Postupom času budem články, ktoré sú v AKTUÁLNOM presúvať do rubrík VAŠE OTÁZKY K BOHU a PÝTAJTE SA MA

21/04/2013 14:34