Bol som u mága a odvtedy stále plačem.

11.01.2015 00:19

Bol som u mága, odvtedy stále plačem a mám neustály pocit že ma niekto prenasleduje. Odhalí Boh a Laura túto moju lož?

28.12.2014

Asi pred rokom sa ku mne objednal muž v strednom veku a pri telefonáte s mojim manželom sa nesmierne domáhal toho najskoršieho termínu. Povedal že sa bojí, že už svoje trápenie nedokáže dlhšie znášať. Ako dôvod svojej návštevy uviedol takýto. Vraj bol viac krát žiadať pomoc pre seba u nejakého mága v Banskej Bystrici a odvtedy nie že by sa mu polepšilo, ale naopak. Cítil sa ešte horšie ako pred návštevou u neho. Najmä psychicky. Napriek tomu, že to bol muž sťažoval sa, že neustále plače a psychicky bol na dne. Dlhší čas chodil k nejakému mágovi, ktorý mu ako on tvrdil ubližoval. Tento mág vraj pracoval s nejakou skupinou ľudí, ktorí sa pravidelne stretávali a veci, ktoré dotyčný v ich spoločenstve videl sa mu "nepáčili". Návštevám tohoto nepomenovaného spolku sa ako tvrdil nedokázal brániť a musel na ich stretávky chodiť. Ale toto všetko bolo klamstvo, lebo on sám robil čiernu mágiu a tento spolok ľudí navštevoval dobrovoľne a rád. Pýtal sa môjho manžela, či mu dokážem určite pomôcť, lebo je na konci všetkých duševných síl a stále len plače a plače. Veľmi sa preto trápil. Môj manžel ho uistil, že Pán Boh dá každej nešťastnej duši svoju Božiu pomoc, pokiaľ Ho o ňu trápená duša vrúcne prosí. Dotyčný pán dostal termín návštevy u mňa a evidentne ostal spokojný. A ja tiež, lebo som sa tešila ako jeho duši prijmem od láskavého Pána Boha pomoc a on sa zbaví svojeho veľkého duševného trápenia. Len to som ešte vtedy nevedela pokiaľ som nezačala na jeho dušu prijímať do písma duševný výklad od Boha, že dotyčný človek ma oklamal a sám bol dobrovoľne členom tohoto čierneho spoločenstva. Bol to čierny mág, ktorý sa ku mne objednal preto, lebo satanská moc ho začala celkom pohlcovať a vyberať si svoju daň za jeho oddané a verné služby pekelnej moci. To sa mu už ale nepáčilo. Chcel byť aj naďalej zlý a silný čarodejník, ale pritom sa mať celý život dobre. Lenže takto to nefunguje. Pomoc od Boha veľmi potreboval a aj chcel, ale zároveň pobytu v tejto čarodejníckej sekte sa vzdať nechcel. Blížil sa deň jeho prijatia a začala som sa ja dušou na tú jeho čiernu a skazenú dušu napájať a zapisovať to, čo jeho duši môj Pán Boh chcel na pomoc odovzdať. Okamžite som podľa Božieho odkazu pochopila s kým budem mať do činenia. Že tento človek nie je vlastne chudák, ale čierny mág - satanista. Mnoho čarodejníkov sa ku mne objednáva k Božej pomoci keď cítia, že satan si za ich služby vyberá svoju daň a chceli by od Boha pomoc. Niektorým takýmto dušiam môj Boh ešte šancu k polepšeniu a náprave dá a zároveň aj svoju pomoc, ale to len tým, ktorí úprimne ľutujú svojej služby satanovi, chcú sa napraviť a ísť dobrou cestou. Len tým, ktorí pochopili, že druhým ľuďom prostredníctvom čiernej mágie ubližovali a chcú s tým skončiť. Ale takýchto je málo. Väčšina je takých, ktorí chcú od Boha pomoc, ale zároveň sa nechcú vzdať svojej oddanosti satanským službám. Takéto duše sú odmietnuté prijatiu Božej pomoci. Výklad ktorý som pre jeho dušu od Boha prijala dostal do svojich rúk aby vedel, že Boh jeho hriešnu dušu vidí ale pomoc mu neodovzdá. Lebo sa svojej čarodejníckej moci nechcel v hĺbke svojej duše presvedčením vzdať. Prišiel deň jeho návštevy. Posadil sa do kresla a stále sa na mňa nie že by usmieval, ale doslova ironicky vyškieral. Ani náhodou nevyzeral na tak veľmi utrápeného a stále plačúceho človeka, za akého nešťastníka sa vydával, keď sa ku mne objednával. Pravdou je, že najmä muži ktorí ma navštívia a pýtajú Božiu pomoc na svoje veľké trápenie pred mojou tvárou nedávajú city moc najavo. Veď sú to predsa chlapi. Čo aj chápem. Ale tento vyškerený dotyčný sa predo mnou správal ako najväčší majster sveta bez akéhokoľvek trápenia. Keď som začala čítať Boží odkaz pre neho, pomaly sa jeho vyškerenosť a suverenita z jeho tváre začali vytrácať. Povedala som mu. Pane, vy ste sám čarodejník a stály člen satanistického spoločenstva. Prečo ma oberáte o môj drahocenný čas, ktorý som mohla venovať človeku, ktorý skutočne potrebuje Božiu pomoc a nebude Boha a mňa skúšať tak ako vy, či dokážem odhaliť jeho lož? Dotyčný sa začal obhajovať, že on čiernu mágiu nerobí ale vzápätí sa preriekol, že však on sa snaží ľuďom len pomáhať a peniaze od nikoho nepýta. Bol to satanista ako bič!!! Povedala som manželovi, aby ho vyprevadil, že sedenie skončilo a Boh jeho duši pomoc odmieta dať. Keď sa manžel vrátil späť, povedal mi že ho dotyčný prosil, aby som mu ešte pomohla s problémom padania vlasov, ktoré stráca. Chcel sa vrátiť späť. Predtým tento problém však ani nespomenul, že by ho trápila jeho plešatosť. Dúfam, že sa duša tohoto človeka zobudí zo svojeho nesprávneho konania a že nájde cestu späť k svojemu láskavému Pánu Bohu.

