Boží recept na dlhovekosť.

09.04.2018 10:17

Boží recept na dlhovekosť.

27.2.2014

Krásou žitý dlhosťou plynúcich životných krokov život každého jedinca odzrkadľuje čistotu celého jeho duševného vnútra, od čistoty ktorého dostáva buď požehnaný od Boha dlhý život, alebo dostáva do skorej zástavy zlými skutkami do záťaže karmy nabaľovanými činenými, čo ukončuje Boh skončenosťou životnej púte takejto duše svojou mocou do cieľa, aby nebola dostaná svojim nesprávnym žitím do istého zatratenia a vôbec nemá vplyv na dlhovekosť zdravá životospráva, cvičebná o telo starostlivosť, poznanosť skrytých tajomstiev o dlhovekosti čerpaných z dávnych kultúr, keď toto tajomstvo nepoznania ovláda v svojej moci jediný Boh na vôli ktorého jediného záleží, či dožičí duševnú existenčnosť za napĺňanosť dobrých skutkov duši dlhú alebo v krátkom jej bytí, nakoľko strava a zdravý štýl života ovplyvňujú kvalitu telesného bytia každého jedinca do tej miery, aby vládal fungovať a nepadal pri čo najmenšej duševnej či telesnej záťaži únavou na kolená, ale do dlhovekosti chod existenčnosti žiadneho smrteľníka okrem Božej vôle neovplyvní nič, čo by vaša matka zem náručím vašim telám poskytovala aby ste žili všetci skoro do ďalekej večnosti, do ktorej získať prístup dokážete všetci len po svojej telesnej smrti, kedy nájdete dušou pre svoju existenčnosť život večný. Pre krásu čistoty svojeho duševného celého vnútra musíte vy sami dobré skutky celý svoj pozemský život konať, čo pre pochopenosť vašu to znamená, že odovzdanosť duševnej vašej pomoci dušiam v živote veľmi nešťastným a trápeným sa stáva zvnútra pre vašu dušu strhávateľom z jej útrob všetkých nasadaných nečistôt a hriechov karmických, ktorých z duše odstránením začína cítiť ľahkosť dychu a veľa záťaže zo svojeho vnútra keď z nej odíde, prestáva byť pre Boží pohľad nečistá, lebo pokrm do svojej čistoty získala dobrým skutkom na záchranu trpiaceho učineným, čo začalo zmývať jej nasadanú karmu a spaľovať premenením do získanej čistoty vašeho duševného vnútra a takúto dušu keď Boh hodnotí zo svojeho spravodlivého pohľadu, nemá dôvod ukončovať predčasne jej pozemský život, nakoľko konaním dobra na zemi pomáha nielen svojej duši ale aj dušiam druhým, ktorých vďačnosť za poskytnutú pomoc nesená je ich dobrým myslením na dušu pomáhateľa v ich trápení, od myšlienkového ktorého ich vďačného a prenosom kladnej duševnej vibrácie späť sa stáva duša takéhoto dobráckeho jedinca v dobrých jeho skutkoch vyživovaná, posilňovaná a láskou vďačného jedinca prikrmovaná a táto láskavá duševná potrava získaná a zbieraná z vašich dobrých skutkov a energetického vyžarovania vďačných príjemcov vašej odoslanej pomoci k ich duši sa získava pre každú dušu len z konania dobra a zabezpečuje v očiste duše vašej dlhovekosť, ktorú vám Boh dá, keď bude vaša duša zvnútra v celom svojom jadre čistá, bez obsahu nálepiek v ňom vašeho zlého konania a sebeckých pohnútok. Aby tieto Bohom odoslané slová vaše duše pochopili, tak v skrátenom znení znamenajú to, že dlhovekosť človeka je podmienená čistotou jeho duševného vnútra a prečo dobrí jedinci skoro zomierajú snažiac sa napĺňať všetky Božie prikázania, zdravo sa stravujú a aj tak nakoniec chorobnosti podľahnú a skoro zomrú, tak v takýchto prípadoch účinkuje kliatobná duševná poroba a aj v karmickej nadelenosti cielenej k duševnej očistenosti Boh nečakanú skorú smrť do tela posiela. Každá duša zlá na zemi žijúca dostáva aj v nadelenosti od Boha dlhej životnosti čas do jej duševnej nápravy v duševnom jej prebudení z nesprávnych svojich konaní. Ale máloktorá zlá duša tento Boží dar dokáže chápať v dĺžke svojeho života a väčšinou končí v duševnom večnom zatratení položená do večného plameňa stále horiaceho, nehasnúceho ohňa pekla, kedy by však už v neskorom svojom precitnutí oveľa radšej zamenila dlhý svoj pozemský život za krátky žitý čas na zemi, v ktorého ukončení nezískala by navždy večný pekelný domov, z ktorého cesty do vrátenej slobody nedostane od Boha nikdy požehnané a získaný domov za nečistotu svojej duše nesie pomenovanie navždy večné zatratenie, z útrob horiaceho ohňa ktorého, von žiadna od Boha splnené nedostane, čo znamená začať od dnešného dňa svoju dušu očisťovať od nánosov každého svojeho duševného zla, pomáhať všetkým trpiacim a ďakovať Bohu za každý jeden svoj deň v zdraví a duševnej spokojnosti prežitý a ak takto dokážete konať a rozmýšľať, o krátkosť svojeho duševného bytia na vašej zemi sa nemusíte určite báť a žiadne neúčinné a zbytočné receptúry pre svoju dlhovekosť hľadať, lebo tú vám dokáže jediný váš všemocný Boh požehnať k zásluhám vašeho duševného vnútra, nezačierneného karmickou usadenou špinou v ňom. Božie odoslané slovo bolo správnosťou zapísané Lauriným duševným príjmom. Amen. 

