Ako sa ochránime pred katastrofou?

14.02.2020 11:00

Ako sa ochránime pred katastrofou?

Keby vaše duše žijúce na celom tomto pozemskom svete, Boha jediného velebili a ctili len velehlasné Božie meno, žiaden strach z Božieho hnevu by necítili. Za záchranu celého vašeho existenčného bytia sa treba len Bohu jedinému v svojej duševnej láske pokľakom prosebnými slovami odovzdávať a nezabudnúť čo len jedného dňa Bohu hold úcty a svojej duševnej lásky vzdať v prejavených prosebných slovách, aby niesol v svojej všemocnej sile celému vašemu duševnému svetu omilostenie za zblúdenie, v ktorom sa nachádza satanom smerovaný, záujem ktorého sa stáva niesť celý váš duševný svet pod jeho mocenský patronát vytrhanosťou duší oddaných láske v Boha z Božej náruče cez prekážky, do ktorých stavia pod verné ich duševné kroky smerujúce k Bohu zátarasy, prostredníctvom ktorých ich chce na dobrej tejto ich duševnej ceste zastaviť bolestnými a mnohopočetnými pádmi, aby sa v zdvihu svojom ubolení zo zeme neobrátili už nikdy viac tvárou k Bohu, ktorý tieto údery na ich telách doráňaných nemusel dovoliť, veď v Neho veria a každý deň sa oddane modlia a kde je Božia ochrana, ktorú našim dušiam za lásku oddanú Boh sám sľuboval? Vari to je Bože málo, čo Tvojej blízkosti ako pravú lásku my verné duše odovzdávame? Tak prečo si dovolil k našim životom takéto trápenie, z ktorého sa len ťažko zbierame, vysilené od bolestného pádu na holú zem? Ku tomuto cielenému taktickému boju voči vašej láske duševnej k Bohu, spriada nite pekelnej siete v svojich snahách satan, aby vaše duše na kolená dostal a navždy cítenosť duševnej vašej lásky k Bohu zobral krádežou správnej mysle voči Božej láske a premenil jej myšlienky do nelásky a obviňovania Boha z nešťastia, ktoré vám on sám v svojej pekelnej moci naordinoval, do cieľa navždy zanevretia na existenčnosť Boha. Zastaviť blížiaci sa strach z prichádzajúcej apokalypsy vašeho pozemského sveta môže každá duša z vás jedna, ktorá do každého dňa celého svojeho bytia odmeňuje svojou láskou úprimnou velehlasnosť existenčnosti svojeho jediného Boha, lebo žiť budú len duše Bohu svojou láskou oddané a verné a zahynú duše všetky zlé, lebo váš Boh je spravodlivý na výsosť a všetky dobré duše včas pred blížiacou sa pohromou zachráni skorým varovaním, do ktorého odovzdanosti, dostane pre duševné skoré poznanie, v úniku vás všetkých do bezpečných úložných miest vašej zeme, ktoré ostanú apokalyptickej zbesilosti ochránené svojou nedotknuteľnosťou územia, na ktorej budú včasným predstihom varované duše Bohom, bezpečne na svojich nohách stáť, nedotknuté čo len jedným padajúcim kameňom a prepadliskom kôry zemskej. Božie odoslané slovo bolo správnosťou zapísané Lauriným duševným príjmom. Amen.