Satanove nástrahy

13/03/2013 12:06

 

pomoc ľuďom

Ľubo | 09.03.2013

Bože Otče milostivý, ako sa dajú oslobodiť duše všetkých ľudí od zloby vnášanej satanovou záludnosťou?

Re:pomoc ľuďom

Božia odpoveď | 12.03.2013

Kroky falošného pekelného kráľa zvaného satana Boh v svojej vôli dovolením na vašu pozemskú zem poslal ku tomu cieľu ich vzájomnej dohody že kroky vnášanej svojej satanskej záludnosti môže tento satanský potkan smerovať do všetkých duší svojim najtesnejším k nim priblížením a našepkávať všetky zlé veci ktorých sile keď sa podriadiť dokážu dobrovoľnosťou svojej slobodnej od Boha darom požehnanej vôle budú ich duše patriť satanovej moci a Boh ku takejto duši nebude pristupovať svojou Božou láskavou tvárou ak nepochopí ona sama v svojej slobodnej vôli tomu presvedčeniu že činí v svojom pozemskom živote zle a nezmení cesty svojej smer ku Božej blízkosti veď satanovou úlohou je na zemi duše ľudí pokúšať do takej miery do akej Boh jeho pekelnej moci dovolí a celý váš tento pozemský svet dostáva cesty smer zmenený do opačnej strany lebo satanovým nástrahám podlieha čoraz viac duší zo dňa na deň a on sa teší akí ste len vy všetci smrteľníci hlúpi keď mu nedávate vykonávať ani veľa námahy do toho cieľa aby z vašich duší vytrhol lásku Boha a oveľa peknejšie sú predstavy tie ako jeho vnesené pekelné pokušenie byť mocný a nedotknuteľný v náhľade ostatných viesť snahy svoje do veľkých cieľov aké sa nesú do vlastných nikým nepokoriteľných ambícií vedúcich k osobnostnej dokonalosti a pýche samoľúbosti čo keď chce satan dokáže vyzliecť tvoju milovanú ženu do naha a premiestniť jej telo zmeneným jej nečakaným záujmom do náruče druhého chlapa alebo aj naopak. Ak bude chcieť pretočí myslenie tvojeho manžela do agresivity k manželke alebo ku tým všetkým ktorých miluješ spustiť dokáže prejavy alkoholizmu ktoré takou silou vykonštruuje že ten človek ktorého chuť do alkoholu bola dostaná do hladiny normálu začne bezuzdné svoje pitie čím trápi celú svoju rodinu ktorej lásku postupne začne týmito alkoholickými prejavmi deň po dni strácať. Tak toto aby ste všetky vy duše nevedomé vedeli čo satan v svojej mocenskej nikým nevidenej pekelnej sile robí na zemi čo znamená všetky cítenosti lásky zakopáva do tej ničivostnej jej premeny ako príkladom kde narástol kvet s prekrásnym kalichom ostane po ňom len smeť a všade tam kde táto prevzácna cnosť láska nazvaná prekvitá dostáva jej dobré každodenné prejavy do obrovskej tmy v ktorej navždy zablúdi v jej vynorení do spätnej cesty a všetci bojujte proti satanovej záludnosti zbraňami takými istými aké cieľom on v svojich pekelných rukách drží a nazýva sa to láska k Bohu každodenná a vaša láska vzájomná lebo ku tejto cnosti pokoriť silu lásky navždy on moc nemá ale len jej cítenosť odnášať preč od vás čo dokážete vždy zachrániť v jej ulapení späť do svojich dlaní. Ak pochopíte silu slov tohoto mojeho Božieho odkazu ktorého krédo sa toto nesie silou jeho nedajte sa žiadnou túžbou po bohatstve ani po veľkostnej mocnej sile svojeho mena zlákať do područnej moci satana. Nedajte si zo svojich duší zobrať lásku k mojej Božej existencii ani lásku vzájomnú medzi sebou samými a víťazstvo nad satanskou mocou bude vašou duševnou výhrou a získanou celoživotnou láskou Božou ktorej dotykovosť dokáže obsiahnuť všetky slasti pozemské v ktorých lákadle vaše duše získať satan do svojej moci chce. Ľúbim všetky vaše duše a buďte vždy len láskavé k sebe nesiliac sa za získaným žiadnym mamonom v svojej túžbe lebo ku tomuto cieľu vaše duše vždy smeruje neviditeľný a nekonečne prefíkaný kráľ pekelného sveta sám satan majster najrôznejších veľkostných podobových premien. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.