Čierne oblečenie.

29.01.2016 11:38

Čierne oblečenie.

Janulienka | 13.05.2013
Láskavý Pane Bože, v našom okolí je zvyk nosiť čierne oblečenie po blízkej zosnulej osobe:
- po otcovi, matke - 1 rok
- manželovi, manželke, dieťati - 1 - 2 roky
- starých rodičoch - 6 mesiacov
a každej vzdialenejšej rodine aspoň 3 -1 mesiac.
V čiernom chodia väčšinou len ženy, keď je veľká rodina a začína vymierať sú často odeté do tejto farby. Smútok nosia, lebo je to zvyk a ľudia v dedine by ich ohovárali.
Všemohúci a láskavý Pane Bože, prosím Ťa o odpoveď, či je vhodné nosenie čiernej farby oblečenia trúchliacim pozostalým takéto dlhé obdobie, keď títo pozostalí majú aj tak veľký problém vyrovnať sa s veľkou stratou blízkej osoby a či im táto čierna farba nespôsobuje na ich telách aj dáke zdravotné problémy.
Z celého srdca a z celej duše Ti Pane Bože ďakujem, ako aj pani Laure za jej vzácny čas.Ešte raz ďakujem.


Božia odpoveď:
Boha nesmierne dušou milujúca duša, zastávaš na ceste svojeho pozemského bytia toho správneho smeru cesty žitia, čo Tvoj Boh náhľadom svojeho pohľadu odmení za tvoju cítenú úprimnú lásku do mojej Božej blízkosti každým dňom odosielanú citom tvojej pravostnej duševnej viery. Do smútku nad smrťou pozostalých sa čierny odev nestáva pre nich potrebný k ukázanosti veľkosti cíteného svojeho smútku pre všetkých, ktorých oči jeho dušu do každého dňa sledujú, či sa chová patrične smutne alebo nie, keď čierny telesný návlek odevom blízkosti neustále nosený v tomto smútočnom období človeka sťahuje ubolenú dušu do gordického uzla, prenášaním nosnosti sily jej smútku neustále do vnútra, čo zapríčiňuje táto čierna farba v prenose na človeka, keď doslova obalí každé telo odoslanosťou svojeho sťahujúceho vyžarovania akoby svojou farebnou aurou, ktorej stisk však vtláčať bude každú nepríjemnú udalosť zo života do jej hĺbky späť a zároveň priťahuje táto čierna farba k oslabeným nesmiernym duševným smútkom za stratou blízkych v ich telesnej smrti dušiam pekelné záhrobné bytosti, ktoré si doslova na takejto utrápenej a bezmocnej duši doslova zgustnú apetitom svojim preveľkým a ona sa nedokáže pažravostnej mocenskej sile ich brániť, lebo dušu má pevne stiskom veľkého smútku a vyžarovaním zlej vibračnej sily z na tele nosenej neustále čiernej farby zovretú, bez možnosti a neschopnosti v svojom oslabení sa tejto pekelnej invázii brániť. Čo odpoveďou od Boha do tejto tázanosti to znamená, že nehaste nikdy svoj smútok za stratou blízkych čiernou farbou na telo navlečenou odevom nesňateľným z neho dlhou dobou, lebo stať sa môže, že sa odchytení stanete dušami, ukoristení tými, ktorých duševnú čiernotu vidieť v svojom pohľade nedokážete ale toto sa skutočne deje vo vašom pozemskom živote, že všetci pozostalí a nesmierne smutní dušami v ich duševnom oslabení ostávajú bezmocní a nevedomí v znaní toho, čo vašim dušiam týmto varovaním odkazujem. Keď miesto smútku za nimi v čiernom navlečení, ich dušiam pošlite modlitby za odpustenosť všetkých ich pokleskov duše počas života adresované priamosťou vašich slov do náruče Boha, do ktorého ich Božieho vyslyšania dokáže ucítiť v slovách vašich vyslyšaných okamžitosť cítenej úľavy a vždy dá Boh svojou láskou k takejto duši cítiť poznanosť, od koho získala takýto výhrou dar za znížené svoje duševné utrpenie a netreba nikdy chodiť po smrti nikoho nikdy v čiernom, nakoľko ubližujete nielen sebe čiernou farbou a vhodenosťou svojej duše do pekelných spárov, ale aj duši, za ktorou duševne veľmi plačete a svojim preveľkým smútkom jej pobyt na druhej strane ukracujete o Bohom pre ňu nadelenú spravodlivosť, lebo ju priťahujete plačom svojim za ňou k sebe, čo ani jednej duši neni príjemné a bez Božej pomoci sa nedokáže tejto neplánovanej jej úmyslom ceste späť na zem ubrániť.
Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.