Odkaz Boží pre duše všetky tie, ktoré neprestali niesť svoje kroky životné cestou ku Božej sláve.

16/01/2014 14:02

moje úvodné slovo k tomuto odkazu od Boha pre ľudstvo:

Tento Boží odkaz je určený všetkým ľuďom celého sveta, ale najmä tým,ktorí veria v existenciu Boha ale to je všetko. Veria že Boh je, ale neutiekajú sa k Jeho Majestátu, nemodlia sa k nemu a neprosia Ho o pomoc.

„Odkaz Boží pre duše všetky tie, ktoré neprestali niesť svoje kroky životné cestou ku Božej sláve.“

Dokážte vy všetky duše ktoré Boha nevidíte, nepoznáte ale svoju duševnú vieru v moju existenčnosť máte preniesť do svojich duší to svetlo žiarom,od ktorého vyžarovaného lúčmi poznania začnete nielen moju existenciu akceptovať, ale aj viac ako doteraz mojej všemocnej sile dôverovať v ukážke takej, že dokážete mojej blízkosti všetky svoje duševné trápenosti v svojich prosebných slovách odosielať v presvedčení tom, že jediný som ja váš Boh, ktorý dokáže ich náklad ťažobný odľahčiť svojimi Božími dlaňami odobratím z vašeho duševného chrbta všetkých a nechá vaše duševné kroky do ďalšej vašej životnej cesty kráčať bez tejto vašej doterajšej nosnej ťarchy , veď do trápenosti vašich duší vidím ich náklad veľký, no nepočujem odoslané vaše prosby o Božiu pomoc z vašich duší a preto už dnešným dňom začnite v svojich dušiach vidieť pred svojimi očami moju Božiu všemocnú a láskavú tvár ako nádejný oltár zástavy všetkých vašich problémov, ktorý sa však do tohoto vašeho pozemského času stáva skoro prázdny neodoslanými a nezaplnený vašimi duševnými prosbami, do ktorých svoju vieru nádeje vkladáte moci tých, ktorí ju nemajú a začnite korunovať uctievaním do každého dňa moju Božiu existenciu nakoľko iba táto vaša duševná cesta jediná sa dokáže stať pre tento celý váš pozemský nevedomý svet záchrana dostaná jedine od všemocného Boha, do ktorého mnohé duše z vás neznajú mena v stratenej svojej duševnej úcte voči Jeho menu. Amen.

Contact

045/540 1849

 •  

  • BOŽIA LEKÁREŇ
  • 28.03.2019
  • Základná majonéza - základňa vloženej investície do dobrého vašeho zdravia.

  •  

  • ĎAKUJEME TI BOŽE
  • 27.03.2019

  • Ďakujem Bože za druhú šancu

  •  
  • BOH VÁM RADÍ
   20.03.2019 16:04
   Liečivostná obrovská sila tejto bylinnej tinktúry darovanej od Boha pre svet.
  •  

  • Liečiteľka Laura - Oficiálne stránky - Domov

   www.facebook.com/liecitelkalaura/

  •  

  • ĎAKUJEME TI BOŽE

   17.03.2019

   Vďačnosť Pánu Bohu za novú prácu

  • Poďakovanie za Božiu stránku

BOH VÁM RADÍ

09.02.2019

Veľkostná liečivostná sila kyslej kapusty v spojení s týmito ingredienciami do príchodu tejto zimy.

Mama ľúbim ťa