Boh ja sám, odosielam tomuto celému svetu varovné slová od konca jeho existenčnosti, do ktorého vchádza nepoučiteľnosťou všetkých duší.

07.02.2020 18:06

Boh ja sám, odosielam tomuto celému svetu varovné slová od konca jeho existenčnosti, do ktorého vchádza nepoučiteľnosťou všetkých duší.

17. júl 2014

Rozkáž duši svojej zastaviť neverecké myšlienky k tomuto odkazu Božiemu, nakoľko nesenosť tvojich nesprávnych úvah môže byť pre tvoju dušu cesta tá posledná, dostanou šancou do nápravy tvojeho myslenia od Boha a smerovaná priamo do centra večného horiaceho pekla. Prebuď sa každá duša čitateľa poznanosťou každého Božieho slova postaveného do tejto stránky samotným Bohom, nespochybňuj a začni čítať každé Božie slovo s duševným veľkým rešpektom a vďakou voči Božej láske, nakoľko keď všetky Božie slová pochopí duša tvoja správne, získaš pre vašu celú zem v Božom zámysle s vašou nepoučiteľnou duševnou zemou, odkladový termín blížiacej sa k vašej zemi neodvratne apokalyptickej zástavy o kúsok pozemského času v jeho posune, nádej pre celú vašu zem do jej ešte možnej záchrany, do ktorej ja sám Boh scenár filmu píšem cez vaše duševné schybenia, ktoré do jeho deju vždy pripočítam a na veľkofilm dej zaplnený už ostal vašimi podpisami duševnými pre zem a do ďalšieho pripísania nedá sa vmestiť ani jeden duševný zápis medzi dej, do naplnenosti ktorého stojí pre vás všetkých duševných jedincov jeden veľký otáznik, čo bude ďalej s našou pozemskou zemou? Veď predpovedí o jej zániku bolo už viac než dosť a naplnenie svoje nikdy v žiadnej obrazovej ukážke nedostali obsahom predpovedaných slov od nikoho. Boh sám toto pre celú vašu nepoučiteľnú zem cez moju Lauru odosiela duši každej, varovné Božie toto slovo o neodvratnosti blížiacej sa tejto situácie, zániku vašej celej duševnej existencie. Neni toto varovné slovo žiadnym falošným odkazom snáh mojeho posledného Božieho na vašu zem poslaného proroka Laury, ale moje Božie varovné slovo, ktorého silu keď spochybníte svojim duševným výsmechom, dušu svoju žiadna z vás neschová pred mojim spravodlivým Božím hnevom, lebo keď príde ten správny čas, ktorého naplnenosť sa blíži takou časovou rýchlosťou, akej dotykovosť si neviete ani predstaviť, zem keď začne do dna svojeho sa bez varovného signálu prepadať, keď nečakane stmavne celá obloha, slnko navždy zhasne a tieň noci pohltí celú planétu zem, navždy vstrebanú aj so zemskou kôrou až na svoje úplné dno a všetky duševné výkriky nezastaví žiadna omilostenosť Boha, lebo hrdinovia silných slov budú najviac kričať bolestivou a pomalou telesnou smrťou, vstrebávaní do prepadliska zeme aj s celým vašim nevereckým svetom, prežijú len tie duše, do ktorých zvolím svoj súhlas ja Boh sám a v odstupe tejto tragédie budú pozerať na všetko čo sa okolo nich deje, ale z mojej Božej vôle budú zachránené a budú žiť ďalej, v čom im budem ja Boh sám do ťažkého životného obdobia pomáhať. Každá duša jedna z vás Božie toto odkázané slovo rozširuj v takej rýchlosti medzi priateľský svoj svet, akú silu duševného strachu v tejto chvíli pociťuješ z pravdy odkázanej Božej, nakoľko ak aj tvojou duševnou pochopenosťou zobudíš do pravostnej viery k Bohu svoju dušu, zabezpečíš predĺženosť jej času od blížiacej sa záhuby, v príchod ktorej z vás nikto neverí, lebo falošných proroctiev už bolo na tejto zemi viac než dosť, čo je veľkou pravdou, ale silu Božieho slova vloženého do tohoto odkazu zápisom cez moju Lauru nikdy nespochybni, lebo nevieš kedy nadíde tvoja posledná hodina z vôle nie Laurinho proroctva ale z naplnenej vôle tvojeho jediného a všemocného, nekonečne láskavého a dokonalostne spravodlivého Boha. Boh odoslal toto slovo vašim dušiam v správnom prijatom zápise duševnej jeho príjemkyne Laury. Amen.