Čistá voda.

13.03.2013 22:15

Čistá voda.

miro | 11.03.2013

Pane Bože rád by som sa Ťa opýtal na čistú pitnú vodu. Je táto tekutina pre naše telá prospešná, alebo sú pre nás ešte lepšie nápoje ako voda? Ďakujem krásne, pozdravujem!

 

Božia odpoveď:

Korene životnej telesnej existenčnosti získavajú zdroj svojej životodárnosti z vlahy čo sa voda nazýva, v ktorej nedostatku každé telo stráda a chorľavie. Z nedostatku prijatej vody nedostáva žiadne telo človeka štart pre všetky funkčné svoje pochody, čím sa všetky telesné aktivity zoslabujú a dá sa povedať že takéto telo ide na rezervu, ktorá keď bude štartérom pre telesný zdroj dosť často tak toto telo ochorie hoc bude zdravé. Do žiadneho dostatku tekutín strádanosti netrápte svoje telo, lebo zapálite v ňom pochodeň prichádzajúcich ochorení ako keď bude v motore auta olej nevymenený tak sa tento motor zadre a takto funguje tým istým princípom každé ľudské telo, ktorého životodárny celý funkčný zdroj keď nevyživujete dostatočnou závlahou uvedne a prestane správne pracovať do zachovania vašeho dobrého zdravia. Do najzdravšieho závlahového systému telesnej schránky človeka sa nestáva obyčajná voda z vodovodného kohútika ktorej prímesy vložené do nej na jej nezávadnosť by mohli z vašich tiel urobiť harmonogram chemickej tabuľky do vzorcov ktorej by bol výsledný zašlosť chorobou tela obrazec ukázaný. Bude tou najlepšou cestou do získanosti dobrého a zdravého vodného zdroja piť minerálne vody a pramene vyvierajúce z horských útesov navštevovať, čo je vždy zárukou bezpečného vašeho pitia. Do každej domácnosti bude dobre nahradiť všetky lacné stolové a sladené vody s nízkym obsahom cukru pre ženský pohľad nesmierne lákavé, keď obsahujú veľa takých škodlivín do ktorých oko vašeho pohľadu v jej zložení nevidí a volá sa to konzervanty do mnohých ktorých výrobcovia zmenili pomenovanie bez chémie, ktoré však chémiou druhou nahradili akože telu menej škodlivou čo predstavuje pre celý váš telesný systém každý deň snahu odstrániť zo svojeho tela všetku cudzorodú chémiu ktorá doň nepatrí a tí chorí ľudia, ktorých imunitný systém sa nesie oslabený tento boj s chémiou nezvláda a začína sa rúcať čím v jeho nechránenosti telesnej schránky vstupujú doň cudzorodé živly v bakteriálnom zložení, ktoré v tele takéhoto oslabeného jedinca v jeho obranných funkciách našli svoj domov a neustále svoje sily umocňujú v útrobách telesného tepla a vlhka dostatkom ktorého mutujú a znásobujú svoje bakteriálne kmene do neuveriteľnej narastajúcej ich sily, čoho dôsledkom vznikajú mnohé nespočetné choroby do ktorých vyliečenosti lekárski vedátori nevedia poskladať svojim umom nový antibiotický účinný liek. Vždy veľa pramenitej a minerálnej vody všetky duše pite, čím svoje telo o dobrú jeho funkčnosť obohacujete a najlepšou liečivou formou príjmu vody pre telo človeka sa stáva voda zamrznutá a topiaca, no nikdy nie bublinková do vašeho mraziaka vložená, keď štruktúrou takejto nabitej vody do správne zoskupených jontov sa štruktúra bunečného stavebného základu každého človeka samovoľne regeneruje aktívnym pre vás nevysvetliteľným procesom, v ktorého priebehu svoje všetky nesprávne fungujúce a odumreté bunky zo svojeho systému vyhadzuje a začína v svojej sile vytvárať bunky nové a zdravé v každej ich membráne a takýto vnútorný telesný proces pôsobenia štruktúry tejto tanúcej sa vody sa nazýva vnútorná štrukturálna obnova každého stavebného bunečného základu, čím sa vlastne v tele starý a chorý systém z tela von odhadzuje a vzniká zárodočný nový bunečný kmeň čím sa omladzuje a aj videnosť telesnej schránky takéhoto človeka čo tanúcu vodu pije pravidelne sa ukazuje jeho výzorom mladšieho a zdravšieho. Len buďte vo všetkých odkazoch Božích bedliví a vnímaví, lebo sa posielajú nie z Laurinej hlavy ale v priehrštiach dobrých liečebných rád priamo z náruče Boha.
Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.

