Aký je rozdiel medzi duchom a dušou?

31.05.2020 15:46

Aký je rozdiel medzi duchom a dušou?

31.05.2020

Božia odpoveď:

Duša sa do tela dostáva od Boha keď sa človek narodí. Duch sa kopením skúseností z dávnych životov zosiluje svojou múdrosťou a poznatkami z každého prežitého života. Sila ducha sa stupňuje každým pochopením správneho životného smeru v každom prežitom živote človeka. Do ducha sa cieľ Boží dostáva vtedy, keď jeho poznanie cez všetky životy je pochopené a do skutkov tohoto pochopenia činené. Bolo samým Bohom skúsenosti ducha od blízkosti duše neodeľovať a samou svojou blízkosťou sa schopnosť poznania a múdrosti ducha snaží dušu usmerňovať do správneho žitia. Do každého ducha je duša veľmi blízko. Oddeliť ich môže len Boh a do tohoto oddelenia sa cesty ich samou láskou do spojenia pýtajú. Každé samostatné bytie týchto Božích energií sa Bohom nedovolilo, lebo súznenie ich schopnosti sa do tela človeka ukazuje cieľom, ktorým sa sami do bohatých poznatkov učiť musia v tele človeka, využívať ich do žitia, ktoré spokojnosťou dostávať bude telo človeka, ktorý sa sám rozhodnúť môže, či ich múdrosti správne pochopí a využije v živote ktorý momentálne žije na zemi. Duša sa riadi silou blízkosti lásky k Bohu. Do duše sa rovnakej ten istý duch prideľuje, keď sa cez všetky životy obe energie učia správne pochopiť Božie zákony. Amen.

 

Čo je to vedomie?

Do vedomia sa Bohom určilo spoznávať celý život cez životné skúšky. Do každého vedomia sa ukazuje vzdelávanosť človeka, ktorý sám svojou snahou určovať schopnosť dostanej úrovne môže. Amen.

 

Akú úlohu má v tele duša?

Do správnych skutkov cíteniami od Boha šepkať duchovi správnosť konania aby sa nezaťažila. Amen.

 

Je duch naše myslenie?

Do sily ducha sa stáva pochopenie správnych odkazov od Boha cez dušu k nemu posielané. Duch sa stáva hovorcom každej duše, ktorá sa do správnych a nesprávnych životných situácií riadiť skutkami musí podľa Božích zákonov. Keď duša zlá je, smer jej vlastných odkazov duchu nie je správny a s tým sa človek ukazuje ako zlý, keď spĺňa odkazy zlej duše duchu, ktorý riadi konanie ľudí podľa odkazov dušou poslaných, buď do správnej alebo nesprávnej cesty. Amen.

 

Komentáre:

  1. Júlia P. | 01.06.2020
    Ďakujem Otče Bože za vysvetlenie, musela som si viac krát prečítať aby som aspoň z časti pochopila. Tak Ťa prosím, aby moja duša išla v tomto živote správnym smerom, po ceste k tomu, aby bola lepšou dušou. A nech spolu s duchom sú bližšie k Tvojej nádhernej láske. Otecko Bože, odpusť mi moje hriechy, a pomôž mi polepšiť sa. Ľúbim Ťa.
    Ďakujem aj pani Laure ako sa o túto stránku a naše vedomosti o živote pekne stará.

Pridať komentár