Všetky ostatné Božie odkazy, ktoré nie sú uvedené v aktuálnom nájdete v rubrikách: "vaše otázky k Bohu" a "pýtajte sa ma"

13/03/2013 16:42