Božia milosrdná pomoc do všetkých duší záchranou ich, odpustením tiahy karmy vstupom duševných ich krokov za nebeské brány

16.12.2013 13:04

Božia milosrdná pomoc do všetkých duší záchranou ich, odpustením tiahy karmy vstupom duševných ich krokov za nebeské brány.

Kroky duševnej útrpnej púte každej duše láskavý môj dobrotivý Bože, nes do blízkosti žiarivého jasu svojeho Božieho svetla, ktorého náleznosť získajú vyslyšaním tejto mojej vrúcnej do Božej blízkosti odoslanej duševnej prosby, zastavením tiahy ich karmy, odpustenosťou všetkých hriechov Bohom láskavým, od ktorých oslobodenia ich ťaživosti každej duši dokáže sňatosťou tiahy ich nebeské kráľovstvo domovom trvalým navždy získať a Boha neustále svojou dušou láskou láskať.Do každej touto chvíľou zachránenej trpiacej duše môj láskavý Bože odosielam vďaku svoju Tvojej blízkosti dušou svojou nesenú a do vyslyšanosti týchto mojich prosebných slov za záchranu všetkých trpiacich a nešťastných duší niesť budem do každého dňa tieto slová, aby ich naplnenosť cieľa Tvoja Božia všemocná tvár vypočula a všetky trpiace duše oslobodila od páľu žiaru blízkosti pekelného ohňa. Amen.