Ježiš Kristus je falošný Boh.

16/01/2014 13:39

Ježiš Kristus je falošný Boh. Nikdy nebol, nie je a ani nebude Bohom.Tvoj jediný Boh sa stáva pravým pomenovaním BOH-náš Stvoriteľ.

Nikdy neuctievajte meno Ježiša Krista ako svojeho jediného Boha, lebo toto Vaše duše učí falošná katolícka cirkev a existenčnosť pravého a jediného Boha vložila do mena Ježiša Krista, ktorého prorocké meno použila, zneužila a vyhlásila ho pred svetom za pravého Boha, čo nie je žiadna pravda!!! Ježiš Kristus je pre Vás falošný BOH  a cirkevná modla. Ježiš Vám nedal dych života, nestvoril tento svet, bol to len človek s určitým poslaním od Boha pre tento svet, ktoré aj naplnil a zomrel tak ako aj ostatní smrteľníci na kríži nie za Vaše hriechy, ale za hriechy svoje. Keby bol zomrel za hriechy nás všetkých, tak určite by sme si nemuseli tu na zemi odčiňovať karmický trest dostaný od Boha za dávne duševné schybenia, určite by sme už nemuseli na tejto zemi tak trpieť ako mnohí trpíme, keby nás smrť Ježiša Krista bola vykúpila pred Bohom z našich všetkých hriechov. Rozmýšľajte, ako v tej dávnej dobe mohol Kristus vykúpiť svojou smrťou hriechy aj za duše tých, ktorí ešte v tej dobe na zemi nežili a nepáchali zlé skutky. Prečo majú duše karmickú záťaž? Keby boli smrťou Krista vykúpené, karmu by nemala ani jedna z nás a boli by sme všetky duše čisté ako ľalie a bez záťaže hriechu. Každá jedna duša z Vás svoje hriechy pred Bohom musí ľutovať a odčiňovať ich záťaž z duše sama za seba. Nikto druhý to za ňu urobiť nemôže a nikto jej hriechy svojim utrpením v živote zmazať z jej duše za ňu nedokáže. Vždy toto musí urobiť každá duša jedna sama za seba úprimnými modlitbami ľútosti všetkých svojich zlých skutkov pred svojim láskavým Bohom a zároveň svojim utrpením životným karmou nazvaným. Také sú zákony Božie. Ľudia rozmýšľajte! Prečo tu všetci na zemi a každý z nás nejakým spôsobom zažívame utrpenie, keď si už naše hriechy za nás odtrpel na kríži Ježiš Kristus? Tým pádom by sme mali byť bez hriechu, všetko mať odpustené a odtrpené. Mali by sme vlastne všetci žiť v šťastí a spokojnosti. Prečo to tak nie je? Myslíte si, že Boh je tak nespravodlivý, že na nás všetkých neustále zosiela nešťastie a utrpenie aj keďsú naše duše Kristovým utrpením už vykúpené a bez hriechu? Preto smrť Ježiša Krista ani jednu dušu z Vás z hriechov pred Bohom nevykúpila a každý jeden hriech si bude každá jedna duša z nás zodpovedať na poslednom súde pred láskavým a spravodlivým jediným Bohom. Toto sú len cirkevné výplody smerované do poníženosti všemocného Božieho mena nahradeného menom dávneho človeka Ježiša Krista, ktorého stvoril a dal jeho telu dych života jediný náš láskavý Pán BOH. A my v tejto dobe uctievame nie pravého a jediného nášho láskavého Boha, ale dušu dávneho proroka Ježiša Krista, ktorého na túto zem v jeho určitom duševnom poslaní samotný BOH poslal! Prečo sa klaňať Ježišovi Kristovi a urážať týmto falošným uctievaním meno svojeho jediného a láskavého nášho Pána Boha. Milí čitatelia, včera som dostala e-mail od istého muža, ktorý ma dôrazne požiadal, aby som celú svoju webovú stránku odstránila, lebo popieram tú skutočnosť, že náš spasiteľ je sám Ježiš Kristus. Kristus nikoho nespasil, jedine sám seba svojim utrpením na kríži. Napísal mi že je dobrý katolík a urážajú ho moje vyjadrenia o Kristovi na stránke. Viem, že z jeho katolíckej hlavy mu nevygumuje jeho cirkevné vstrebané nezmysly nikto na svete, pokiaľ Boh nezasiahne a neurobí sám poriadok s týmto celým našim svetom. Preto píšem tieto slová, aby dotyčný muž poznal, že Božie pravdy nikdy vkladom na túto stránku z mojej duše nezastavím a budem vždy v odkázanej Božej pravde hlásať to, čo mi