1. Prírodná katastrofa na Filipínach

12/11/2013 19:42

Prírodná katastrofa na Filipínach

Viktor | 12.11.2013

Pane Bože. Neviem, či je táto otázka vhodná a dôležitá aby som sa ju mohol cez pani Lauru Teba opýtať. Ak nie, tak nech ju pani Laura vymaže. Zarazila ma v médiách krutá správa, že na Filipínach šarapatí mohutná prírodná katastrofa zo silou vetra až do 400km/hod. Rád by som vedel, či je to Tvoj Boží zásah do tejto zemepisnej oblasti a ak áno, tak prečo? Ďakujem Ti drahý Bože a tiež pani Laure za jej námahu.

Re:Prírodná katastrofa na Filipínach

Božia odpoveď | 12.11.2013

Dostanosťou tejto živelnej pohromy zasadil Boh všemocou svojej Božej sily úder potrebný do krajiny, v ktorej sa nenosí viera v existenčnosť Boha ako jedinečnosť Božieho mena, ale klania sa celý ich filipínsky svet modlám, do obrazu ktorého si vytvorili sami vo svojej predstave nesprávnej ich fantázie viditeľnosť Božej existencie, čo niesť bude Boh do tejto zeme mnohými živelnými katastrofami poslanými a čakať bude trpezlivo na prebudenie duševnej nesprávnej viery voči svojemu Bohu na území filipínskej zeme do časom ktorej nastávať bude trvalostné poškodenie v jej geografickej schéme nadmierou prichádzajúcich katastrof a nadmierou stratených životov, lebo bez ukázanosti Božieho hnevu voči tejto zemi, modlám by sa ich duše po celý svoj ďalší život nevedomosťou klaňali, za pokľakom ktorých stojí nenásytná a manipulačná cirkev presadzujúca vo všetkom svoju jedinú moc považovanú pomaly za väčšiu ako prináleží štátu a všetci sa boja nie Boha ale cirkvi, čo znamená že činia všetko podľa ich kresťanského falošného hlásania a to nasleduje katolícka cirkev aj s celým obyvateľstvom celého Slovenska, ktorých dušiam by prináležalo Božie pomenovanie cirkevno-modlársky svet, ktorého učenie zatápa celý váš svet v ktorom Boh poznaním pre duše mnohé stojí iba okrajovo a úcty z vašich úst nepočuje, keď panna Mária obdržala od cirkevného hodnotenia veľkosťou svojej moci pomoci svetu post nad Boha a prečo kľakať pred Bohom, za menom ktorého nechce ani naša cirkev stáť a preto poďme panne Márii hold úcty radšej vzdať. Možno z jej oka aspoň viditeľná slza vyrinie pri mojich prosbách k nej. Do takéhoto chaotického vierovyznania žije duševný národ vo Filipínach, čo pre Boha ukázané je potupou veľkolepého Božieho mena a do duševného doteraz nepoučenia sa bez katastrof tento národ neprebudí z pestovanej nesprávnej viery a až keď z ich filipínskej zeme prach púštny zostane, následkom od Boha poslaných živelných katastrof dokážu duše prežijúce povedať slovo Boh a nectiť v modlitbách tváre nesprávnych cirkvou za ich Boha nadiktovaných, ale uctievať do každého dňa toho Boha, ktorého prebudenosť poznania nájdu až keď na ich zemi nenarastie žiadna úroda a postupne ich zemina začne od záplav premokať a zmení sa na jeden obrovský územný filipínsky močiar podobný plávajúcim Benátkam. Bude Božie toto odkázané varovné slovo pre filipínsky národ do posledného slova pravdou naplnené a spečatené Božou príkaznou vôľou. Do láskavej tejto otázky odoslal odpoveď samotný Boh cez duševný príjem svojej Laury.