ADOLF HITLER.

29.01.2016 21:57

ADOLF HITLER.

Ľubo a Jaro | 07.03.2013
Láskavý Pane Bože chceli by sme sa opýtať aká je celá pravda o tomto človeku ktorý napáchal toľko zla na svete a hlavne voči židom. Ďakujeme za odpoveď a pozdravujeme p. Lauru a p. Vlada.
 

Božia odpoveď:
Bola duša zvaného menom Adolf Hitler človeka dostaná v mojej Božej všemoci priamou cestou do pravostného takého pekla o ktorého pálivej sile počúvate všetci od ranného detstva z varovných slov svojeho dobrého rodiča. Do každej činenej pozemskej masakry týmto žijúcim človekom na zemi vypovedaným svojim príkazným slovom do zabitia každého kto jeho pozemské meno v jeho celosvetovom poste samosebe nadeleným prehliadol zapisoval svoju dušu do čakacej doby na domovský nikdy nehasnúci pekelný oheň do ktorého bol položený výsledkom svojich pozemských skutkov no oproti mnohým dušiam ktoré peklo obývajú a dostať môžu od Boha úľavu do zmiernenosti svojeho utrpenia v ňom začiatkom ich prichádzajúceho pochopenia že nie oni doterajším svojim postavením na zemi boli králi ale Boh jediný čo dokázať pochopili až horiacim bezvýchodiskovým plameňom ktorého horiacim nádelom k svojim duševným telám začali Boha oslavovať a získavať v prejavenej ich duševnej ľútosti do zvolenia Božieho omilostenia čo ale duša Hitlera ani za veľkých cítených bolestí vnesená do toho žiarom páľu najsilnejšieho ohňa nedokázala Bohu slovkom čo len jediným v prejavenej svojej ľútosti odovzdať a aj v pekelnom ohni hoc v ukrutných bolestiach sa cítil opäť kráľom nie na zemi ale medzi pekelnými bytosťami do ktorých začal veliace príkazy odovzdávať ako všetkým ostatným na zemi čo nesie pomenovanie duša nepoučiteľná a navždy zatratená vytrhnutím z náruče Boha bez šance omilostenia. Duševný základ tohoto človeka zlyhal vo všetkých svojich danostiach od Boha dostaného svojeho predurčenia keď do svojej sily zvolával pekelné mocnosti každý deň čo prinieslo jeho duši od temnej získanej moci nesmiernu moc a slávu mena dostanou daňou od ktorých čerpanosti dáva platbu svojou duševnou navždy zatratenosťou celému peklu do náručia ktorého bol Bohom vrhnutý. Do každej duše čítajúcej moje slová chcem svojou láskou k nej odkázať toto varovanie. Zastav každý svoj ešte doteraz nevykročený krok v ceste smeru do kúzelných akýchkoľvek formulí nikdy nezakladaj na túžbe získať moc nad ostatnými čiernymi mágiou odporúčanými formuláciami nakoľko sa tvojej duše celej zmocní démonická temná pekelná sila do ktorej služieb budeš musieť svoju prácu odovzdávať v každodenných zlých skutkoch a neláske k Bohu cítenej či budeš chcieť alebo nie lebo sa temnota stáva zlodejom slobodnej vôle každej duše tej ktorá Boha nemiluje. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.