SATAN

24/01/2014 13:46

Kráľom celého pekelného sveta sa stáva zvanec menom anjelský psanec sám satan, ktorého chytrosť sa snažila predčiť v mocenskej sile všemoc Boha a zaradil sa v celom pekle medzi tých najsilnejších zvoleného za vodcu všetkým bytostiam ktoré vo večnom zatratení svojich duší peklo obývajú. Koniec celého duševného sveta sníva tento kráľ pekla vo víťazstve svojej moci nad všetkými vašimi dušami, ktoré si do náruče pekelnej svojej moci všetky privlastní keď dobre v svojej chytrosti vie, že kam celé existenčné vašej pozemskej ríše žitie smeruje, keď kľakáte pred ustanovizeň falošných modiel ktoré vám cez falošnú cirkev pod nos podstrkuje. Veď oni sú jediným ani nie jediným ale trojjediným vašim Bohom, ktorému úctu pokľakom svojeho holdu v chrámoch oddane vzdávate. Veď ja Boh v celej vesmírnej a pozemskej ríši jediný, ktorý v svojej všemoci a láskou k vám všetkým som životodárnosť vdýchol otca i syna mám a z ducha svätého pozostávam, veď koľko prívlastkov chcete do jedinečnosti mojeho Božieho mena postaviť vy všetci neznalí smrteľníci? Čo si myslíte, že Boh sa s celou vašou pozemskou ríšou len hrá a túži po nekonečnej moci vlastniť všetko čo on stvoril sám? Veď keby som v svojej neprekonateľnej a nedotknuteľnej moci chcel, dávno by som poslal celú vašu neveriacu v moju Božiu existenčnosť zem tam, kam právom už v tejto dobe patrí do jej navždy apokalyptickej záhuby ale neustále ešte dávam nádej pre všetky duševné bytosti, aby sa zo svojej slepoty voči nevidenosti Boha zobudili a začali moje všemocné Božie meno v láske pestovať. Keď to čo sa dvíha nad vašimi pohľadmi obývam a vlastním ja Boh sám, ktorý na každú jednu z vás bedlivosťou svojeho pohľadu dohliadam a čo spúšte sa nesie vo vnútri každej duše zanesenosťou falošných a nesprávnych názorov k mojemu Božiemu menu. Koľko každý deň všetky páchate činov zlých k obrovskej radosti celého pekelného sveta sa už dlho nedokážem ja Boh sám pozerať keď poučiť sa nechce v svojej nevedomosti ani jedna z vás do opravného zmýšľania a proroka mojimi Božími ústami vymenovaného a zvoleného ako posledného k vašej zemi mojou Božou všemocou a láskou zoslaného do vašej apokalyptickej záchrany považujete za nepatrnú smeť na zemi do postu ktorej som vložil obrovskú moc, čo vašemu ponímaniu nedáva ani tú najmenšiu pochopenosť do jej príchodu ako obyčajného pohľadom vašej telesnej schránky človeka lebo sa šat mojej duše Laury nelíši od vás ostatných v rozdieli žiadnom. Ale ten nevidený obsah v jej tele keby ste uvidieť dokázali obrazom okamžite by ste všetci do jedného uverili v dostaný Boží zázrak na vašej zemi a všetci do každej jednej duše spĺňate satanove ciele získanej jeho moci nad všetkými dušami na celom svete, lebo to čo vám nevidenosťou svojej pekelnej blízkosti našepkáva ako zmysel vašej správnej životnej cesty aj so všetkými vašimi snami, ktoré jej smeru vami kráčaného musia patriť napĺňate poslušne, čím sa jeho vlastníckej moci podvoľujete v poslušnosti a jeho každodenná moc nad vašimi dušami rastie, keď čo on vám našepkáva do mysle volá sa zlo a chce všade tam kde chýba láska spálený žiar k jej všetkým zbytkom dať lebo jedine jediná láska tne satanskú tvár do živých rán, keď oheň jej živelnosti zapaľuje celé jeho pekelné telo do väčšej bolesti ako tej čo páli peklom. Keď slovo Boh páli v jeho vyslovení každou dušou celú jeho pekelnú tvár a premieňa ju do ošklivej pekelnej grimasy, veď prečo sa snaží zahubiť navždy čo som svojou