VEŠTENIE.

24/01/2014 19:11

Každá duševná bytosť na vašej zemi dostala do svojeho duševného vnútra vnesené veštecké danosti darom od Boha z ktorých môže v priebehu svojeho života čerpať do pomoci buď sebe alebo do pomoci druhých a záleží na každom jednotlivcovi či si túto danosť včas uvedomí a začne sa ňou zaoberať do jej rozvíjania alebo ju nechá vo svojom vnútri duše uloženú spať. Do duší vešteckými schopnosťami obdarených dostávam v požehnaní svojom pravdivostné odpovede len u tých v ktorých záujme nestáva sa vlastné ich finančné obohatenie a oslava ich mena veštca dobrého svetom ale tým dušiam do veľkosti ktorých cieľa sa nesie skutočná snaha zastavovať všetky trápenosti v dušiach a ktoré milujú Boha za ktorého menom odvážne stoja a neboja sa priznať pred svetom že každú ich predpoveď posiela k ich duši samotný a všemocný Boh láskavý no celý váš pozemský svet sa zasypal v počte nárastom mnohých veštcov do ktorých zákonov nenesie blízkosť Božie meno do ktorých všetkých predpovedí temnota a nevidené démonické záhrobné duše nesú svoju moc do okázalosti ich úspešnosti čo vašim dušiam chcem zdvihnutým varovným prstom ukázať nepoznajte vy duše neukojiteľné v túžbe poznať svoju budúcnosť ani krátkym okamihom jej plynulosť nakoľko touto právomocou som vlastníctvom jej poznania len ja Boh sám a do časti otvorenosti nepoznanej vašej budúcnosti zopár iskierok vhodím do videnosti len tých dušiam do duševného základu ktorých som ja Boh sám túto schopnosť videnia svojou vôľou požehnal. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.