káže môj Boh, lebo mu verím a ľúbim Ho nesmierne celou dušou. Budem búšiť do duší ľudí pokiaľ budem žiť to, že jediný náš Spasiteľ je samotný Boh láskavý a nikto iný. Potom ma kritizoval, že keď Boh je láska, prečo dotyčnej žene ktorá slúžila zlým silám už nedal šancu na jej duševnú záchranu. Veď Boh je tá najväčšia láska. Tak prečo ju neomilostil ? Veď Boh je predsa láska! Áno.To má pravdu. Táto žena prostredníctvom obradov čiernej mágie a získanej sily od satana pre svoju dušu, tých ľudí ktorí sa jej nepáčili alebo priečili prostredníctvom tejto získanej satanskej sily posielala na druhý svet alebo im spôsobila príchod ťažkej a nevyliečiteľnej choroby. To že Boh takúto ženu neomilostil za doslova vražedné skutky páchané druhým ľuďom, to považuje dotyčný za prísny trest pre ňu? A navyše táto žena nemala ani najmenší záujem skončiť túto satanskú liečiteľskú prax vykonávať a robilo jej dobre keď videla akú veľkú moc má nad ostatnými a dokáže ich potrestať takým nádelom utrpenia v živote, aký si sama svojou vôľou a v svojej moci nad každým človekom vybrala. A takúto ženu v svojej láske Božej má Boh nechať tak a milovať jej dušu ako by si dotyčný muž želal len preto, že Boh je láska? Zabudol na to, že Boh je láska, ale je aj spravodlivý. Každý zlý skutok každej duše vždy spravodlivo potrestá. Keby túto ako ja hovorím čarodejnicu Boh v svojej láske nezastavil, tak by ďalej ubližovala mnohým nevinným beztrestne a jej obeťou by sa mohol stať aj tento muž, ktorý ma kritizoval v tom, že keďže Boh je láska tak by mal dať každej duši nebo ako večný domov. Pretože Boh je láska a je spravodlivý, tak tejto naskrz začiernenej a zlej duši už omilostenie neposlal. Keby ublížila duši tohoto človeka, myslíte si, že by jej prial nadelenosť nekonečnej Božej lásky do konca jej celého života? Čo keby mu silou svojej mágie zabila ženu alebo deti? Stále by žiadal Boha o jej omilostenie pre jej dušu a beztrestnosť jej duševného bytia na svete? Tento človek nemal asi nikdy pred sebou postavených nešťastných ľudí ako ja, ktorí chodia za mnou s prosbou o Božiu pomoc na svoju duševnú záchranu a prosia o Božiu pomoc pred útokmi čiernej mágie. Videl by, aké ťažké zdravotné a iné životné utrpenie dokáže čierna mágia ľuďom spôsobiť cez kúzelné obrady takýchto čarodejníc. Asi by ich už takto neľutoval a ďakoval by za to, že Boh je spravodlivý a dokáže týchto ľudí v svojej moci zastaviť a spravodlivo potrestať. Proti kúzlam čiernej mágie má silu pomoci jediný Boh.  Môj Boh mi káže, aby som Vás všetkých učila milovať a uctievať len jediného svojeho láskavého Boha a aby som všetky Vaše duše vyviedla z toho omylu, že náš Boh je Ježiš Kristus, aby ste v cirkevných chrámoch nepadali tvárou na zem uctievaním falošného a nesprávneho Boha menom Ježiša Krista, ktorého obraz Vám vtĺkla katolícka cirkev pred pohľad, čím meno pravého Boha úplne zatienila. Náš láskavý Boh sa na túto skutočnosť veľmi hnevá. Vidíte sami čo sa deje na Filipínach a prečo je to tak. Boh trestá celý Filipínsky národ za uctievanie falošného Boha, lebo všetci sa tam klaňajú ako k svojemu jedinému Bohu ku Kristovi a k Márii. A my celé duševné Slovensko poslušne nasledujeme filipínsky národ v ich nesprávnych cirkevných návykoch. Mám obavy, aby Boh aj nás Slovákov nepotrestal podobným nádelom ako Filipíncov, lebo cítim že toto cirkevné katolícke učenie z duše žiadneho katolíka nikto nezmyje, pokiaľ Boh na Slovensko nezošle podobný krutý trest. Ľudia môžu dostať argumenty ako aj cez moju dušu od Boha dostávajú a všetky Božie odkazy hoc dávajú zmysel,nikto im veriť nechce. Každý má len svoju pravdu, ktorú mu vštepovala do duše od ranného veku katolícka cirkev a tá má v našom štáte