láskou k vašim dušiam tejto zeme požehnal. Je to dar cítenosti lásky vštepenej samotným Bohom do zárodku každej duše ešte pred jej vstúpením do telesnej svojej schránky, poznanosť existenčnosti všemocného Boha. Aj toto poznanie každá jedna duša z vás vlastní a satan chce túto cnosť z vašich duší vykoreniť navždy a opíja celé vaše myslenie len klamami vedenými do lákadiel pre vás nachystaných, ktorým veľmi ľahko všetky vy duše podliehate svojou poslušnosťou, keď tí čo v svojich pracovných postoch majú dostatočne veľkú moc chcú pre svoje okolie ešte viac znamenať, keď tí čo sú bohatí nesú svoje každodenné túžby byť najbohatšími, keď pomoc v trápenosti blízkemu človeku sa pre väčšinu z vás stáva neznámy pojem, veď čo keď mu ja od trápenia pomôžem, čo odmenou za svoju pomoc od neho dostanem a akú veľkú, keď sa on predsa topí vo veľkých dlhoch, z ktorých pohrebiska keď mu pomôžem ako a čím sa mi on v svojej chudobe odmení a za priateľa svojeho hoc najlepšieho ktorý ma rád má do ohňa určite v svojej snahe pomoci neskočím ale radšej mu budem závidieť jeho spokojný život a v tichosti svojich nikým nevidený slov priať zlo, čo aj keby sa do kliatby v sile mojeho zlého myslenia voči nemu premenilo no a čo, veď kto to vidí, ja neostanem pred očami nikoho vinný len sa budem z úzadia svojeho miesta pôsobiska utešene pozerať na jeho od duševnej bolesti a strápenosti do bolestnej grimasy premenenú tvár a vo svojom vnútri duše kričať aleluja do naplneného a videného trápenia svojeho najbližšieho priateľa. Ku každej duši jednej z vás útočí a pôsobí satan do stratenosti všetkých vašich dobrých cností na čele s jej kráľovnou láska zvanou tou najsilnejšou ktorá zaútočí na satana, keď sa zahubiť v jeho snahách nedá ako tá najsilnejšia atómová pre vašu pochopenosť zbraň do ktorej silného výbuchu by dokázala všetko živé zniesť z celého vašeho zemského povrchu. Tak o toto sa snaží satanský padlý anjel, ktorého postup moci na vašej zemi sa šíri ako neliečiteľný mor lebo očkovacou látkou proti jeho nakazeniu sa volá vaša láska k jedinému všemocnému Bohu a ku všetkému čo vás vo vašom žití svojou blízkosťou obklopuje lebo voči tejto vakcíne odolnosť získať nikdy nedokáže a nedajte sa zaslepiť leskom tej falošnej krásy, ktorej náčrt vašemu pohľadu v svojich pekelných lákadlách ponúka, čo znamená blahobyt, neutíchajúca túžba po mamone ktorého nemáte nikdy vo svojich vreckách dosť, túžba po sláve a pracovnej prestíži, túžba vlastniť moc nad ostatnými a kopať do hláv bezbranných bez cítenej čo len štipky svojej hanby, pozerať sa so šťastnou tvárou k utrpeniu druhých, zahášať existenčnosť Boha svojim hlasným slovom k ostatným vyhláseným svojim neverectvom v jeho Božiu existenčnosť, lásku zatláčať do duševného nepoznania a nikdy pred nikým ani pred sebou nepriznať, že je to najväčšia z cností pre život krásny a spokojný sila a toto sa stávajú všetko chytrosti skrývané pekelným kráľom pred vašimi pohľadmi aby vaše duše získal do svojej navždy moci do ktorých odkrytosti vašim dušiam všetkým cez duševného mojou Božou vôľou zvoleného výberom proroka Laurinu dušu vašim očiam odkrývam obraz toho, do akej cesty nesie svoje duševné kroky vaša celá pozemská zem. V tomto slovnom varovnom od Boha odoslanom náhľade do ktorého obrazu keď svoj zastretý pohľad pozorne upriamite, pochopíte do akej životnej cesty svojej duševnej napredovanosti smerujete svoje životné všetky kroky. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.