Čipovanie ľudí.

16.05.2020 18:35

Čipovanie ľudí.

angelika | 04.05.2016  
Milá pani Laurika, som zhrozená nad reakciami ľudí, ktorí sa chcú dať očipovať, vnútorne je mi to proti vôli a proti zdravému rozumu a zdá sa mi, že ľudia, hlavne v eú sa vôbec nezamýšľajú nad skutočným zámyslom usa, z kadiaľ pochádza tento čip, chcem vás poprosiť, či by ste mohli napísať o tejto téme tak, ako to vidí náš milovaný pán Boh. S úctou a láskou Vám dakujem.

 

Božia odpoveď:
Kroky mocenských cieľov všetkých vládnych snáh zaistiť číselnosť databázy všetkých potrebných údajov do identifikácie každého jedinca čo najjednoduchšou pre nich formou s presnosťou a rýchlosťou citlivých senzorov satelitných prenosov sa nestávajú správne do šťastia a zdravia žiadneho takéhoto čipom označeného jedinca, nakoľko okrem databázy ktorú vlastnia z jeho súkromných údajov ako nevlastníci podľa prápoplatných zákonov ale zlodeji a vládni cudzinci nazvaní, ktorých identitu nepozná ani jeden očipovaný človek, keď získaním takéhoto čipu do svojej schránky telesnej navždy stratil svoje dobre strážené súkromie, z ktorého nevideným pozorovateľom jeho každodenného života neujde pohľadu čo si práve nakladá k obedu alebo večeri na tanier a do posluchovosti dobre získaného zvukového príjmu z jeho blízkosti dokážu pomaly počuť nie každé slovo ktoré vypovie ale pomaly čítajú aj všetky jeho myšlienky, lebo zvedavcov to veľmi baví a keď nájdu čo len nejakú spojitosť podozrenia jeho osoby s nejakou tragédiou, haváriou, protipolitickou aktivitou majú vládou povolené zverejniť a použiť všetky svoje sledovateľské akcie do cieľa obviniť ho zo zločinu napríklad ktorý aj nespáchal, ale všetky jeho kroky nesené sú v rizikovom oblastnom mieste zločinu a pravého páchateľa nájdeného nemajú a preto ako dôkazný obviňujúci materiál použijú svoje získavané prenosy z čipu ktorý vlastní a pre vlastné potreby a záujem štátu použijú hoci dobre vedia, že dotyčný človek nestáva sa vinný ale všetky nazbierané ich dôkazové materiály smerujú k nemu a predsa nenechajú súdnu justíciu v hanbe nevyriešením akéhokoľvek spáchaného zločinu a preto mnohokrát ako dôkazový materiál použijú identifikačnú čipovú kartu človeka, ktorý sa ich cieľom bude hodiť ako najlepší a najvhodnejší kandidát obvinený za spáchaný zločin, čo sa v ich činoch stáva bežná a rutinná záležitosť, nehľadiac na žiadne práva očipovaného človeka, ktorého osoba vláde poslúžila ako obeť aj keď nevinná, ale zločinnosť sa jej odkrytím pravej tváre a obvinením zo spáchaného trestného činu dala dokázať vďaka vloženému jej telu čipovému zdroju, v ktorého získaní takýto jedinec navždy stratil svoje súkromie a nikdy nedokáže svoju budúcnosť ako bezpečnú poznať, lebo bude vždy manipulovaný cudzími pozorovateľmi do vládneho prospechu všetkých jeho životných krokov, časom aj použitých na celkové jeho odrovnanie zo spoločenského života krivou výpoveďou jeho pozorovateľov a odtajnením celého jeho súkromia za mnohé roky bez hanby aj pred televíziou. Do tohoto čipovania ľudí nestáva sa vôľa Božia do schválenia tohoto aktu, prostredníctvom ktorého mnohé duše navždy stratili svoje šťastie, súkromie navždy, alebo slobodu získanou ich väznenosťou za činy ktoré nikdy nespáchali ale boli vďaka čipovým informáciám označení ako tí najvhodnejší kandidáti za spáchaný zločin, ktorý sa vďaka vládnym lžiam a nainscenovaným obviňujúcim dôkazovým materiálom podarilo dokázať a usvedčiť páchateľa, z ktorých sedí vo väzniciach množstvo nevinných, ktorí nikdy žiaden zločin nespáchali, ale voči vládnemu obvineniu nezmôžu ani v tej svojej najväčšej nevine nič a navždy ostane zničený celý ďalší ich život pobytom vo väzení, za ktorý mnohí odsúdení dostaní sú nespravodlivo a nevinní. Do čipovania nikdy netreba súhlasnosť svoju pre nikoho odovzdať, ani keby chceli vašu dušu zlatom odmeniť, lebo sa toto volá špinavá a nečistá vládna hra blízka špionážnym aktivitám, ale oni toto nikdy nikomu nepovedia a budú vždy obhajovať nevinnosť a službu očipovania človeka ako potrebnú pre spoločnosť a nikdy nie škodlivú alebo nebezpečnú. Tomuto vy duše nevinné nikdy nedôverujte a svojemu očipovaniu sa navždy vyhnite nesúhlasom prejaveným rezolútne a s takým presvedčením, že svoje telo nikdy nepožičiate do zlých cieľov nikoho, ako nazvané očipovanie. Božie odoslané slovo bolo správnosťou zapísané Lauriným duševným príjmom. Amen. 

 

Komentáre:

  1. Peter T. | 04.05.16 

    Dobrý večer prajem a dakujem Pánu Bohu a aj Pani Laure za túto pravdu. Ja mám nato len jednu vetu " načo je človek, keď nerobí svet lepším " ... Pane Bože prosím pomáhaj nám, pretože táto naša civilizácia sa hrnie do záhuby, aj ked myslím že si nič iné ani nezaslúžime za toľko zla ktoré sejeme...

  2. Ľubo | 04.05.16

    Ľudia stále vymýšľajú nejaké sprostosti a toto je jedna z nich. Nevedia žiť v pokore, kľude, vážiť si jeden druhého a dodržiavať desatoro, ale preklínať, závidieť, hromžiť, obviňovať druhých to hej a najnovšie aj čipovať a značkovať. Čo ešte príde? Ďakujem Ti Bože za každý odkaz, aj keď v tomto prípade som tušil že čipovanie ľudí je choré.