Kde je problém vo vzťahu deti k nám - rodičom?(Božia diagnostika)

26/11/2013 02:23