Kolonádne zjavenia duše Márie matky Ježišovej na celom vašom svete.

24/01/2014 10:22

Bohapusté prázdne reči všetkých duší tých, ktorých oči zrakom svojim uzreli tvár matky Ježišovej nesú v sebe zárodok lži nesmiernej vrátane ukázanosti vo Fatime, nakoľko u duše ani jednej duša Márie svojou blízkosťou nikdy nestála, ale bola to tvár satanského kráľa vneseného jeho satanskou premenou záludnou do preludu tohoto videnia akože panny Márie, aby svet na danom mieste tohoto zjavenia na kolená pokľakal a svoju tvár na holú zem v holde svojej úcty tejto modly vymodelovanej satanským kráľom prejavoval svojou poklonou duševnou aj s celým svetom na čele, čo sa nesie pre celú vašu zem chytenosť do satanskej pasce, lebo každý sa nesie do tohoto akože miesta zjavenia v svojej túžbe dostať hoc aj na barlách len aby bol navrátený do zdravia všemocnosťou uzdravenia zázračnej Márie matky Ježišovej podľa cirkvi blahoslavenej, čo nedostala odmenou z náruče mojej Božej k pocte svojeho duševného pozemského predurčenia ale z náruče mocenskej falošnej katolíckej cirkevnej hierarchie, aby bola postavená v svojej pozícii do výšky nad Boha, na ktorého cirkev ani dňom náhody nespomína ale snaživo vedie všetky svoje ovečky poslušne kľakať pred tvár obyčajného dávneho smrteľníka matky proroka Ježiša Krista Bohom poslaného v Božích cieľoch jeho predurčenosti na túto zem napĺňať Božiu vôľu, čo znamená v pohľade Boha zatratenosť duševnú pre každú takúto jednu dušu, ktorej dostaný životný vzor neni samotná existenčná veľkosť Boha ale obyčajná oživená modla do veľkosti postavenia nad Boha. Veď čo myslíte, že keď sa stratí duša z mojej ochrannej Božej náruče prienikom na vašu zem, že ja Boh o tomto neviem? Veď moje duše všetky či sú v nebeskom raji alebo horia v pekelnom ohni, že bez mojeho Božieho zvolenia čo len jedna opustí to miesto, ktoré jej v pridelenosti Boha patrí a Mária sa dostala v svojich pozemských duševných zásluhách ako duševná bytosť tesne blízko mňa samotného Boha aj s tými dušami, ktoré si takéto miesto po svojej smrti zaslúžia a nikdy moju blízkosť Božiu ani čo len najkratšou návštevou vašej zeme neopustila v žiadnych zjaveniach sa nikdy nikomu neukázala a to čo svet ukázanosťou v jej zjaveniach videl bol obyčajný prelud vyvolaný prevlekom satana do toho cieľa, aby miesto pred tvár Boha kľakal pred tvár Márie, čo aj činí celý váš svet a nevytrhne z vašich duší tento temný smer žiadne vysvetlenie, ktoré však už v tomto mojom odkázanom varovnom slove čítate vďaka duševný príjem tej, ktorá v mojich Božích cieľoch musí tento nevedomý a zatratenosti blížiacej sa svet do pravdy otvorenej Božej deň po dni smerovať a nehľadiac čo si duše mnohé o jej výrokoch prijatých od Boha pomyslia, ako jej poslanie postavia za väzenskú stráž aj s patriacimi jej menu dokladmi o totožnosti. Musí túto prácu vykonávať tak ako jej duši káže Boh v svojej vôli. Zobuďte sa všetci tí, ktorí veríte na mariánske zázraky a na všetky zjavenia panny Márie lebo ani pri jednom nebola ale prevlečený satanský kráľ za jej tvár, ktorého pekelnému satanskému telu ste sa všetci pekne poklonili a o svoje uzdravenie navždy zázračné poprosili a ten jeho pekelný rehot z vašej hlúposti keby ste počuť dokázali, ten bol tak ohlušujúci od samej radosti, keď ste mu na jeho dobre pripravený lep v nástrahe ako celý váš svet skočili odvážne a odovzdane v poslušnosti a pokore, že ešte aj horiace duše v pekle pod večným plameňom niesli aplauz svojemu veliteľovi satanovi za jeho víťazstvo, lebo pozná celé peklo, že bude o duše počtom obrovským nárastom bohatšie z úkladnej krádeže duší pravde Božej, keď ich dokázali dobrovoľne prinútiť vzdávať hold úcty a lásky nie k Bohu, ale k Ježišovej matke v jej zjaveniach na rôznych miestach vašeho sveta. Robte pre svojeho Boha to, čo je Božia Jeho vôľa a úskočným technikám zázračných prevlekov satana  do obrazových preludov v Máriiných zjaveniach odolávajte nie v svojich pokľakoch pred jej tvárou ale vždy len pred jedinou Božou tvárou.
Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.