Božia pomoc do každého, kto duševne dostať svoje štúdium úspešnosťou zakončené chce.

05.04.2014 00:17

Božia pomoc do každého, kto duševne dostať svoje štúdium úspešnosťou zakončené chce.

Do Tvojej láskavej ochrany Bože svoju prosbu vrúcnu odosielam Tvojej blízkosti, ktorou Tvoju Prozreteľnosť prosím o pomoc k schopnosti môjho mozgového centra zapamätať si to, čo sa naučiť svojou snahou potrebujem, lebo sa nekľud duši mojej vnáša silou pochybnosti vlastnej neschopnosti toho, čo dokázať chcem a potrebujem získať k vlastnej práci odbornosťou jej vykonávania. Stápaj dobrý Bože slabosť moju duševnú cítenou neschopnosťou toho, čo dokázať vstrebaním poznatkov naučenej látky potrebujem a premieňaj jej tok prúdenia na duševnú silu toho presvedčenia, že to čo sa potrebujem naučiť zostane v pamäťových centrách mozgových buniek a vypláva to na povrch vždy správne odkázané, časom k tomu potrebnému termínom daným splniť to, čo naplniť mám svojou snahou. Zastav každú moju duševnú pochybnosť cielenú k slabosti môjho sebavedomia dokázať to, čo najlepším úsilím mojim duševným sa volá a staň sa Ty sám dobrotivý Bože blízkosťou svojou tou  silou svojej všemohúcnosti, ktorá dokáže výsledok mojich snáh naplniť bez toho myslenia, čo dušu moju neustále kvári. Svoje duševné trápenie som Tvojej blízkosti dobrý Bože predoslala s pevnou dôverou  mojej duše v Tvoju nekonečnú milosrdnosť pomôcť každej duši tázajúcej Tvoju milosť. Staň sa do týchto slov mojich prosebných Božia vôľa naplneniu ich. Amen.

 

Modlitba k Bohu za úspešné zmaturovanie.

Bože staň sa strážcom duševného kľudu svojou láskou k duši mojej, aby sa strachom nestápala jej sloboda, keď bolesť veľkú cíti zo skúšok, ktoré stať sa zavŕšením štúdia na tejto škole musia a trápim sa skoro každý deň touto predstavou, či ich dokážem svojimi vedomosťami správne zvládnuť. Stop tento ničivý strach z týchto skúšok silou svojej všemohúcnosti a zastav túto pomyslenú desivú predstavu mojej duše silou veľkého strachu ukazovanú do takej podoby, že svetlom týchto skúšok budeš Bože len Ty a láska mojej duše cítená k Tebe, ktorou dokážem silu týchto obáv zatieniť silou istoty svojich schopností, ktoré som týmto štúdiom nadobudla a dokážem ich pred každou komisiou správne povedať bez jedného okamihu zabudnutia učiva, ktoré do podvedomia sa správne naučené odoslalo. Láskou svojej duše Ťa Bože vrúcne o silu duše týmto skúškam pýtam a verím, že dostanem s Tvojou pomocou strach zatienený silou istoty svojich vedomostí každej otázke, ktorou sa budem musieť odpoveďou priblížiť. Stanem sa silou Tvojej pomoci Bože týmto skúškam správne pripravená duševnou bystrosťou, ktorú budem vedieť vždy včas správne svojou odpoveďou preukázať znalosti štúdia môjho. Staň sa Ty sám Svetlom Božej múdrosti duši mojej a podvedomiu môjmu, vďaka ktorej sa každej otázke stanem okamžite svojou správnou odpoveďou priblížená. Keď Bože silu svoju dostávať do každého dňa duši mojej budeš, odnesie sa silou jej účinkov každodenný strach z týchto nepríjemných skúšok. Staň sa aj dušiam ľudí, ktorí sa skúšajúcimi mojimi stať musia svetlom ich dušiam, aby sa toku mojich odpovedí stali uznávateľmi ich správnosti a nesnažili sa dostať svojej znalosti do takej povýšenosti, že odpovede moje zastaviť chcieť budú do trápenia môjho ako nedostačujúce. Lásky svojej dušiam týchto skúšajúcich toľko pošli, koľko strachu som doteraz podstúpiť musela bolestnými predstavami o maturitách. Slovami tejto prosby Ťa Bože o láskavú pomoc maturitným skúškam prosím a sľubujem Ti Bože, že sa stanem aj svojou snahou učenia do ich zvládnutia trpezlivým učeníkom. Amen.

 

Katka|05.12.2015
V lete som absolvovala dosť náročný rekvalifikačný kurz, psychicky bolo toho na mňa veľmi veľa, uvažovala som, že kurz predčasne asi mesiac pred koncom ukončím, že to nezvládnem, poznala som modlitbu za úspešné ukončenie štúdia, ktorú som sa modlila, aby som to nejako zvládla a zvládla som to len s pomocou Boha! Pred záverečnými skúškami som mala strašnú migrénu, bolo mi zle od žalúdka a nevedela som si predstaviť ako pôjdem na skúšky, keď mi je zle, kto máva migrénu vie si to predstaviť. Prosila som nášho Boha, aby mi pomohol od tých bolestí, aby som tie skúšky zvládla. A tak sa aj stalo, bolesti sa zmenšili a ja som to zvládla. Takže študenti viete čo sa máte modliť.