Božia láskavá pomoc k duševnej strate slobody spôsobenej každodennou bolesťou tela.

16.12.2013 13:15

Božia láskavá pomoc k duševnej strate slobody spôsobenej každodennou bolesťou tela.

Bože staň sa Ty sám duši mojej záchrancom jej slobody, ktorú stráca denne situáciami životných ťažkostí do jej hĺbky vpúšťaných. Láskavo Ťa prosím o stabilitu mojej duševnej istoty, keď trápenie zo života sťahuje silu jej do straty slobody, ktorej následkom sa týmito chorobami telo moje ukazuje jej záchrancom. Daj sily svojej tak veľa duši mojej, že žiadna trpká myšlienka sa nestane väzniteľom mojej duše cítenou jej ťažobou. Stop silu každého telesného nedostatku spôsobeného duševnou väznenosťou mojej duše zapríčinenou a trápenie všetko spáľ Svetlom svojej lásky do takej podoby, že sa strácať začnú všetky choroby tela môjho okamžite odľahčovaním duše tejto záťaže. Keď sa Bože staneš vyslyšateľom mojej prosby, stane sa telo moje každým okamihom spätne zdraviu navrátené a tvrdosť života môjho bude mojej duši tak ukazovaná, ako sila jej a nebude trápenie preberať do svojej hĺbky ako záťaž nikdy viac. Láskavo Ťa Bože prosím o záchranu slobody mojej duše a trápenie, ktorého silu zvládnuť nedokážem sa ukáže ako slabé do jej straty slobody. Amen.