Boh vs. Cirkev

12.03.2018 22:56

Boh vs. Cirkev

Júlia | 12.03.2018
Ako som videla, že tu pribudla rubrika Boh verzus cirkev, spomenula som si, že som nedávno napísala báseň s podobným názvom a rada by som sa s vami o ňu podelila.

 

Pán Boh vs. Cirkev

Rúcha zo zlata, myšlienky čierne,
lákajú ovečky hlúpe a dušou biedne,
lákajú ovečky do skvostných chrámov,
kde hodnotu majú sochy a mamon.

 

Kľakajú pred modly, na Boha zabudli,
myslia si, že hriechy im kňaz odpustí.
Po spovedi hrešia ďalej, nechcú byť dobrí,
neprosia, nesnažia sa zmeniť svoje zlé skutky.

 

Neveria v Boha, ktorý láske učí,
očividne si myslia, že Boh je slepý, hlúpy.
Tak ich to aj učia, že stačí veriť v spásu,
že každú nedeľu si treba kľaknúť ku oltáru,
že treba si ctiť cirkevných pánov
a pápeža srdečne obdariť slávou.

 

Sú to len ľudia skazení,
čo obchodujú s dušami.
Myslia si, že im právo náleží,
meniť Bohom dané zákony.

 

No Boha nikto nezastúpi,
On je všemocný, láskavý a múdry.
On vládol a vždy bude vládnuť.
On nám pomôže, keď svet nás na dno ťahá.
On usmerní, slzu osuší, keď je úprimná.
Žiadny človek nemá také práva,
lebo len On vidí do nášho svedomia.

 

Boh je láska, On je stále s nami,
počúva nás a správnym smerom riadi.
On je spravodlivý, na hriechy nezabúda,
na dobré skutky a priania nezabúda,
našim myšlienkam načúva,
vidí naše duše v plnej kráse,
vidí, ktorým smerom rastú,
či k dobru, či ku zlu sa dajú.
Miluje nás takých, aký sme,
kým Ho my sami neopustíme.

 

Každý z nás ma možnosť voľby,
či sa stať hlupákom, alebo nájsť lásku v svojom vnútri.

 

Komentáre:

  1. Julia L. | 15.03.2018
    Prekrásne ste to zložila .Nádherna báseň pravdivá a lásky plná .Voľba správnej cesty je najdôležitejšia a to je na každom.

  2. Renata R. | 13.03.2018
    Krásna báseň pravdivá a plná lásky.

Kontakt