Cirkevné manipulovanie, dokedy?

19.01.2016 20:15

Cirkevné manipulovanie, dokedy?

Lucka a Tomáš | 05.09.2014
Milovaná naša pani Laurinka prajeme Vám veľa síl a modlíme sa za Vás z lásky k Vám a svetu.
Pani Laura, za tie roky rokúce čo vykonávate túto prácu ste museli byť naozaj mnohokrát na kolenách a hlavne začiatky museli byť naozaj náročné i pre vaše pochopenie, čo sa to vlastne deje a to nehovorím o vašom manželovi, ktorý bol ateista, aké náročné bolo preňho pochopiť, že to čo mu hovoríte a čo vlastne vidí dejúce sa okolo neho, nebol žiaden takzvaný žartík, ale tá najpravdivejšia realita, ktorá je dnes pre mnohých ,len ťažko pochopiteľná a cesta k nej je veľmi náročná, keďže po tejto ceste sú naozaj starostlivo rozmiestnené “míny“ a mnohé ďalšie prekážky, ktoré je nemožné obísť, takou mínou je u mňa myslená, tie cirkevné rozprávky , ktoré ona, už od zárodku do nás vkladá, veď to i vidím na mojej 7 ročnej neteri, ktorá je druháčka na základnej škole a má povinnú náboženskú výchovu, kde sú do nej umiestňované cirkevné náuky, bez možnosti sa rozhodovania. Kde do nej vkladajú, že Kristus sa stáva Bohom a jedinou cestou očisty duševnej od hriechu sú cirkevné sviatosti a spoveď sviatočná, im tak, predkladané. A to sa stáva len prvým rokom učená tomuto tzv. predmetu, ktorý má akože v deťoch rozvíjať ľudské cítenie a vnem pre spravodlivosť, čo sa vôbec pravdou nestáva, veď keby tomu, tak bolo, tak páni cirkevný podriadení určite pochopili by, že BOH je už nahradený a jediným akože Boh, ktorému učí cirkev je ona sama. Veď už ani v kostole viac niet preňho miesta ani v ich učení, veď cirkev založená Kristom tu už takmer po 2000 tisíc rokov nie je, keď tam Boha jedinečného nahradili svätí vyhlásený cirkvou, farári, duch svätý a BOH pre nich zvaný Kristus a mnoho ďalších modiel, ktoré s Bohom azda majú spoločné to, že sú cirkvou rovnako prezentované. Hovorím klamstvá??? Kto vyhlasuje pápeža a dáva ho do postu zástupcu Boha na zemi? Kto chodí dávať rozhrešenie ľuďom pred ich smrťou po ktorom im bude odpustené, pretože to spovedajúci farár, tak povedal, vari on vidí do duše, ktorú on spovedá, keďže on rozhoduje či jej dá odpustenie alebo nie? Na základe čoho on, určuje svoje dané rozhodnutie a vyhlásenie jeho rozsudkom nad dušou? Jedine podľa čoho to on môže určiť, je vaša návštevnosť v kostole a niekoľko dokladov o tom, že ste prijali sviatosti cirkevné, čím dotujete ich vrecká z vašich daní, ktoré oni za vás dostávajú. Jedine to mu dokáže napovedať, nie vaša duša, ktorá môže byť čierna a on to neuvidí. Preto akékoľvek spovedanie v kostole, alebo u kohokoľvek iného, stráca pre mňa absolútne zmysel. A čo omše, na ktorých sa spomenie 2-krát BOH inak všetky modlitby, sú smerujúce ľuďom žijúcim pred nami. Prečo by som sa mal modliť k ľuďom, vari pápež dokáže vypočuť naše modlitby, naozaj má takú Božiu moc akou je stavaný cirkvou pred našimi očami? Veď BOH mu vzal jeho rodinu a jemu mohli ostať, len oči pre plač a asi len zúfalo dúfam, že už pochopil, že voči Bohu je i on len obyčajný chorľavý starček, ktorého čas odchodu opäť určí len BOH a nie on, ani jeho takzvaní voliaci, ktorí ho zvolili do tohto postu za dobré slúženie ich oligarchii. Kedy konečne naozaj začneme vnímať realitu, bez zaslepenosti nám vkladanej niekoľkými mocnými korporáciami, že učenie a postupy, ktorými nás oni vedú sa nestávajú správnymi, veď čas, ktorý bol daný ich moci je úplne dostačujúci a za toto obdobie sa vôbec nič nezmenilo ba naopak, neustále sa točia ich špirály moci na ktorých jedine oni, neustále bohatnú a majú čoraz viac moci nad svetom a stále viac zlanárených pod sebou ľudí, veď na kývnutie ruky počúvajúce davy, pokľaknú