Čo znamená pokora v ľudskom poňatí.

06.02.2020 12:23

Čo znamená pokora v ľudskom poňatí.

Slovo pokora sa podľa Božích zákonov smeruje do pochopenia duše, ktorá vedie život hrdostný svojim schopnostiam zvládnuteľný, keď dokáže to na čom stavia svoju silu pomoc prijať slabou chvíľkou svojho žitia od ľudí, ktorých smerovanie hodnotí ako nižšie od svojho. To čo pokorou sa ukazuje je schopnosť človeka dokázať prijať svoje nedostatky odkryté ako pochopené prijatím bez poníženia a hany, s cieľom vedomého rozmýšľania o tom, čo do tejto poníženosti smerovanou pokorou zasiahlo a dokázať prijať pravdu svojich nedostatkov a ponížení bez cítenej zloby duše. Svoje pokorné správanie ťažko zvládajú silní jedinci podstupujúci ťažké životné situácie, ktoré chcú zvládnuť vlastným úsilím a nedokážu. Lebo opak pokory je pýcha a sebaistota, čo sa stáva duši veľkou záťažou. Každou pokorou duše sa človek čoraz viac Bohu približuje a nesmie sa trápiť pocitom poníženosti, lebo toto je najväčšia zbraň proti cítenej pokore. Do koreňov zla sa pokora duši stáva najväčšou prekážkou a preto zlo útočí hlavne na túto cnosť, aby budovalo v dušiach ľudí pocit istoty svojej moci a neponíženosti v druhých ľuďoch, čo je ako atómová zbraň zanesením vyžarovania do ďaleka. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.