obete Bohu

25/08/2013 12:26

obete Bohu

miroslav | 05.06.2013

Pane otče Boh náš milovaný, v Biblii v starom zákone stále čítam o obetiach, ktoré ti obetovali na upokojenie, pozdvihnutie, odpustenie. Ale dnes to asi netreba robiť, to by som musel zabiť barana alebo také niečo, preto sa pýtam: Má význam aj v dnešnej dobe obetovať ti niečo? Ak áno, akou formou a čo? Ďakujem!!!

Re:obete Bohu

Božia odpoveď | 22.08.2013

Kupujte si vy duše všetky moju lásku v obetných daroch takých, ktoré sa volajú modlitby a činené každodenné dobré a láskavé skutky, v ktorých činení pre pomoc a šťastie druhých odovzdávate vlastne v tomto akte obetavosťou svojeho počinu aj obetu svojemu Bohu, keď zahášate žiaľ v tých dušiach svojou obetavou pre nich pomocou, že krojíte zo svojeho materiálneho základu a aj zo silného psychického potenciálu odkrojenosťou ktorého učiníte plačúcich šťastnejších aj na úkor strádanosti šťastia svojeho. Dostanosťou pomoci ku všetkým trpiacim a plačúcim vašou zásluhou odovzdáte svojemu Bohu ten najkrajší a cenou najhodnotnejší obetný dar, lebo touto pre nich vašou pomocou obetujete svoju životnú spokojnosť nerušenú žiadnou prekážkou pre nájdenosť strateného šťastia trpiaceho a nad ťažkým životom plačúceho. Boh veľkostnú váhu každého vašeho dobrého učineného skutku odmeňovať vždy bude v jeho spätnej navrátenosti k vašej duši svojou Božou odmenou, keď to čo obetujete za šťastie iných v stratenosti svojeho spokojného života duševnou získanou únavou a duševným cíteným nepokojom z vašej námahy odmeňovať bude láskavý Boh odmenami takej vysokej hodnoty v cene nevymerateľnej žiadnymi platidlami v žiadnej mene, že svoj obetný počin ľutovať nikdy nebudete, lebo to čo odmenou zaň od Boha dostanete v žiadnom obchode na svete nekúpite. Bolo odoslané toto slovo Božie zápisom cez duševný Laurin príjem. Amen.