KONIEC SVETA.

24/01/2014 11:35

Bol zánik celého vašeho pozemského sveta osvetľovaný v svojom príchode mnohými iluzionistami do ktorých predpovedí ste všetci verili tak neochvejne ako keď slnko na oblohe svojim vstupom na jej dráhu oznámi že prichádza ďalší váš pozemský žitý nový deň len všetci nepravostní v tomto hlásaní vierozvestci zabudli pri svojich prekombinovaných teóriách a výpočtoch na plán Boha s celou duševnou vašou ríšou do ktorého absolútnej moci a dokonalosti v riadení sveta začali falošní vierozvestci a vedeckí bádatelia vkladať svoje múdrosti v odhadoch ich teórií a v presných výpočtoch na základe ktorých podľa nich pravdivosti zánik zeme nastane a všetky vy duše bedlivo rozmýšľajte do koľkých predpovedí váš svet už zaniknutý mal byť do koľkých naprosto stopercentných predpovedí ste svoju dôveru vložili že čo ak to môže naozaj tak byť ako hlása tento oligarcha poznaným menom celého tohoto sveta. Vedzte tomu že nie je duše na celej vašej pozemskej zemi ktorá by dokázala v pravdivostnej vete odpoveď na príchod konca sveta odovzdať či v pomenovaní dňa alebo roka keď tento poznatok uschovaný v svojej náruči vlastním len ja Boh sám čo znamená ukazujem všetkým vašim očiam oblohou nesené nečakané ukážky videnosť ktorých vaše duše smeruje do množstva položených vedátorom otázok že čo to vlastne znamená v ich nečakanom príchode čo keď niečo nečakane veľké padne z oblohy na našu zem a verte tomu že tieto v poslednej dobe dosť často ukazované úkazy vesmírneho náhľadu nenesú so sebou neznalosť astrológov v poznaní astrálnej oblohy do ktorej túto videnosť nevkladám ich pohľadu smerovaného do hviezdneho ďalekohľadu. Koniec sveta sa stáva v mojom Božom pláne s vašimi dušami na zemi úloha číslo jedna do cieľa ktorý sa volá prebudenosť každej duše obývajúcej túto zem do lásky k mojemu Božiemu jedinému existenčnému menu a nešpinený v dotyku zeminy tými dušami v ktorých vnútri cítenosť viery v Božiu existenciu zakopal satan v svojej moci do ich neviery v toho Boha do ktorého poznania nechcú vysloviť mojeho Božieho mena čo neostane v mojej Božej spravodlivosti bez následkov keď takéto neveriace mojeho Božieho mena duše odpracem z povrchu celej zeme navždy a až na druhej strane pochopia do akého omylu žili svoj pozemský život v akom duševnom presvedčení a v akej nosnosti svojej viery. Kupujte si moju lásku Božiu svojou láskou k mojemu Božiemu menu čím dokážete oddialiť alebo úplne zastaviť blížiacu sa apokalypsu svojej zeme z mojej Božej vôle. Nikdy viac už nepátrajte po tom znaní kedy koniec sveta príde lebo toto znanie nikto na celej vašej zemi z duší nevie ale radšej veďte svoje kroky do mojej Božej lásky čo nikdy pre váš krok nebude cesta nebezpečná a pre vaše konečné bytie tá posledná bez konca. Ľúbte moju existenčnosť Boha do každého dňa zopnite svoje prosebné ruky otočenosťou svojeho pohľadu v odriekaní svojich modlitieb vždy len pred moju Božiu tvár a zaručím vám každej jednej z vás čo takto činiť bude svoju celoživotnú Božiu ochranu od každého pádu do beznádeje a zúfalstva lebo len láskou cítenou k Bohu a vzájomnou vašou láskou medzi všetkými dušami dokážete blížiaci sa koniec vašej pozemskej zeme odvrátiť. Zahoďte svoje veľkolepé plány do perspektívnej budúcnosti všetci tí ktorých pohľad k Bohu pýcha a mamon zatienil nakoľko budete u konca sveta Boha doslova žobroniť o svoj život obetujúc vám všetky patriace majetnosti a skryté bankové kontá v iných zemiach ktoré vám budú už vo vašom neskorom pochopení úplne nanič a ľahnú popolom. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.