veľké postavenie a úctu a rešpekt celého kresťanského sveta. Pokiaľ sám Pán Boh neurobí niečo v svojej moci na záchranu tohoto sveta, ja to sama určite nedokážem. Ľudia ma už teraz kameňujú častými e-mailami a vyhrážkami, že to čo hlásam sú bludy. Pokiaľ budem žiť, nikdy túto prácu nevzdám a budem pre svojeho nebeského Otca Boha to najposlušnejšie dieťa a vždy budem spĺňať Jeho Božiu vôľu a nedám sa zastrašiť katolíckou výhražnou rečou. Toto je moja úloha na zemi v mojom Bohom nadelenom duševnom predurčení a to odnášať z duševného poznania meno falošného a cirkvou vymysleného Boha zvaného Ježiš Kristus a ukazovať všetkým dušiam meno ich pravého Boha, ktoré majú jediné uctievať a to je náš jediný, láskavý, všemocný, milosrdný a spravodlivý BOH. Ja som si tento dar nepýtala a netúžila som nikdy byť liečiteľka. Nikdy by ma ani nenapadlo, že si moju dušu Boh vyberie a obdarí ma schopnosťami tak veľkými o ktorých som ani netušila že vôbec existujú. Nebola som v detstve nikdy vedená k takémuto poznaniu, nakoľko moji obaja rodičia boli pedagógovia a silní realisti. Toto Božie obdarenie sa nedá naučiť z kníh. Na to som už dávno prišla. Keď na akúkoľvek otázku od ľudí, nech to je na čokoľvek dostanem vždy od svojeho láskavého Boha tú správnu odpoveď a radu ktorá vždy trápenej duši pomôže. Veď vidíte sami ako pre Vaše duše Boh krásne odpovede a liečebné rady posiela. Veď takéto od Boha múdrosti sa v knihách nájsť nedajú. Ako sa dá vysvetliť poviem Vám popravde, že ja obyčajná dedinská hlúpa žena dokážem prijatou receptúrou od Boha pomôcť všade tam, kde lekári nevedia a ak je to Božia vôľa, tak telo človeka ostane navždy nevyliečiteľnej choroby zbavené? Stalo sa v mojej praxi aj to, že Boh chorému človeku cez moju dušu už pomoc neposlal. Bolo to z toho dôvodu, že choroba ktorú získal je trestom od Boha za jeho duševné schybenia a len v utrpení cítenom z nej si dokáže svoju dušu očisťovať, alebo je to Božia vôľa keď sa má životná cesta takejto duše skončiť a človek zomiera. V takýchto prípadoch neurobím pre chorých ľudí nič už ani ja v svojich schopnostiach požehnaných od Boha, lebo proti vôli Boha sa nedá nikdy bojovať a žiadnou inou cestičkou sa obísť nedá. Vždy sa stane tak ako chce náš Boh a náš láskavý Boh chce pre naše duše vždy len to najlepšie. Preto aj nečakaná smrť človeka je mnohokrát záchranou pre jeho dušu od Boha, keď bol možno počas svojeho života zlý, ubližoval druhým, nectil svojeho Boha a tak mu radšej Boh z lásky k jeho duši vzal život, aby si nenabaľoval na jej duševný chrbát batoh ďalšej karmy v nepoučiteľnosti svojej duše. Môžte sa opýtať, akým hriechom je zaťažená duša dieťaťa keď musí zomrieť a ešte si žiadne ťažké hriechy na svoju dušu nestihla nabrať? V takomto prípade to môže byť okrem iného trest za ťažké  hriechy napáchané v minulých životoch-karma, ktoré si musí duša precítením zážitku svojej smrti odčiniť. Boh je láska najväčšia a spravodlivosť najvyššia. Ľúbte svojeho láskavého Boha každý deň, ctite Božie jediné Jeho meno a žiadne iné, dodržiavajte všetky Božie prikázania, milujte svojich najbližších a všetkých okolo Vás postavených do života, každý deň ľutujte pokorne a úprimne  svoje všetky duševné schybenia a zlé skutky len pred Vašim láskavým Bohom, čiňte v celom svojom živote len skutky láskavé, nereptajte na Boha pre nepriazeň svojeho osudu a dokážte aj v tom najväčšom svojom životnom trápení pokľaknúť pred tvár jediného svojeho Boha a poprosiť Ho o pomoc, ktorej dotyk určite pocíti každá jedna  duša z Vás, ktorá ľúbi svojeho Boha a dokáže aj v najväčšom duševnom bôli svoj žiaľ Jeho Božej tvári odovzdať a voči Bohu nikdy nereptať. S láskou pre Vás milí čitatelia. Vaša Laura

