LORNA BYRNEOVÁ

05/09/2013 23:44

LORNA BYRNEOVÁ  

Lorna Byrneová

Ľubo | 08.06.2013

Otče Bože, rád by som vedel, či írka Lorna Byrneová, ktorá píše o Bohu a anjeloch má pravdivé informácie pre ľudí? Ďakujem za odpoveď.

Re:Lorna Byrneová

Božia odpoveď | 01.09.2013

Kroky tejto menom pozemským slávnej duše sprevádza od ranného detstva žiaden blízkosťou ako sa jej pohľadu ukazuje anjel, ale záludná tvár satanského kráľa do zradných preludov v telách krásnych anjelov ukázaná v ktorých slovách vnášajú jej duši to poznanie že komunikuje s ňou dobrý anjel čo ani tou najmenšou pravdou nie je, čoho sa duša tejto ženy chopila, záludnosti satanových nástrah uverila a dala sa na tú životnú cestu, ktorej kroky kráča podľa nie vôle Boha ale satanského kráľa zvaného satana cieľom ktorého sa nesie ohlupovať tento pozemský svet nesprávnym poznaním do postu anjelov, ktorých domov sa nebo a žiadna zem nazýva do zostúpenosti ktorých Boh ani jednému neodovzdal povolenie opustiť jeho brány nebeské a snahy tejto ženy doteraz v nepochopenosti toho čomu a komu vlastne slúži nesené sú v dobrej jej viere v snahe oboznamovať ľudstvo s tým nepoznaným o ktorom len ona jediná vie a svet v poznanosti odkrytosťou tohoto jej tajomstva obrovským aplauzom k jej schopnostiam odmeňuje. Zradnostná tvár satana dostáva celý váš svet do falošného poznania cez úkladné svoje plány cez dušu tejto nevedomej ženy ktorá plne všetkým jeho úkladom verí a odovzdáva tomuto svetu ako poznanosť pravostného poslania a poznanosť pravej tváre anjelov čo však vašemu svetu v svojej nevedomosti odkazuje nie sú slová pravdivé ale cielené do snáh satana tých, aby sa vaše duše zaujímali najviac o poznanosť a túžbu stretnutia sa s anjelom a prechádzali tvár Boha do nevidenia, aby niesli obrovskú svoju túžbu začať komunikovať so svojim nie Bohom ale preludom v šate anjelského krásneho tela ukázaného aj celým jeho odevom k nemu patriacim z obrázkov knižnej literatúry. Do tohoto cieľa chce satan účinkovať, aby zatienil tvár videnej existenčnosti Boha a zaniesol pohľad všetkých duší do krás anjelských tiel cez duševný svoj nástroj túto Lornu ženu, do slávy ktorej on sám svet v záujme nasmeroval, aby cez jej dušu váš svet ohlupoval ktorého každodenný pokľak tvárou na holú zem sa nebude v úcte Bohu odovzdávať ale prefíkaným duchovným bytostiam slúžiacich oddane satanovi zaodetých do prekrásnych šatov anjelských čo sa jeho moci aj doteraz nesmierne darí správnosť dobrého myslenia premieňať na falošné poznanie od lásky k Bohu nesené. Do krokov duševnej cesty tejto ženy odovzdáva smer v ich riadení satanský kráľ a nie Božia vôľa v obdarenosti jej duševného mena k žiadnym schopnostiam, ktoré jej duši Boh nikdy do jej pozemského života do takéhoto predurčenia nepožehnal, nakoľko Bohom neni už táto duša ochraňovaná a celkom podľahla moci satana, ktorého lákadlá pre videnosť jej obrazového v preludoch pohľadu ju oslnili až natoľko keď získala svetskú nesmiernu slávu, že už svojeho Boha dušou neoslovuje odmietanosťou jeho poznanej existencie ale oveľa viac jej dušu šťastím napĺňa keď okolo seba do každého dňa vidí krásne anjelské telá do obrazov ktorých falošnej tváre do každého dňa komunikuje a opíja sa blaženosťou akou ona vzácnou a obdarenou dušou od Boha nie je a v sláve svojich schopností dokázala utopiť lásku cítenú k Bohu keď čo najviac do každého dňa činí a to počíta anjelov k jej duši priblížených, či sa nejaký z jej blízkosti náhodou nestratil, nakoľko všetky tieto preludy s anjelskými tvárami chce vlastniť a volá ich svoje deti menom. Boh ku tejto duši zastavil ochranu svoju, nakoľko jej záujem neni Boh ale anjel ktorého veľkostnú silu nad všemoc svojeho Boha postavila táto žena a tento svoj duševný omyl pochopí až keď na druhom brehu stretne Boha, ktorého aplauz do slávy jej mena v žití na zemi nebude v súdenosti svojej duše odmenou za jej nesprávne pozemské žitie počuť. Do Bohom láskavej tejto odoslanej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.