Čo je v poslednej dobe príčinou zväčšujúceho sa zla medzi ľuďmi na našej zemi.

06.02.2020 12:34

Čo je v poslednej dobe príčinou zväčšujúceho sa zla medzi ľuďmi na našej zemi.

Bolo toto spôsobené stratou kôry zemského povrchu, keď sa každý deň stráca ochranná vrstva zeme, ktorou sa ľahko zlo dokáže priblížiť tejto zemi. Touto ochrannou vrstvou sa sila lásky ľudí k Bohu myslí a táto sa každý deň čoraz viac oslabuje slabosťou tejto lásky. Lúče slnka sa stávajú ľuďom viac nebezpečné ako sa kedysi ukazovali a do sféry zeme sa kryt tejto vrstvy tvorený láskou stráca tak rýchlo, že sa zemský povrch Bohom chrániť prestáva, keď láska ľudí k nemu zaniká. Toto zahubenie ochrany zeme zánikom lásky sa stáva korisťou ľahkou silám zla, ktorých snahou sa stáva položiť cit lásky v dušiach ľudí na kolená. Slovo Božie sa ľuďom tak vzdialilo, ako láska sa stráca z duší koreňami zla zahubená. Svet sa stáva otvorenou bránou pekelným mocnostiam, nechránený žiadnou láskou. Každý deň sa stupňujú útoky zla, lebo sa zem stala nechránená zánikom lásky ľudí k Bohu a zánikom lásky vzájomnej. Amen.