všetkým dušiam, čo ale je od chytrého satana nesmierne šikovný ťah pre vaše hlúpe a nevedomé duše, lebo čo vám dokáže v hojnosti naplniť, stávajú sa hlavne zázraky krátkodobé v prílive o trošku viac financií, ctižiadosti splnenej, veľkej prestíže, vloženej silnej pýchy a odvahy biť sa so životom v nadelenej satanom pre vaše duše sile, ale nikdy nedokáže tento kráľ pekla vniesť do vašich duší cit lásky, cítené šťastie, pokoru ktorej posledné zrnko z nej vo vašej duši spáli do tej premeny aby si bol človek vo svojom živote stále s niečím nespokojný a strádal neustále túžobný mamon, prestíž v pracovnom zaradení, čoho budeš mať neustále málo aj keby si sa topil v blahobyte, budeš dušou stále nespokojný a mať málo všetkého čo sa týka peňazí, moci a slávy, za ktorými neviditeľnosťou Boha a zaslepení ich túžobným chcením sa bude tvoja duša naháňať celý svoj život a nebude spokojná nikdy, aj keby tvoj domov bol zlatý palác plný najdrahších smaragdov, vždy ti bude málo nakoľko o toto satanovi ide, aby tvoja duša na lásku k pravému Bohu navždy zabudla a bola opíjaná celý život falošnou ilúziou o kráse života, ktorá vždy spočíva len na stojacich a bohatých nohách aj keď bez cítenosti jeho zmyslu, ale tvorená svetskou hmatateľnou krásou hladiacou tvoju dušu bez lásky Boha, ktorého sa dobrovoľne vzdala za satanom nadelené všetky pozemské pôžitky a slasti, utopená v tomto opojnom pekelnom bahne hlboko navždy, z ktorého žiadna cesta do úniku neexistuje, lebo tvoja duševná zrada pravého a jediného Boha ktorého tvoja duša dobrovoľne opustila a za cirkevné modly vymenila odovzdala svoje duševné vnútro tomu, koho celý život v cirkevných chrámoch v pokľakoch tvárou na studenej zemi uctievala a veľmi blízko sa hlbinám pekelným svojou vernosťou a oddanosťou priblížila, vstrebaná celým peklom do cieľa ovládania tvojej duše pravým a ľstivým chytrým satanom, ktorému sa navždy upísala zradou svojeho Boha. Len pravoverní dostanú v mojom Božom kráľovstve svoj trvalý domov odmenou za cit lásky odovzdávaný celý ich pozemský život mne jedinému a všemocnému Bohu, neposlušní voči katolíckej cirkvi, tvrdo odmietajúci každý ich cirkevný klamný preslov na kázni, do ktorej nikdy počutia odmietnutosťou navždy návštevy cirkevného chrámu odovzdajú ukážkou svoj duševný nesúhlas k ich učeniu, tak len takéto duše dostané v Božej odmene budú po svojej telesnej smrti do mojej blízkosti Božej a po celý žitý svoj život pozemský ochraňované mojou láskou Božou každý deň. Odoslané Božie toto slovo v prijatom zápise mojej Laury bolo duševným jej príjmom Bohom diktované jej podvedomiu správne zachytené v tomto písme. Amen.

 

Komentáre:

 1. Valéria | 15.01.18
  Ďakujem Ti láskavý Bože aj ja za prečítanie odkazu. Každá zblúdená katolicka duša má v sebe dosť síl a lásky na to aby svoju dušu nasmerovala k Bohu. Treba odhodiť ružence, "sväté" obrázky a prejsť za hradky kostolov, kde je jediný Boh, ktorý na nás čaká s láskou a my sa mu odvďačíme vernosťou a úctou. Nájdenie Boha počas života na Zemi je to najkrajšie čo môžeme pre svoju dušu urobiť.

