Kartárky a výklady z kariet.

24/01/2014 11:10

Boh svojou bezhraničnou láskou ku všetkým dušiam dostáva v svojej milosti nádej na vykúpenie zo všetkých hriechov každej duši aj tej ktorá v jeho existenčnosť neverí a keď takáto neveriaca duša zomrie telom a na druhej strane pomoc od Boha do svojej duševnej záchrany pýta tak Boh v svojej nekonečnej všemoci a všeláske ku každej duši aj takúto dušu omilostí a veľkostnú svoju náruč Božiu do jej cesty k svojej blízkosti ponúkne nakoľko sa ten svet ktorý žiaden pozemský smrteľník žijúci na vašej zemi nevidí sa stáva skutočným svetom pre všetky duševné bytosti vchádzajúce doň po svojej telesnej smrti. Ďaleko od vašej pozemskej kôry sa očistný duševný svet nenachádza lebo sú v blízkosti vašej mnohé duše do ktorých návratu z druhého brehu nesú kartárky svoju nevedomosť a mocnú silu do svojich otázok vloženú odpoveďou následne ktorou počutou získavajú mnohé duše do svojej vešteckej mocenskej pozície a už keď daná duša vyčerpaná únavou je a nevládze odovzdávať pre tieto Bohom v profesii umenia veštice nežehnané jeho súhlasom odchádza takáto nepotrebná do jej služieb duša do iných miest a bez Božej pomoci sa vrátiť späť nedokáže čo znásobuje každý deň v počte nárastu blúdivých mnohých duší z ktorých sú mnohé z nich zlé a v nechcení kartárkami začínajú obsadzovať telesné schránky ľudí v duši slabých a napĺňať si svoje v ich vnútri nedokončené chúťky zlé skutky v pozemskom žití nedokončených dôsledkom ich telesnej nečakanej smrti čo vyvoláva u obetí nevinných mnohé vznikom nečakaného príchodu choroby ku ktorým nemali nikdy sklony ani dedičné gény alebo sa v nich prebudia alkoholické alebo vražedné sklony a všetko toto liečia psychiatri na svojich slávnych klinikách ako duševne chorých a svojprávnosti zbavených nikdy nevyliečiteľných ľudí čo úspechom do návratu späť ich strateného duševného zdravia nikdy nebude ukázané lebo takéto duše môže vyliečiť iba Boh sám v svojej moci odobratím duševného cudzopasníka z jej vnútra a odoslať ho tam kde za svoje duševné zásluhy výslednosťou svojeho pozemského žitia patrí. Bohu v svojich slávnych postoch neslúžia žiadne kartárske veštice lebo narúšajú druhý existenčný duševný breh z ktorého privolávajú k svojej sláve duše bezbranné aby im poskytovali dôležité informácie do tázanosti klientských duší čo má za následok zblúdenosť mnohých duší ktoré sa bez Božej pomoci a nikdy nie v ich kartárskej moci nedokážu vrátiť späť na druhý breh. Do obozretnosti stavte svoje duše všetci tí ešte skôr v svojom prvotnom kroku vykročenom do blízkosti akejkoľvek kartárky lebo jej pre vás odpoveď dostávať bude výslednosťou vašej zvedavosti všetky jej menu duše slúžiace do nesmiernej trápenosti niesť v nezvládnuteľnosti nájsť svoju cestu do druhého brehu späť čo aj z vašej duševnej nevedomosti sa nesie v Božom pohľade nabratý na vašu dušu hriech za spôsobené utrpenie druhej duši hoc vašim pohľadom nevidenej. Do ďalekých predpovedí od žiadnej duše kartárkam slúžiacej pravdivostnú odpoveď nedostanete nakoľko všetky takéto duše čo im slúžia sa v tomto smere stávajú nekompetentné čokoľvek dôležité pre vaše životy vidieť nakoľko ja Boh sám im nedávam k tomuto náhľadu do vašej budúcnosti svoje Božie zvolenie a platíte im všetkým v svojom ohodnotení platby nemalé ktoré by ste mohli oveľa lepšie použiť zámenou za svoje dobré modlitby ku mne od ktorých vypočutia dokážem každej duši aj bez odkázanej k jej menu predpovede naplniť to čo mi v svojej prosbe volaním o pomoc odošle a nechcem za odmenu od nej žiadnu platbu ale len cítenosť jej duševnej lásky ku mne.
Milujem vás všetky čo žijete na tomto svete a tomu pamätajte že moju Božiu pomoc a omilostenie v mojej Božej náruči vždy každá nájdete len si nezakrývajte už viac oči skrývaním mojej Božej existencie vo vašich dušiach a neneste nikdy do ich pohľadu nevidenosť mojeho Božieho mena pestovaním slepoty v nich.
Do láskavej od Boha odoslanej tejto Božej odpovede bolo Božie toto jej odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.