 

Komentáre:

 1. Peter K. | 13.04.2018
  Môj jediný láskavý drahý Bože,s celého srdca Ti ďakujem za tento krásny odkaz pre naše duše, lebo je v ňom čistá láska a ukázanosť správneho životného smeru pre všetkých nás ako máme žiť aby sme boli v živote šťastný a dlho žili.Veď len Ty Bože jediný si nás všetkých stvoril z čistej lásky a dal si nám dar života a tak isto aj mi všetci na tejto zemi máme žiť v láske ku Tebe Bože a s láskou pomáhať svojim blížnym v ich trápení.Všetko Bože je riadené Tebou na tejto krásnej zemi, ktorú si Ty jediný stvoril a každé utrpenie a trápenie každého jedného z nás je dôsledkom našej karmi za naše hriechy a našu nepoučiteľnosť. Bože otecko prosím, Ťa ukáž tú jedinú správnu cestu len ku Tebe každému človeku, ktorý koná proti Tvojej Božej vôli a priveď ho do svojej Božej láskavej náruče v ktorom mocenskom Tvojom objatí pochopí každý, že len dobro treba konať a len s láskou cítenou ku Tene Bože a k svojmu blížnemu môže naplniť svoj ciel správnej cesty k Tebe Bože.Bože tatinko náš veľmi sa Ti chcem poďakovať za Tvoju lásku ku nám všetkým za Tvoju trpezlivosť s nami a prosím Ťa osvieť všetky duše na tomto svete ktoré porušujú tvoje Božie prikázania a najme Tvoje prvé, aby svojím zblúdením neskončili na druhom svete vzdialený od Tvojej lásky a uvrhnutý do zatratenia za svoje zlé skutky. Milujem Ťa Boh môj jediný a vždy budem až do konca môjho života za Tvoju láskavú a milosrdnú pomoc pre nás všetkých na tomto svete.

 2. Janulienka | 10.04.2018
  Ďakujeme Ti milovaný môj Pane Bože za ďalší nádherný a poučný odkaz. Náš láskavý a milostivý Pán Boh nám obyčajným smrteľníkom dáva návod a možnosť nápravy našich životov prostredníctvom modlitieb a užitočných rád. Vystríha nás pred najstrašnejším trestom, ktorý nás čaká nepoučiteľnosťou našich duší. Je na každom z nás, pretože nám bola daná slobodná vôľa, aby sme sa rozhodli - akou cestou sa vyberieme, či si svoju karmu očistíme, alebo jej priťažíme. Tu je cenný návod na očistu duše.

  Milovaný môj Pane Bože, prosím Ťa, drž nad nami svoju ochrannú ruku a veď nás cestou pravou, cestou tých, ktorých si obdaril svojou milosťou... Amen. Milujem Ťa Pane Bože.

 3. Marcel | 09.04.2018
  Dobrý deň pani Laura a Vladko. Raz si mi Vladko povedal, že každý vo svojom živote KOPE SÁM za SEBA v čom máš samozrejme úplnú pravdu, ale pravda je aj tá, že keď kopú viacerí za tú istú správnu vec a vzájomne si tak pomáhajú, tak je potom všetkým spolu kopajúcim ĽAHŠIE na duši a aj to bremeno, ktoré si každý sám nesie, je znesiteľnejšie a hlavne radosť z dobrého pocitu, že sme si pomohli, vtedy je život hneď krajší a žiarivejší. BOH Vás žehnaj, opatruj a ochraňuj pani Laura a Vladko !

