obete Bohu

25/08/2013 12:26

obete Bohu

miroslav | 05.06.2013

Pane otče Boh náš milovaný, v Biblii v starom zákone stále čítam o obetiach, ktoré ti obetovali na upokojenie, pozdvihnutie, odpustenie. Ale dnes to asi netreba robiť, to by som musel zabiť barana alebo také niečo, preto sa pýtam: Má význam aj v dnešnej dobe obetovať ti niečo? Ak áno, akou formou a čo? Ďakujem!!!

Re:obete Bohu

Božia odpoveď | 22.08.2013

Kupujte si vy duše všetky moju lásku v obetných daroch takých, ktoré sa volajú modlitby a činené každodenné dobré a láskavé skutky, v ktorých činení pre pomoc a šťastie druhých odovzdávate vlastne v tomto akte obetavosťou svojeho počinu aj obetu svojemu Bohu, keď zahášate žiaľ v tých dušiach svojou obetavou pre nich pomocou, že krojíte zo svojeho materiálneho základu a aj zo silného psychického potenciálu odkrojenosťou ktorého učiníte plačúcich šťastnejších aj na úkor strádanosti šťastia svojeho. Dostanosťou pomoci ku všetkým trpiacim a plačúcim vašou zásluhou odovzdáte svojemu Bohu ten najkrajší a cenou najhodnotnejší obetný dar, lebo touto pre nich vašou pomocou obetujete svoju životnú spokojnosť nerušenú žiadnou prekážkou pre nájdenosť strateného šťastia trpiaceho a nad ťažkým životom plačúceho. Boh veľkostnú váhu každého vašeho dobrého učineného skutku odmeňovať vždy bude v jeho spätnej navrátenosti k vašej duši svojou Božou odmenou, keď to čo obetujete za šťastie iných v stratenosti svojeho spokojného života duševnou získanou únavou a duševným cíteným nepokojom z vašej námahy odmeňovať bude láskavý Boh odmenami takej vysokej hodnoty v cene nevymerateľnej žiadnymi platidlami v žiadnej mene, že svoj obetný počin ľutovať nikdy nebudete, lebo to čo odmenou zaň od Boha dostanete v žiadnom obchode na svete nekúpite. Bolo odoslané toto slovo Božie zápisom cez duševný Laurin príjem. Amen.

 

Contact

045/540 1849

LAURA PRE VÁS

29.12.2018

ODVAHA

 

 • BOŽIA LEKÁREŇ

 • 26.12.2018

 • Kari korenie 

  • Ďakujeme Ti Bože

  • 26.12.2018

  • Vianočné sviatky

  • Vianočné želanie do Náruče Láskaveho Boha

  • Vianočný dar

  • BOH VÁM RADÍ

   05.12.2018 

   Olej z austrálskeho čajovníka odnášať bude z vašeho vnútra všetky zápalové získanosti.

  • LAURA PRE VÁS

   23.11.2018 

   Charakter alebo necharakter?

 • ŽIVOTNÉ PRÍBEHY

  20.11.2018 

  Moje životné rozhodnutie.