Alkoholizmus.

25.08.2020 08:16

Alkoholizmus.

Božia odpoveď:

Do chuti piť alkohol sa dostáva, keď svojou dušou svoje problémy nedokáže zvládnuť a chce ich z jej hĺbky vyniesť týmto spôsobom stratou svojho rozmýšľania nad životom. Do trápenia sa v živote stáva slabý dušou sa mu postaviť a keď sa nejaký problém naskytne, radšej ho do hĺbky svojej duše pošle ako nevyriešený, ako by sa ho mal snažiť bolestne riešiť. Toto sa jeho duši stáva pohrebiskom problémov, ktoré keď sa dušou už niesť nevládze svojou tiahou, stane sa svojou chuťou opiť sa vynášačom bolesti zo svojej duše, kedy sa jeho podvedomie dokáže bez ujmy na zdraví zbavovať problémov. Slová tieto do každého dňa s dôverou odriekať musí, ktoré do sily sám Boh žehnať bude ich vyslyšaním:

 

Modlitba k Bohu proti alkoholizmu.

Bože staň sa Ty sám svojou všemohúcnosťou duševnou silou životu môjmu, ktorý sa silou trápenia stáva pre mňa ťažko zvládaný slabosťou duše mojej. Každý deň slovami tejto prosby sa láskou duše svojej k Tebe o pomoc utiekať budem, keď sa stávam slabý a zraňovaný životom ktorý tu na tejto zemi žiť musím. Staň silu duši mojej štítom svojim ochranným, ktorého bariéru neprerazí žiadna bolesť ku mne približovaná. Svetlom svojej lásky spáľ všetky bolesti žiarom jeho lúčov uložené v útrobách mojej duše a premeň ich na šťastie a radosť cítenú zo života. Dostaň Bože život môj do svojej pomoci, ktorou sa staneš ochrancom slabosti duše mojej, ktorá silou bolesti od života stráca chuť žiť a svoj žiaľ utápam v alkohole. Keď sa Bože zľutuješ nad trápením, ktorému sa stávam postupne závislý svojou chuťou alkoholom strácať problémy, cítiť účinky Tvojej pomoci stratou tejto závislosti budem. Slovom tejto modlitby Ťa Bože vrúcne prosím o duševnú silu, ktorú keď mi požehnáš, stanem sa každému bolestnému trápeniu v živote odolný slabosťou sa mu poddať. Touto prosbou sa stanem žiadateľom Tvojho vyslyšania Bože každý deň svojou dôverou v jej odriekaní a svoju vďaku za Tvoju pomoc Ti ukazovať svojou láskou najväčšou dušou cítenou budem celý svoj život. Len Teba Bože celý život velebiť a milovať duša moja bude a smeru Tvojich prikázaní sa zmene jeho nikdy nepriblížim. Amen.

 

Boh do týchto slov dostávať svoju silu a požehnanie bude, keď dosť dôvery do ich sily vloží. Keď sa dôverou sile účinkov tejto modlitby neodkloní, stane sa vyslyšaním jej slov dušou silný každému trápeniu, ktoré sa životom do jeho blízkosti dostávať bude. Slovo do odpovede bolo správne prijaté dušou Laury od Boha. Amen.