vo Vatikáne. Špirálou sú myslené vojny, ekonomické smery a deľba moci, ktorá je neustále o tom istom a za tými istými účelmi, je úplne jedno aký dostali podtitulok alebo názov. Dá sa to všetko zhrnúť jednou vetou, upevniť moc tam kde je a získať pod kontrolu ešte väčšie územie. Preto je už konečne načase začať meniť zbytočné a k záhube smerujúce za jedinú lásku k Bohu, nepripisujme viac moc korporáciám, ktoré sú nám zbytočné. Nepočúvajme viac ich klamstvá, nebojujme vo vojnách ktorých príčinu skutočnú nepoznáme, len tú nám predloženú. Toto jediné nám chce ukázať prorok zoslaný nám Bohom, ktorého vy haníte a šliapete po ňom ako sa len dá, zabudnite na vašu zadubenosť a ak sa to pre vás, zdá také neuveriteľné, katolíci čo by ste to mali chápať, že v tejto dobe nám BOH zoslal proroka, akých nám posielal po tisícky rokov, aby nás dokázal opäť nasmerovať, keď smer sme stratili, tak neverte a ostaňte slepí, hluchými ale hlavne nemými, aby ste viac svoje papule, ktoré by ste mali smerovať, proti tým znásilneniam miništrantov a ďalším prešľapom cirkvi, ktoré ste nechali bez povšimnutia a robili ste sa, že veď cirkev za to nemôže, veď predsa nebol tomu jeden prípad bolo ich nespočítateľne. Ale vy hádžete špinu a všetku svoju energiu používate na zničenie daru, ktorý lieči mnohokrát už nevyliečiteľných a ukazuje smer strateným a učí láske Boha, pokore a pomoci druhým. Toto je to, za čo by mala byť vami, prorok Laura odsúdená??? A darebák na tróne sa lesklom si sediaci a cestujúci si po svete v neustálom prepychu a luxuse o neho starané, má mať váš obdiv? Veď keby si sadol radšej na drevenú stoličku, namiesto toho trónu hneď by zachránil stovky životov. Nech žije ako Laura, nech ľudia pľujú naňho, nadávajú mu, prenasledujú ho, nech ničia to čo vytvoril, skôr ako si niečo vôbec o tom zistia, nech denne robí do absolútnej vyčerpanosti a uvidíme aká jeho viera ostane silná a či i cez to dokáže denno-denne odovzdávať Bohu hold a milovať ho, bez toho aby niečo za to dostával. Hlavne čo tým chcem povedať, že áno Lauru dostanete na kolená, ale ona sa vždy postaví pretože za ňou stojí Boh a čoraz viac ľudí pôjde za ňou a čoraz menej ľudí má chuť na tie cirkevné náuky. Na čo by som chcel poukázať je vaša naivnosť a dôverčivosť voči cirkvi katolíckej, nebuďte smiešni, veď keby naozaj chcela zmeniť beh tohto sveta, urobila by tak, moc i bohatstvo na to má, tak má vôbec prekvapuje ,že vám neprídu vtipné tie ich vyhlásenia o mieri a nakŕmení chudobných. Jediné načo využíva jej moc a prostriedky, je len na ďalšie šírenie ich vplyvu, prosím vás, veď im vojny a chaos vyhovuje, veď následne vtedy ľudia najlepšie skáču do ich sietí. Tak i naďalej skáčte satanovi na gril, nech je stále tučnejší a mocnejší z vašich duší.


Tomáš | 05.09.2014
Takže i naďalej bez povšimnutia kráčajte, tak ako kráčate, možno sa niečo zmení v tomto svete behom ďalších 2000 rokov, možno budeme totálnymi otrokmi kvôli tomu, že sme ostali slepí a nechali to všetko tak, možno sa niečo zmení, len tak odrazu nás osvieti bez pohnutia našich zadkov a budeme milovať Boha a vo svete bude mier. Ale 2000 rokov silno pochybujem, že tu ešte ľudia budú..., stále rastúce prírodné katastrofy, vojny, chamtivosť, takmer všetko ,čo dáme do úst má v sebe čoraz viac jedov a moderná medicína z ktorej sme stále chorľavejší.... , bude zázrak tých 50 rokov, ak sa ľudstvo ešte dožije a nepovraždí sa navzájom. Ale ja k tomu dodám jedno odmietam sa prizerať kým tento svet skončí a nechať ho sa len utopiť a milujem Boha a ďakujem pán Vlado a pani Laura, že vás máme s tak isto všetkým ľuďom tejto stránky, ktorý úprimne milujú Boha a veria Laure, že to dokážu i navonok prezentovať.