Tu Vám publikujem odpoveď od Pána Boha, prijatú mojou dušou pre tohoto človeka:

Blízkostnú ťaživostnú kliatobnú silu do hĺbky celej svojej duše nabral dušou zvedavou tento nerozvážny v myslení človek, keď odvážne skočil do ohňa oboma nohami a teraz celé jeho telo jeho silný žiar páli a nedokáže od cítenej bolesti z jeho pálivosti bez Božej pomoci vyskočiť do svojej duševnej záchrany von, veď o čo sa on snažil v získaní nepoznanom dostanosťou do kultových tajov bola hra nebezpečná pre jeho dušu s ohňom, dopad čoho cíti na svojej duši týmto neradostným svojim psychickým stavom, v ktorého objatí sa cíti neistý a neustále niekým prenasledovaný, čo aj pociťuje veľmi správne, lebo bol odchytený dušou medzi pekelné tiene, ktorých hra s jeho dušou sa mu už prestala páčiť, no oni prestať nikdy nechcú a doslova si s jeho dušou ping pong hrajú a medzi sebou bezmocnú v prihrávaní smeču kotúľajú, čo nedokáže na celom tomto vašom svete zastaviť smrteľník ani jeden, len jediný Boh, ktorému podriaďuje svoju poslušnosť každý jeden žijúci duševný tvor a aj nevidený vašemu pohľadu duševný celý svet. Do záchrany stratenej slobody duše tohoto človeka bude potrebné činiť od Boha odoslané Božie obrady do spätnej jej záchrany Bohom láskavým a keď bude jeho duša opäť čistá a nezaťažená duševnou kliatobnou záťažou, bude potrebné do telesnej schránky tohoto človeka prijať od Boha ďalšiu potrebnú liečebnú pomoc do stability všetkých jeho nervov, do vzruchových prenosov ktorých sa vniesol chaos a postupne narastajúca plíživá deštrukcia celého nervového aparátu, čo by do budúcnosti pre tohoto človeka mohlo znamenať dostanú predčasnú stareckú senilitu v skorom jeho mladom a produktívnom veku, lebo korene zla začali na popud jeho silnej túžby hrať s ním takú hru, o ktorej poznanie on sám zvedavosť vniesol svojimi prosbami k nim, čoho sa oni ako koristne uchytenej jeho duše patriacej tejto dobe len ich moci nebudú chcieť vzdať a nebudú chcieť jej blízkosť stratiť z dosahu svojej moci, čo pre poznanosť tohoto človeka to pochopenie znamená, začať čo najviac milovať svojeho zabudnutého v cítenej láske svojej Boha a každý deň ho prosiť o odpustenie a omilostenie pre svoju dušu za toto duševné svoje schybenie, lebo keď nedokáže získať u Boha v úprimnosti ľútosti svojej duše odriekanej zmilovanie, keď Boha bude ako doteraz považovať za niečo, čo neexistuje pre jeho duševné poznanie, ak svoje zblúdenie k Bohu nedokáže napraviť každodennou zobúdzanou láskou v svojej duši k Jeho Božej existencii, môže sa spoľahnúť na takú vec, že určite ešte na tejto zemi v tomto svojom súčasnom existenčnom žití zošalie a bez zmyslov bude očakávať svoju čo najskoršiu telesnú smrť ako vykúpenie, do ktorého bude konečná cesta jeho duševné zatratenie pobytom v stále horiacom a nikdy pálivostnej sile nehasnúcom pekle. Do Bohom láskavej odoslanej tejto Božej odpovede bolo Božie toto jej odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného výkladu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.