Náboženstvo podľa Boha.

24/01/2014 10:40

Bolo každé vaše svetské náboženstvo v prvopočiatkoch svojeho vzniku v svojej podstate cieľového úmyslu dobré no keď jeho stúpenci zacítili pach získanej svojej moci nad ostatnými hriešnymi začali do jeho cirkevných zákonov vkladať postuláty upevňujúce mocné práva v svojej cirkvi. Ku terajším všetkým náboženstvám sa nesie Boh zástancom židovskej jedinej viery ktorej chod správnosti v každodennom jej riadení nikto nepošpinil falošnou mocou ani prídavnými zákonmi cirkvou do nej vloženými nakoľko židovská cirkevná politika sa v Božom hodnotení stáva tá najsprávnejšia a najpravovernejšia voči všetkým ostatným náboženstvám. Ktorá duša žiada v svojom trápení pomoc od Boha nepotrebuje navštíviť k tomuto cieľu žiaden cirkevný chrám keď všetky jej prosebné slová počúvam kdekoľvek a na každom pozemskom jej mieste a vždy vypočujem pokiaľ sa nesú v cieli pre jej prosbu vyslyšanú dobrou výslednou konečnou ich cestou čo ostáva na vôli mojej Božej lebo len ja Boh jediný sám poznám či splniteľnosť danej prosby v mojom vyslyšaní tejto duši nevedomej v znaniach ukážok svojej budúcnosti neublíži alebo nedostane do väčšieho trápenia v akom sa nachádza daný svoj prosebný čas ešte pred vyslyšanosťou svojich slov. Ku katolíckej celej cirkevnej hierarchii svoj pohľad odvraciam a nepozerám sa na jej falošnú strunu v cirkevných dominantných jej hlásaniach nakoľko všetci jej prívrženci zdieľajúci ústne hlásané jej ústami klamy sa nesú dušami vo vine hriešni keď kľakajú nie pred tvár Boha ale pred modly čomu ich táto nesprávna katolícka cirkev učí každý deň ako napríklad že Ježiš bol a je Bohom a moja existenčnosť Boha pozostáva z troch súčastí otca syna a ducha čo sa stáva nezmysel a špinenie celej mojej v postavení mena Božej existencie keď títo stavitelia v náraste sily kresťanskej cirkevnej moci si už dopredu budujú na druhej strane steny obydlia im právom prináležiaceho v pekelnom brlohu pekelným ohňom stien obloženého. Bude vaše duše moja Božia láska vždy a na každom vašom životnom kroku sprevádzať a nadľahčovať ich tiahu ak nebudete okupovaní v svojej viere ku mne žiadnymi náboženstvami ale miesto každého jedného z nich vložíte do svojich duší lásku k Bohu do sily a jedinečnosti ktorej v jej prijatí získate navždy za svojeho priateľa Boha ktorého všemoc za vašimi životnými každodennými krokmi stáť bude vždy a neustále čo predstavuje vo vašej viere len jediné a to pravé vložiť Božiu lásku do jadra celej svojej duše od neustálej blízkosti ktorej dostávať vždy v každom duševnom trápení pomoc Božiu budete s takým výsledkom aký do vašich očakávaní nedokáže nikdy splniť v žiadnej svojej hoc tej najlepšej snahe pozemský v obore svojej profesnej kvalifikácie žiaden smrteľník. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.