 4. Jana | 09.04.2018
  Drahý milovaný Bože. Ďakujem za krásne a hlavne poučné slová pre nás. Nie je lepšieho pocitu,keď má človek trápenie a bolesť na duši cítiť pomocnú ruku človeka komu na nás záleží.Vždy to zahreje v srdci,keď človek nie je sám vo svojom trápení.A presne to by sme mali mnohí pochopiť,že nie len brať,ale i dávať.Dávať lásku a pomoc každému kto ju potrebuje.Niekedy netreba veľa,aby sme pomohli.Stačí milé slovko, alebo obyčajný úsmev a veľakrát je to pre niekoho viac,ako možno nejaké peniaze či iné hmotné niečo čo ani nepotrebuje.Si osobne myslím,že lásku potrebuje každý na tejto zemi. Preto ňou nešetrime a dávajme jej toľko koľko len vládzeme. A keď pochopíme podstatu lásky a dobra a pochopíme Boha lebo on je láska tak pomôžeme presne tak,ako to odkázaní na pomoc potrebujú. Nič nemá význam robiť,keď to nie je s láskou. Láska je liek na všetko. A ja ťa Bože prosím nikdy ma neopusti .Tú najväčšiu a najčistejšiu lásku máme len od teba. Prosím Bože drahý o odpustenie za moje schybenia. Chcem žiť a kráčať len tvojou cestou. Ďakujem za všetko čo si mi v živote dal.Za všetku pomoc pre mña aj mojich blízkych. Za tvoje upozornenie pre moje schybenie,ktoré si plne uvedomujem a je mi to hrozne veľmi ľúto,že som ťa sklamala.Ďakujem preto,že viem kde som urobila chybu, aby som ju napravila. Milujem ťa Otče Bože a nikdy sa ťa nevzdám.Za chyby a omyly sa plaťí,len tak máme možnosť nápravy posunúť sa ďalej. Ďakujem za všetko.Prosím ochraňuj nás od všetkého zlého a odpusť nám naše viny,ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Amen S láskou Jana

 5. Julia L. | 09.04.2018
  Láskavý Môj Bože láskou z môjo srdca Ti ďakujem za odkaz na dlhovekosť .Tvoju lásku cítiť Bože Môj telesne aj duševne a duša ktorá sa pre Teba Jediného Boha správne rozhodne je to výhra ktorá má cenu úžastne nenahraditeľnú .Som nesmierne štastná že ťa mám Láskavý Môj Bože a veľmi vďačne ďakujem za p. Lauru a p.Vladka sú to moji najvzácnejší učitelia pre môj život na tejto zemí.Veľmi pekne prosím pre milovanú ,láskavu p.Lauru a jej manžela všetko to najkrajšie a najlepšie pre ich obetavé duše na tejto zemi z Božej Láskavej Náruče Môj Dobrotivý Bože .Milujem Ťa Láskavý Môj Bože si všetko to najvzácnejšie čo mám.

 6. Renata R. | 09.04.2018
  Ďakujeme milovaný BOŽE , každý jeden deň prežívam s tebou , lásku neskutočne silnú. Dávaš mi silu a učíš ma ako žiť s pokorou a láskou v duši si jediný môj milovaný Otecko a keď príde čas pomôcť určite to spravím : Vždy som chcela druhým pomáhať ale väčšinou sa mi to v zlom vrátilo ale nevadí Bože ja verím že ľudia raz musia pochopiť tvoju lásku a existenčnosť na tomto svete . Si náš motor poháňaš nás a hlavne nám dávaš tú pravú šťavu do našich motorov . Som veľmi šťastná lebo ja viem na 100 percent že ma ľúbiš a vždy budem len s tebou láska moja prežívať každú chvíľu . Toľko krát si mi Otecko pomohol a ja by som chcela niekomu pomôcť dúfam že to zvládnem . Moja rodina sa na mňa pozerá ako na šibnutú ale ja sa snažím s nimi čo najmenej komunikovať lebo som zistila že nieje vlastne o čom . Hlavne by som Ti chcela poďakovať Otecko za môjho partnera , ktorý mi pomáha neustále poslal si mi chlapa , ktorého milujem a za to Ti budem vďačná celý život ešte keby veril v Teba Bože by som bola nesmierne šťastná snáď sa toho dožijem .Ľúbim ťa Bože a vždy budem lebo to je moja cesta p. Laura vrelá vďaka za všetko aj p. Vladimírovi nech Vás láska celý život sprevádza.

Pridať komentár