 2. Rasťo | 12.01.218

  Bol som vychovávaný v katolíckej viere, moja manželka takisto. Chodil som pravidelne do kostola a veril som všetkému čo nás cirkev učila, v mladosti som miništroval. Ako miništrant som mal zlú skúsenosť s našim farárom, viete čo mám na mysli....Vďaka Bohu bol to z jeho strany iba pokus, ale ja som v poslednej chvíli z fary zutekal. Keď videl že u mňa nepochodí, dal mi pokoj. Aj napriek tomuto zlému zážitku som na cirkev nezanevrel, lebo som si myslel, že podľa jedného úchylného kňaza nemôžem súdiť všetkých, aj keď už v tomto vyššom veku ako vidím a počujem, je tých úchylných kňazov viac ako normálnych. Na túto stránku liečiteľky Laury chodím už dlhší čas a postupne začínam opúšťať katolícku vieru a začínam nadobúdať také presvedčenie ako píše do stránky táto pani. Moje presvedčenie čo sa viery týka sa nedalo zmeniť zo dňa na deň, lebo som bol silný katolík a keď som chodil do kostola nikto by ma nepresvedčil o tom, že katolícka viera nie je správna. Trvalo mi to dosť dlho, podrobného čítania tejto stránky. Prečo to tu píšem. Píšem to po prečítaní tohoto posledného článku na ktorý reagujem. Tento článok bol poslednou kvapkou ktorá preliala plný pohár presvedčenia v mojej duši o tom, že katolícke náboženstvo nie je to dobré a správne pre mňa. Táto Božia stránka ma dostala na správnu vieru v jediného Boha a už nikdy nie trojjediného, konečne som si priznal to, čo som aj predtým vedel ale nasilu som predtým zatváral oči, že cirkev je len o peniazoch, o moci, zhýralosti a modlárstve. Veľmi sa bojím a nechcem, aby moja duša skončila po smrti kdesi v pekle. Ako tu už iní písali, moja noha už nikdy do kostola nevkročí. Mali sme s manželkou dlhší rozhovor po prečítaní tohoto článku. Takisto ako ja dlho váhala, ale sme sa spoločne dohodli že katolícka a aj všelijaká iná cirkev u nás skončila a že aj naše deti budeme vychovávať vo viere v Boha jediného, bez kostola a v súlade s tými postulátmi, ktoré píše do tejto stránky pani Laura. Ja aj manželka, to čo tu na tejto stránke čítame, tak hlboko v duši a srdci cítime, že je to absolútna a nemenná pravda. Stačí len otvoriť svoje srdce, mať trochu logického myslenia, pozorne čítať a každý musí pochopiť túto pravdu, ktorú prijíma pani Laura od Boha a vkladá do tejto stránky. Zo srdca prajem všetkým ľuďom ktorí túto stránku čítajú, aby pochopili a precitli tak ako ja s manželkou. Pani Laura, klobúk dole pred Vami a Vašimi schopnosťami. STE BOŽÍ ČLOVEK, O TOM NIET POCHÝB!!! Nech zlé jazyky hovoria čo chcú.

 3. Zuzana | 10.01.18
  Pani Laura veľká vďaka za prijatie odkazu. Je naozaj veľmi dlhý , ale veľmi poučný. Veľmi by som si priala, aby každý človek otvoril oči po prečítaní pravého desatora a nie cirkvou skráteného. Keď som čítala pravé desatoro prijaté prorokom Mojžišom , tak som bola smutná ako som bola dlhé roky modlárka no zároveň som bola šťastná,že som vďaka dobrej susedke našla pravdu a od toho dňa moja noha nevkročila do kostola počúvať bludy. Vystúpila som z cirkvi aj s dcérou, syna sme už nedali krstiť a sme maximálne spokojný. Modlíme sa doma každý deň jedine k Bohu jedinému a Pánbožko nás zato odpláca svojou ochranou vo všetkom. Ďakujeme Otecko za našu Lauru, ochraňuj nám ju . Bez nej a Vladka by bola táto naša cesta očiscom prázdna.

 4. Peter K. | 10.01.18
  Tento Boží odkaz je naozaj poučný a upozorňujúci všetky zblúdené katolícke duše, že sa rútia do záhuby svojim uctievaním a klaňaním sa modlám v kostoloch a aby sa konečne prebudili s tohoto duševného omylu.
  Bože otče ďakujeme za tento dôležitý odkaz a prosím Ťa, priveď všetky pomýlené duše len ku Tebe a k tvojej Božej láske.

 5. Gitka | 10.01.18
  Ďakujem Ti Otče Bože za pravdivý a nesmierne poučný Boží odkaz pre cirkevných zblúdencov aby konečne pochopili a verili len v Tvoju jedinečnú Božiu existenciu.

 6. Vasil | 09.01.18
  To že ďakujeme pánu Bohu za Božie slovo je dobré a ďakujem aj ja. Ale chcem sa zároveň poďakovať aj Vám pani Laura za prijatie tak dlhého odkazu, čo Vás muselo stáť určite veľa sily a námahy.

 7. Daniel | 09.01.18
  Ďakujem Ti Bože za Tvoj dobrý a pekný odkaz. Dovolím si vypichnúť pár viet z tohoto Božieho odkazu.
  ....."chytrý satan, zovretie ktorého pekelnej sily budú vaše nepoučiteľné duše cítiť každý deň v svojom bezútešnom svete, v ktorom ako vás on pekelný kráľ riadi a ovláda sa stávate duševne veľmi zlí, nenávistní, požierajúci šťastie a lásku druhých, o čo ste v oddanosti nepravému Bohu prišli a nikdy vrátené späť nedostanete, lebo zatratená duša nepatriaca ochrannej náruči Boha nikdy nedokáže cit lásky pravej poznať a uchovať ako dar od Boha ktorého nepozná."
  Toto presne pasuje na tých pár pomätených zo sekty a ich pritakávačov. Viac k tomu nemám čo dodať.

 8. tinka | 09.01.18
  Pridávam sa a takisto ďakujem Bohu za skutočne poučný a hodnotný Boží odkaz pre katolíckych zblúdencov. Aj ja sa budem modliť za to, aby láskavý pán Boh osvietil ich tmou zasiahnuté duše.

 9. matterhorn | 09.01.18
  Zimomriavky som citil po celom tele ked som to cital.Velmi silne a pravdive.

 10. Vlasta | 09.01.18
  Ďakujem ti Bože z celého srdca za pekný a hlavne poučný tvoj Boží odkaz. Dúfam, že prebudí cirkevných hlupákov do pravej viery v tvoju Božiu jedinečnosť. Budem sa za nich modliť aby pochopili.

Pridať komentár

Kontakt