Alkoholizmus manžela v dôsledku kliatobnej duševnej záťaže jeho ženy.

25.02.2018 13:57

Alkoholizmus manžela v dôsledku kliatobnej duševnej záťaže jeho ženy.

Bola u mňa kedysi dávno jedna žena menom Mária 57.ročná zo stredného Slovenska, ktorá sa veľmi trápila pre manželov alkoholizmus. Obaja manželia sa mali veľmi radi. Nechcela ho v žiadnom prípade za tento jeho poklesok opustiť a preto ma v svojej beznádeji navštívila s prosbou o Božiu pomoc. Pán Boh tejto žene odovzdal tú vedomosť, že toto všetko trápenie ktoré s manželovým alkoholizmom podstupuje, spôsobuje kliatobná duševná poroba uvalená na jej dušu do toho cieľa, aby sa táto žena v svojom celom živote len trápila a jej manžel sa stal vlastne nástrojom spĺňaných cieľov kliatobných želaní, čomu sa nedokázal bez Božej pomoci brániť a musel poslušnosťou svojej duše k príkazom kliatby robiť všetko preto, aby spĺňal jej kliatobné ciele a tie boli trápiť svoju nešťastnú ženu touto cestou svojho alkoholizmu. Dotyčná pani sa musela najskôr zbaviť kliatobnej záťaže zo svojej duše a zároveň dostala aj túto liečivú modlitbu, ktorej slová Vám milí čitatelia posielam. Chcem Vás upozorniť na to, že touto modlitbou sa nedokážete zbaviť kliatobnej poroby! Po istom čase mi táto žena dala vedieť, že náš láskavý Pán Boh svojou mocou zasiahol a ona po oslobodení duše dostala svoj ďalší život žitý s „novým manželom“, ktorý závislosť na alkoholovom opojení stratil. Chcem Vám cez tieto životné príbehy ľudí milí čitatelia poukázať na to, ako dokáže Váš život zmeniť do zlého smeru duševná kliatba, ktorej navždy zánik dokáže dostať len náš všemocný a jediný láskavý Pán Boh. Vďaka Ti láskavý môj dobrotivý Bože za každú jednu dušu, ktorej kroky si nasmeroval ku mne a zachránil si jej dušu spod bremena kliatby. Ďakujem Ti za všetky Tvojou všemocou oslobodené a zachránené duše môj dobrotivý a láskavý Bože. Ľúbim Ťa najviac na celom svete. S láskou k Tebe môj Otče Bože Tvoja služobnica Laura.
 
Božia diagnostika:
Bolo toto silné naviazanie na alkohol spôsobené duševnou kliatbou tejto ženy, ktorej slovo želania sa odoslalo do trápenia v živote stratou šťastia a spokojnosti cítenej v manželstve. Do Božej odpovede poslal toto slovo tvojej duši odkazom samotný tvoj Boh cez duševný príjem svojej Laury. Amen.