Chcem ešte odkázať dotyčnému pánovi, ktorý mi doslova prikazoval odstrániť celú webovú stránku, že nemá žiadne právo mi prikazovať čo mám robiť a čo mám vkladať na svoju stránku, ktorú si ja sama platím. Ja mu tiež nerozkazujem čo má robiť. Chvála Bohu žijeme v demokracii a slobode prejavu. Nežijeme v dobách temnoty, v španielskej katolíckej inkvizícii, kedy za podobné názory ktoré neladili s falošným katolíckym vierovyznaním ľudí upaľovali na hranici. Čo by sa tomuto človeku podľa toho ako mi rezolútne rozkazoval istotne hodilo, keby sme žili v takejto dobe a mohol by ma spolu s jeho cirkvou za iný názor ako majú oni na hranici upáliť. Pevne verím, že by tak s radosťou urobil. A toto je pravá tvár históriou dokázaná falošnej katolíckej cirkvi, ktorej ide len o moc, peniaze a vládu nad ľuďmi.Ak s názormi na mojej stránke nesúhlasí, tak nech na ňu nechodí a nečíta ju. Laura

Reakcia na e-mail

MonikaD. | 17.11.2013

Pani Laura, viem, že to nepotrebujete, no vzdávam Vám hold za reakciu na mail, ktorý Vás vyzýva, aby ste sa stiahli. Dovoľte mi napísať tiež pár slov, ktoré potrebujem odkázať spomínanému človeku:
Pán pisateľ, za Vašou žiadosťou, ktorou vyzývate pani Lauru, aby sa stiahla, citim obrovský strach. Bojite sa toho, že keď Vám niekto spochybní Vaše modly, stratite to jediné v čo ste doteraz verili. Pretože ľahšie je veriť v Krista či Pannu Máriu, o ktorých živote jestvujú svedectvá, ako veriť len v Pána Boha, ktorého nikto nikdy nevidel a na to, aby Ho človek našiel, musí otvoriť svoje srdce a precítiť Jeho lásku, čo je však pre viaceré srdcia plné strachu a pochybností nesmierne ťažké a tak volíte tú jednoduchšiu, menej riskantmú cestu- vieru vo falošné modly.
Ani pani Laura ani nikto z nás neznevažuje samotného Krista či Pannu Máriu, nech im je nebo ľahké. No neschovávajte sa za nich a otvorte svoje srdce tomu pravému a jedinému-Pánu Bohu!