 

Komentáre:

 1. Margita | 05.03.2018
  Drahý BOŽE ďakujem Ti za ďaľší odkaz- varovanie. Voda je základ života a že treba dávať pozor aj na kvalitu vody.
  PANE BOŽE som TI vďačná za všetky odkazy ktoré nám posielaš cez duševný príjem našej drahej pani Laury, ktorej si požehnal tento dar počuť TVOJ HLAS BOŽE, a požehnal si aj nás obyčajných ľudí lebo takéto vzácne a zdravie ochraňujúce a zdravie zachraňujú informácie a liečby varovania a nádhernú Božiu stránku plnú lásky nenájdeme nikde na svete.
  Už som písala niekoľko krát do Božej stránky poďakovanie za Božiu pomoc,ktorú som od Teba dostala a budem Ti Bože ďakovať do konca života, budem Ťa prosiť do konca života za odpustenie za mojích schybení, budem Ťa prosiť neustále o požehnanie a ochranu pre mňa a moju rodinu, budem neustále Ťa PANE BOŽE prosiť o ochranu a požehnanie pre našu drahú pani Lauru a jej manžela lebo bez tejto vzácnej trpezlivej, obetavej, ochotnej "učiteľky",ktorá nás učí milovať TEBA BOŽE a TEBE ďakovať za život a pomoc a prosiť o odpustenie inak by som bola stratená a možno aj mŕtva.
  V dnešnej modernej dobe sa vytratila v ľuďoch Láska k Bohu a blížnym, pokora, skromnosť, vďačnosť, prajnosť, úcta. U väčšiny ľudí panuje len pýcha závisť,nenávisť, sebecká láska, lenivosť a túžba po mamone. Málo ľudí si denne sebakriticky spytuje svedomie čo urobil dobre a čo urobil zle, komu ublížil a určite sú ľudia ktorí slovo svedomie ani nepozná.A toto spôsobuje že bez strachu a Bohabojnosti si dovolia ubližovať pani Laure.

  Pozdravujem Vás pani Laura, ďakujem Vám za všetku pomoc a ochotu vyprosujem pre Vás a Vášho Vladimíra od Pána BOHA požehnanie a ochranu.Nech Vám BOH ŽEHNÁ a OCHRANUJE.
  PANE BOŽE prosím usmerňuje moje myšlienky, slová i činy a nepusť mňa a moju rodinu z TVOJEJ BOŽEJ NÁRUČE lebo len pri Tebe BOŽE je najbezpečnejšie.
  Milujem ŤA BOH môj
  S láskou, vďakou a pokorou Margita

 2. Elena | 05.03.2018
  Láskavý Otecko nebeský, len Ty všetko vieš a vidíš . V okamihu nám odhalíš , aká je upravovaná voda z vodovodných kohútikov. Obrovské ďakujem za Tvoje Božie vzácne slová, akú vodu máme piť . Tvoje vzácne rady, liečby majú nevyčísliteľnú hodnotu. Dobrotivý Bože , ďakujem za Tvoju lásku , dary, ktoré nám poskytujes . Nesmierne Ťa milujem.
  Pani Laura, ďakujem za vás drahocenný čas , námahu.

Pridať komentár