Božie meno.

31.08.2017 01:36

Peter Burica

Druhé Božie prikázanie je dôležité hlavne pre občanov slovenska! Zobuďte svoje hlavy, pozrite na nebo a začnite konečne od seba! Dnes je deň, 24.12.2015, kedy celý svet oslavuje Krista, a veci s ním súvisiace, ktoré po väčšine ani nie su pravdivé. Dávam do pozornosti celému národu slovenskému aby sa zobudil a začali uctievať všetkých 10 Božích prikázaní. V prvom je napísané: JA SOM PÁN BOH TVOJ, NEBUDEŠ MAŤ INÝCH BOHOV OKREM MŇA ABY SI SA IM KLAŇAL.Neklaňajte sa teda Kristovi a Márii,ale obetujte dnešný deň len a len Pánu Bohu!!! Druhé hovorí: NEVEZMEŠ BOŽIE MENO NADARMO. Toto prikázanie platí pre slovenský národ ako soľ.Preto som si pre Vás pripravil nasledujúci song. A text počúvajte dôsledne!!!