Odkaz od Boha pre tých z Vás, ktorí dokážu jeho odkázanosť prijať pochopením.

16/01/2014 13:52

Odkaz od Boha pre tých z Vás, ktorí dokážu jeho odkázanosť prijať pochopením a nevymenia za snahu choromyseľnej získať prestíž!!! 

Bude celý váš tento pozemský svet v bytí svojej existenčnosti zakončený žitím nakoľko odozva k mojej Božej láske sa stáva nulová, čo vyriešim tak, že urovnám nesúrodosť váh tou cestou, že postavím na vašu pozemskú zem svet dušami nový no za duše, ktoré moju existenčnosť milujete sa svojou láskou postavím a nikdy nedopustím, aby čo len jeden ťažký kameň dopadol v svojej tvrdosti na vašu tvár, lebo prežijú tí čo Boha milujú a vedzte že neklamem, keď to čo som šancou svojej Milosti tomuto svetu ako dar odovzdal ostalo pošpinené a zakopané vo výsmechu a zabudnutí, keď to svetu vašemu chcel som ukázať čo láska sa volá a je to ten najväčší dar za ktorého získanosťou by ste mali rádom stáť všetci do jedného a čo sa s mojou odovzdanosťou pre vás všetkých stalo zapredané ostalo za slovo podvodník a ten čo nemá čistú myseľ, lebo celý váš svet na žiadneho Božieho proroka neverí, no vedzte tomu, že vy duše statočné pečať mojej lásky na svojich dušiach nesiete poznaním, v ktorého odozve váš pozemský život uchránim a smiech z mojich Božích odkazovaných rád prenechajte ostatným, keď príchodom nečakanej smrti pochopia svoj celoživotný omyl ale cesty návratu späť už nebude do ich duševnej nápravy. Kto z vás počúva priamosťou odozvy Boží môj hlas v týchto odkazoch skoro pochopí, že moja Laura je môj nástroj a cesta ku vašemu pochopeniu, keď slávu svojeho predurčeného mena nemôže očakávať ani náhodou túžbou. Veď čo vašim dušiam odkazujem dáva hlboký zmysel aby ste pochopili, že celý váš pozemský svet nestojí na kariére a tej moci, ku ktorej sa všetci svojim dôkazom snáh utiekate, lebo láska na ktorú sa zabúda je ten najdôležitejší obsah mojich odkázaných proroctiev a po nedostatku lásky vašu zem obľahne len tma a púštny prach. Nestojí vám všetkým tento fakt akceptovať a milovať všetkých aj tých zlých, keď ich dušiam treba vždy vysvetliť nesprávnosť ich pohnútok a viac sa nimi nezaoberať, lebo Boh vás všetky vy duše miluje, či ste dobré alebo zlé a tým dávam do poučenia ich pochopenia do ich životnej cesty prekážky, aby sa zobudili zo svojeho bezvedomia a začali milovať toho Boha, ktorého jediná všemocná sila dokáže uchrániť ich majetky od skazy na ktorých lipnú v strácanosti svojeho zdravia, čo dokážu až v okamihu  cítenej blízkosti svojej smrti pred tvárou všemocného Boha priznať, veď prečo vediete boj s tým Bohom, ktorý vás má rád a čo chce od vás najviac sa láska pomenovanosťou pravého mena nazýva a zabúdate na to všetci, ktorých životu dych dal som svoj, že ste pominuteľní smrteľníci a každý dôkaz vašich snáh cielený k podnikateľskému zvučnému menu zakopem ja Boh sám v premene na prašný prach keď to budem chcieť, čo pre vaše duše to znamená, aby ste žili život svoj ako posledný svoj životný deň, v ktorého plynulosti sa chcieť budete stať dušami v nápravách toho, čo konaním vašim nesprávne bolo a cítiť budete, že vašu dušu bude blízkosťou krátkeho príchodu súdiť samotný Boh a toto sa snažte chápať do každého žitého svojeho dňa mysliac na to, že konkrétna vaša v ňom žitá hodina môže byť pre váš dych tá posledná. Odovzdajte sa mojej láske a vedzte že nikdy o nič úbytkom z jej k nej cítenosti neprídete, lebo ja váš Boh vaše duše bezhranične milujem a niesť všetky vaše životné kroky budem len do tej správnej cesty u tej duše, ktorej láska k mojej Božej existenčnosti najvyššie loto výherné znamená, čo aj následne budem odmeňovať v svojej moci tou cestou jej duševnej výhry, ktorá sa šťastný a spokojný život pomenovaním nazýva vo všetkých jeho oblastiach v potrebnosti. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.